Воскресенье, 30 Январь 2022 14:32

Гумат калію «Живиця» збереже врожай в умовах подорожчання мінеральних добрив

Олександр Аніськовцев,

директор ТОВ «Інноваційна компанія ІНВЕП»,

кандидат технічних наук

Різкий ріст ціни на газ наприкінці 2021 року викликав значне подорожчання мінеральних добрив.Тепер головне завдання фермера – зберегти високий рівень врожаю в умовах дефіциту міндобрив. Відомо, що гумат калію є потужним стимулятором та активатором поглибленого засвоєння рослиною азоту та фосфору в процесі росту. Гумінові та фульвові речовини для всіх сільськогосподарських культур – це природні прискорювачі процесів життєдіяльності, а також ефективні антидепресанти.

Вплив гумусових речовин на рослину в процесі її вегетації проходить такими шляхами:

ЧЕРЕЗ ЛИСТЯ

 • Введення мікроелементів через устячка і тканини листя;
 • Інтенсифікація поглинання вуглекислоти через листя;
 • Покращення процесу фотосинтезу та дихання рослини;
 • Збільшення в листі кількості хлорофілу;
 • Регулювання синтезу і транслокації вуглеводів всередині рослини;
 • Посилення вуглеводного та білкового обміну у рослинах.

ЧЕРЕЗ КОРЕНЕВУ СИСТЕМУ

 • Збільшення доступності кисню до дихальної системи рослини під час інтенсивної вегетації через її мембрани;
 • Каталітичне вилучення СО2 з осадових порід ґрунту, завдяки дії гумінових кислот та насичення рослини вуглекислотою шляхом поглинання через коріння;
 • Підсилення життєдіяльності мікроорганізмів ґрунту навколо кореневої системи.

ЧЕРЕЗ ҐРУНТ

 • Збереження поживних речовин і вологи в ґрунті навколо кореневої системи;
 • Деструкція стерні та перетворення залишків гниючого листя в органічне азотне добриво;
 • Підведення хелатних мінералів до корінців рослини в біодоступній формі;
 • Збільшення аерації ґрунту і забезпечення активної діяльності черв'яків.

Серед відомих марок вітчизняних та імпортних гуматів найбільш ефективним за критеріями ціна/якість є органо-мінеральне добриво «ЖИВИЦЯ» виробництва ТОВ «Інноваційна компанія ІНВЕП» (смт Вигода Івано-Франківської області, Україна).

Унікальність дії добрива «ЖИВИЦЯ Гумат Калію» на врожай полягає в фізико-механічних властивостях добрива, яке в своєму складі містить не менше 430 г/л гумусової органіки, у тому числі солей гумінових кислот – не менше 60 г/л, солей фульвових кислот – не менше 370 г/л. Такий кількісний вміст основної речовини та співвідношення 1/6 гумінових та фульвових молекул забезпечує ефективну дію Добрива на рослину.

Ще одна вагома перевага добрива «ЖИВИЦЯ» – наявність в його складі макроелементу магнію (Mg), роль якого в природі важко переоцінити: він активізує ферменти росту молодої рослини, підтримує фотосинтез, входить до складу молекул хлорофілу,забезпечує швидке протікання ростових процесів та поділу клітин та інше.

ГК олійні бобові 5 л 1 opt

Захищена патентами України формула ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію» становить г/л, не менше: N /P/ K/ Mg = 20/ 10/ 23/ 11. Серед основних мікроелементів добриво містить в хелатній формі Бор (В), Цинк (Zn), Мідь (Cu), Залізо (Fe), Сірку (S), Марганець (Mn) та Молібден (Mo). Також добриво містить фітопремікси (не менше 50 г/л) – суміш фітогормонів, гетероауксинів та амінокислот, які забезпечують ефективний розвиток кореневої системи рослини.

Підсилююча дія гумату калію на врожай наглядно показана на графіку залежності врожайності від азотної подушки.

Залежність врожайності від азотного підживлення

agrarnik 1 398.indd 300

З метою уніфікації графічної залежності для різних сільгоспкультур осі графіку показані в відносних значеннях: ось Х – коефіцієнт азотного навантаження, як відношення витрат міндобрива на 1 га поля за вегетацію до рекомендованих витрат в інтенсивних агротехнологіях для кожної культури, ось У – коефіцієнт врожайності, як відношення одержаного врожаю до біологічної врожайності гібриду.

