• Головна
  • Статті
  • Рослинництво
  • Для високоякісних урожаїв потрібне повноцінне живлення – основне і додаткове листове, а також захист від шкідливих об’єктів
Воскресенье, 30 Май 2021 11:14

Для високоякісних урожаїв потрібне повноцінне живлення – основне і додаткове листове, а також захист від шкідливих об’єктів

На сьогодні проведено ряд науково-дослідних робіт для визначення ефективності застосування саме такої технології – АгроБіоКомплексної. АБК™ – це ефективний комплексний підхід, в якому об’єднані біологічні, природні інгредієнти з найсучаснішими розробками хімії, фізики та мікробіології. АБК™ – це комплекс, призначений для живлення, захисту та подовження ефективної дії бакових сумішей, що застосовуються на всіх етапах росту та розвитку рослин. У складі АБК™ використовують чисті біогенні елементи – макро-, мезо-, мікро- та ультраелементи, чисту деіонізовану у воду, природні кислоти циклу Кребса, бактеріальні добрива, природні регулятори росту і полісахариди – продукти мікробного синтезу.

Суть АБК™ – АгроБіоКомплексної технології – це застосування препаратів в потрібний період розвитку рослин, в необхідній комбінації препаратів. Гармонія АБК ще в тому, що і після збору найбільш можливого врожаю ґрунт не залишається виснаженим – завдяки корисній дії мікроорганізмів, які завжди присутні в ньому, краще розмножуються, тому що і підживлюються, і привносяться з АБК.

Ми – вчені, фахівці-практики повідомляємо вже не один рік про високі врожаї і прибавки з високою окупністю на різних культурах з АБК. Але 2020 рік був особливим – результати в Київській (6 т/га насіння соняшнику), Полтавській (19 т/га зерна кукурудзи), Херсонській (9,2 т/га озимого ячменю, 3,5 т/га гороху ярого і зимуючого), Одеській, Черкаській, Миколаївській, Запорізькій областях (в останніх навіть немає з чим порівнювати – аграрії косили на корм і кукурудзу, і зернові, готували пари на наступний рік і поля з горохом та соняшником). Актуальність АБК обумовлена низьким вмістом в орних ґрунтах України рухомих форм важливих для рослин біогенних мікро- та ультрамікроелементів, а також найважливішого макроелемента – фосфору; застосуванням в Україні мікродобрив переважно зарубіжного виробництва на основі ЕДТА, які визнано в Європі екологічно небезпечними та не містять у своєму складі важливі ультрамікроелементи – лантан, неодим, германій, церій, селен та інші. А всі вони та корисні мікроорганізми в складі інокулянтів поліпшують фосфорне та азотне живлення рослин, що є вельми актуальним, зокрема для головної зернової культури України – пшениці. Умови формування колоска з великим числом квіток та зерен в ньому є найважливішим завданням. В колоску можливо отримати до 11 квіток та до 8 зерен в колоску. При нестачі вологи і поживних речовин значна частина зав’язаних зерен НЕ розвивається. Тому так важливі обробки в фазах бутонізації, колосіння та цвітіння – з АБК™ для живлення і захисту від хвороб, в тому числі від кореневих гнилей.

Результатами проведених вегетаційних дослідів доведено, що застосування АБК для передпосівної обробки насіння в рекомендованих дозах підвищує енергію проростання та лабораторну схожість насіння, сприяє формуванню у рослин значно більш розвинутої та фізіологічно активної кореневої системи, підвищенню активності фотосинтетичного апарату рослин, біосинтезу в них ендогенних антиоксидантів – загальних каротиноїдів. Підвищена кислотоексудативна та ацидофікуюча активність більш розвинутої кореневої системи забезпечує здатність дослідних рослин використовувати фосфор важкорозчинного мінерального фосфату – трикальційфосфату. Контрольні рослини усіх досліджених сортів пшениці не засвоюють фосфор цього аналога ґрунтових мінеральних фосфатів.

Крім того, складові АБК™ виявляють антиоксидантні властивості, що забезпечують достовірне зниження вмісту в листі рослин малонового діальдегіду – проміжного продукту небажаного процесу перекисного окиснення ліпідів, переважно ліпідів клітинних оболонок, що негативно впливає на функціонування клітинних мембран і на процеси росту. Таким чином, препарати АБК™АБК підвищують стійкість рослин проти такого стресу як гострий дефіцит фосфору у їх живленні, особливо в критичних фазах при холодних та занадто високих температурах.

АБК™ сприяють підвищенню стійкості рослин до стресів, про що свідчить підвищення при їх застосуванні вмісту в листі проліну універсального ендогенного осмопротектора, а також зниження вмісту МДА – проміжного продукту перекисного окиснення ліпідів – негативного процесу, що значно активізується за стресових умов вирощування рослин. В Азії та Африці наша технологія – AgroBioComplex – ABC.

Автор АБК™ – ABC™ – Притуляк В.П. Автори препаративних форм, дослідники та практики – д. б. н. Стасик О., к. х. н. Давидова О., д. с.-г. н. Крамарьов С., д. т. н. Сарибєкова Ю.Г., к. с. н. Леонтюк І., Шелухин Ю., Венгерчук В. та ін.

Значно більше для теорії та практичного використання

тел.: 067-404-6399; 050-446-2205; 097-386-0850;

agrovio.com.ua – Україна www.fadeevagro.sg – Сінгапур, Індія

Прочитано 255 разів