Пятница, 16 Июль 2021 08:45

Відновлення родючості ґрунтів з інноваційним препаратом «Ризобакт гуміфікатор»

Сьогодні передові аграрії все більше уваги почали приділяти деструкторам органічних решток. Нині на ринку України їх велике різноманіття. Вважається, що для ефективної роботи деструкторів стерні насамперед потрібні волога, відповідна температура, рівномірно подрібнені рослинні рештки й обов’язково азотні добрива. Але прогрес не стоїть на місці, на ринку з’являються нові продукти, більш інноваційні…

Компанія «Родоніт» пропонує вам інноваційну технологію, яка пришвидшує деструкцію й трансформацію (гуміфікацію) рослинних решток сільгоспкультур до гумусоподібних речовин без застосування мінеральних азотних добрив.

Технологія полягає в обприскуванні рослинних решток різних культур препаратом Ризобакт СП Гуміфікатор, який містить у своєму складі поживне середовище, що активізує діяльність мікроорганізмів – целюлозо- та лігнінрозкладаючих й азотфіксуючих бактерій.

Цей агрозахід дозволяє розкласти від 1 до 4 т/га сухих рослинних решток, а інші зробить ламкими за найменшого механічного впливу. Чим більше подрібнені рослинні рештки, тим швидше відбувається процес їх розкладання. Патогенна мікрофлора, зокрема цвілеві гриби – основні джерела мікотоксинів, буде пригнічена внаслідок розвитку на рештках корисних мікроорганізмів.

Застосовуючи Ризобакт СП Гуміфікатор, ви зможете:

  • поліпшити фітосанітарний стан ґрунту. Мікроміцети Penicillium spp., що входять до складу препарату, здатні виробляти природні речовини, що перешкоджають розмноженню патогенних мікроорганізмів;
  • отримати безкоштовне високогуматизоване органічне добриво. Завдяки цій технології відбувається перетворення недоступних форм елементів живлення на доступні й утворюється 0,5-3 т/га високогуматизованого органічного добрива (залежно від культури та маси рослинних решток);
  • забезпечити якісне розкладання пожнивних решток без азотних добрив. Ця технологія дозволяє зробити їх ламкими за найменшого механічного впливу та за 4-6 місяців, не застосовуючи азотні добрива, розкласти 4 т/га і більше соломи. Джерело азоту – природна фіксація атмосферного азоту мікроорганізмами-азотфіксаторами, що входять до складу препарату Ризобакт СП Гуміфікатор, а також під його дією відбувається активізація в ґрунті вільноживучих азотфіксуючих бактерій.

Технологія гуміфікації з препаратом Ризобакт Гуміфікатор є найбільш економічно вигідною, ефективною та екологічною з усіх наявних технологій роботи з рослинними рештками.

Порівняльна схема технологій розкладання рослинних решток

Назва технології

Типова технологія

Біологізована технологія

Біотехнологія гуміфікації рослинних решток

Елементи технології

Мінеральні добрива

Мін. добрива + Деструктор

Ризобакт СП Гуміфікатор

Азотні добрива від, кг/га

КАС 80 кг/га

КАС 30 кг/га

КАС 0 кг/га

Витрати коштів на азотні добрива, грн/га

від 560

від 210

0

Деструктори, Гуміфікатор, л/га

0

від 1,5 до 3,0 л/га

від 1,5 до 3,0 л/га

Витрати коштів на деструктори та Гуміфікатор, грн/га

0

від 270 грн/га

від 330 грн/га

Загальні витрати на технологію, грн/га

від
560 грн/га

від 480 грн/га

від 330 грн/га


agrarnik 12 387.indd 200Препарат Ризобакт Гуміфікатор в дії (коріння й стебла соняшника повністю вкриті міцелієм гриба Penicillium)

Порівнявши традиційні та інноваційну технології гуміфікації рослинних решток, ви економите від 150 грн на кожному гектарі, а ще й отримуєте додатковий бонус від застосування саме препарату Ризобакт Гуміфікатор.

Додатковий бонус від застосування технології гуміфікація рослинних решток

Елементи технології

Мінеральні добрива

Мін. добрива + Деструктор

Ризобакт СП Гуміфікатор

Надходить вуглецю в ґрунт, %

2-3%

15-20%

80-90%

Додаткова азотфіксація, N2 кг/га

Немає

2-5 кг/га

150-250 кг/га

Підвищення урожайності наступної культури сівозміни, %

0

в середньому 1,5 ц/га

в середньому 3,0 ц/га

Прибуток від підвищення урожайності наступної культури сівозміни, грн/га

0,00

1020,00 ⃰

2040,00 ⃰

* прибуток розраховано (пшениця озима, ціна 6800 грн/т)

Якщо є брак вологи, то рекомендуємо додатково разом із Ризобактом СП Гуміфікатором внести наш гідрогелевий продукт Гідролип, що забезпечить збереження атмосферної вологи для ефективної роботи целюлозо- і лігнінрозкладаючих, азотфіксуючих й інших корисних ризосферних бактерій.

Не слід забувати, що важливою особливістю технології гуміфікації рослинних решток є те, що вона має післядію. Впродовж кількох років мікрофлора ґрунту, що розмножилася й активізувалася, і далі відновлюватиме структуру ґрунту й сприятиме підвищенню врожайності наступних культур.

Впроваджуйте інноваційні технології!

Потурбуйтесь про родючість ваших грунтів – застосовуйте технологію гуміфікації пожнивних решток з препаратом «Ризобакт СП гуміфікатор»!

067 402 44 14

www.rodonit.ua

агроном, провідний експерт компанії «Родоніт»

067 384 57 80

Олег Дубина

Прочитано 347 разів