Воскресенье, 31 Октябрь 2021 19:37

Ємність ґрунту для зберігання води

Ґрунти утримують різну кількість води залежно від їх текстури та структури. Верхню межу накопичення води часто називають «ємність поля» (ЄП), тоді як нижню межу називають «постійною точкою в’янення» (ПТВ). Після зрошення або опадів, які насичують ґрунт, буде відбуватися безперервний швидкий рух вниз (дренаж) деякої кількості ґрунтової води через силу тяжіння.

В процесі дренажу вологість ґрунту безперервно зменшується. Швидкість дренажу пов’язана з гідропровідністю ґрунту. Іншими словами, дренаж швидший для піщаних ґрунтів порівняно з глинистими. Через деякий час швидкий дренаж стає незначним, і в цей момент вологість ґрунту описується показником «ємність поля». Постійна точка в’янення визначається як вміст вологи у ґрунті, при якому рослина більше не може поглинати воду з ґрунту, що призводить до в’янення та загибелі рослини, якщо не подається додаткова вода. Однак більшість рослин до цього моменту зазнають значного вологового стресу. Овочі, ймовірно, зазнають значного скорочення врожаю задовго до досягнення постійної точки в’янення.

Загальна кількість води, доступної для поглинання рослинами, – це «доступна рослинам вода» (ДРВ), що є різницею між ЄП та ПТВ і часто виражається у відсотках за об’ємом (об’єм води/об’єм зразка ґрунту). «Доступна водоутримуюча здатність» (ДВЗ) визначається шляхом множення ДРВ на глибину кореневої зони, де відбувається вилучення води.

Виснаження вмісту води, досягнення ПТВ негативно впливають на стан здоров’я та врожайність рослин. Для цілей зрошення «гранично допустиме виснаження» (ГДВ) або частка ДВЗ, що представляє «доступну рослинам воду» (ДРВ), є ідеальним робочим діапазоном вмісту ґрунтової води для управління зрошенням. Теоретично графік поливу складається з ініціювання поливу при низькому вмісті ґрунтової води, що відповідає даному ГДВ, та зрошення до тих пір, поки виснаження вмісту води не буде замінене без перевищення ЄП. Інакше відбудеться дренаж та/або глибоке просочення.

ГРАФІК ПОЛИВУ

Графік поливу – це подача води на посіви в потрібний час і в необхідній кількості. Це вважається важливою, найкращою практикою господарювання. Як правило, планування поливу найчастіше визначається на підставі оцінки виробника або за допомогою заздалегідь визначеного календарного розкладу подій для поливу, виходячи з потреб води у попередніх сезонах.

Для того щоб встановити правильний графік поливу, враховуються також деякі фактори, такі як попит рослин при випаровуванні, характеристики ґрунту та поширення коренів. Використовується широкий спектр методів планування поливу з відповідними рівнями управління водними ресурсами.

Рекомендований метод планування поливу (крапельний або накладний) для овочевих культур – це комбінування:

  • методу вимог до поливу сільськогосподарських культур, який враховує стадію росту рослин;
  • вимірювання стану ґрунтових вод;
  • вказівки щодо розділення зрошення.

Як правило, існує два типи датчиків, які використовуються для складання графіку поливу:

1. Вимірюють потенціал води в ґрунті (також називається натягом або всмоктуванням).

2. Безпосередньо вимірюють об’ємний вміст води.

Датчики на основі ємності стали більш поширеними в останні роки через зниження вартості електронних компонентів та завдяки підвищенню надійності. Ці датчики вологості ґрунту успішно використовуються для моніторингу об’ємного вмісту води та керівництва системою зрошення. Однак правильна інтерпретація показників вологості ґрунту дуже важлива для забезпечення належного управління зрошенням та уникнення надмірного зрошення.

Особливої уваги заслуговує прилад вимірювання вологості ґрунту M-SM5 PRO компанії AFS AGRO FLOW SYSTEM GmbH (Німеччина) https://logger.agroflowsystem.com/ua/.

Цей портативний прилад дає змогу вимірювати вологість ґрунту за допомогою сенсора, який треба просто занурити в ґрунт і отримати показники вологості у міліметрах чи відсотках з кроком 5 см.

Особливості приладу:

  • точність вимірів вологості забезпечується в тому числі і завдяки вбудованому тензометричному датчику, який враховує коефіцієнт ущільнення ґрунту;
  • заміри можна продивитись на приладі у вигляді таблиці або графіку;
  • GPS модуль дозволяє фіксувати точку кожного заміру та робити прив’язку до конкретних полів;
  • WIFI модуль дозволяє передавати дані на сервер, де вони надалі зберігаються;
  • На веб-сторінці можна продивлятися свої дані, фільтрувати їх по даті замірів, по глибині заміру, порівнювати заміри, накопичувати аналітичні дані, робити звіти по замірам в розрізі фільтрів, експортувати дані в ексель, створювати контури полів для того, щоб прив’язати дані під конкретні поля чи під конкретну особу (агронома);

Крім того, прилад M-SM5 PRO дає можливість вимірювання температури ґрунту, що досить актуально для прийняття рішень щодо своєчасності посівів та обробітку ґрунту.

РЕЗЮМЕ

Датчики вологості ґрунту показали потенціал для моніторингу вологості ґрунту та підтримки рішень щодо зрошення овочевих культур. Раніше датчики вологості ґрунту не використовувалися широко виробниками через витрати, необхідний рівень технічної кваліфікації та потребу в обслуговуванні датчиків. Технологічні досягнення зробили доступними датчики вологості ґрунту, їх використання стало простішим.

Постійні обмеження, спрямовані на зменшення вимивання поживних речовин, і нещодавнє зростання витрат на енергоресурси збільшили інтерес виробників до використання вдосконалених технологій. Ця інформація надається для того, щоб допомогти менеджеру системи зрошення планувати та експлуатувати систему на оптимальній потужності. При належному управлінні та експлуатації системи мікрозрошення можуть подавати точну кількість води до врожаю для максимальної ефективності.

Про компанію:

ТОВ «Агро Флоу Систем» представляє на ринку України німецьку компанію AFS AGRO FLOW SYSTEM GmbH (Берлін). Компанія виробляє високоточне обладнання, яке вирішує основні проблеми, пов’язані з вологістю ґрунту, засоленістю та іншими параметрами. ТОВ «Агро Флоу Систем» надає повну сервісну підтримку на території України.

agro flow system logo opt+38 067 366 85 01

info@agroflowsystem.com

logger.agroflowsystem.com/ua

Прочитано 333 разів