Із графіка видно, що застосування ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію», в залежності від кількості внесення та кратності обробки, на 25-35% збільшує врожайність. Крім того, за рахунок активації використання азоту і фосфору рослинами, максимум врожайності зміщується вліво в сторону зменшення азотного навантаження.

Наприклад, для пшениці, при коефіцієнті азотного навантаження 2,5 (500 ц/га мінеральних добрив), додаткове внесення 1,0-2,0 л/га добрива «ЖИВИЦЯ» впродовж трьох разів по вегетації зміщує максимум врожайності до коефіцієнту 1,25 (250 ц/га).

Тобто при зменшенні витрат мінеральних добрив з 500 до 250 ц/га додаткове застосування 6 л/га добрива «ЖИВИЦЯ» дозволить повністю зберегти рівень врожайності.

При вартості карбаміду 45000 грн/т економія витрат 250 ц/га міндобрива становить 11250 грн/га. При вартості добрива «ЖИВИЦЯ» 150,00 грн/л додаткові витрати на внесення 6 л/га становлять 900 грн/га. Загальна економія витрат на 1 га поля для фермерського господарства становить 10350 гривень.

Виробником розроблена лінійка Добрива «ЖИВИЦЯ» для різних сільгоспкультур та пропонується апробована агротехнологія її застосування, з якою більш детально можна ознайомитись на сайті підприємства www.dobruvo-zhivitzya.com.ua.

Загальний опис агротехнології

І стадія – обробка зерна перед посівом – для забезпечення проростання насіння та гарної схожості, з використанням «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (фітопремікси)» в середньому 1-2 л/т;

ІІ стадія – перше підживлення сходів – вплив на вегетативну масу та кореневу систему рослини, з використанням «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (фітопремікси)» або «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (універсальне)» в середньому 0,5-1,0 л/га;

ІІІ стадія – друге підживлення – вплив на кількість врожаю, з використанням «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (універсальне)» в середньому 0,5-1,5 л/га;

IV стадія – третє підживлення – вплив на якість врожаю з використанням «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (олійні, бобові)» – для соняшника, або «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (технічні, зернові)» – для пшениці або кукурудзи в середньому 1,0- 2,0 л/га.

Ріпак 2020 opt
Досвід використання ОМД «ЖИВИЦЯ» за період 2010-2021 років показує, що описана агротехнологія забезпечує:

 • збільшення врожайності в середньому на 15-35% для всіх сільгоспкультур, максимальне значення приросту, яке було одержане в Чернігівській області на культурі льон олійний, становило + 82%;
 • покращення споживчої якості вирощеної продукції (збільшення вмісту клейковини у зерні пшениці в середньому на 2-3%, цукристості цукрового буряка – на 1,5-2,5%, вітаміну С в овочах, фруктози у винограді та плодових культурах – до 3-7%);
 • зміцнення імунітету рослини і стимуляція фотосинтезу, підвищення польової схожості посівного матеріалу, зняття стресу з рослини при обробці пестицидами;
 • підвищення морозо- та сухостійкості рослини за рахунок посилення розвитку кореневої системи та накопичення цукрів у вузлах кущення;
 • підвищення ефективності застосування мінеральних добрив із можливістю їх менших витрат.


Кукурудза 2021 optЦіна ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію» в залежності від марки добрива становить від 150 до 180 грн/л, в т.ч. ПДВ.

Також важливим є можливість використання ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію» для біодеструкції стерні разом із селітрою або карбамідом.

Добриво повністю сумісне з біопрепаратами, оскільки виконує роль маточного розчину для живильних штамів мікроорганізмів та бактерій. Вказані цифри ефективності Добрива задокументовані відповідними актами в різних агрогосподарствах України.

Запрошуємо до співпраці тих, хто дбає про власні високі врожаї

Факс +38 034-776-13-62; моб. +38-067-155-44-54, +38-099-113-72-55. www.dobruvo-zhivitzya.com.ua

Прочитано 196 разів