Понедельник, 17 Май 2021 00:04

Хелатні мікродобрива, їх якість, переваги та недоліки

Відомо, що однією з передумов отримання високого врожаю є збалансоване живлення, а застосування мікродобрив є дешевим способом підвищення врожайності. Висока потреба рослин в основних елементах живлення настає в період інтенсивного приросту вегетативної маси та формування репродуктивних органів. Підживлення рослин мінеральними добривами дає можливість отримати приріст урожайності на рівні 10-15%, але досить часто за нестабільного зволоження та посушливих умов, особливо на ранніх етапах росту та розвитку рослин, ефективність підживлення виявляється недостатньою. Тому для одержання кращих результатів від підживлення доцільно використовувати рідкі комплексні добрива, які більш технологічні та придатні для створення бакових сумішей з гербіцидами та мікроелементами.

Виростити високоякісну, екологічно чисту продукцію, без використання мікродобрив практично неможливо. Від їх нестачі, напряму залежить наше з вами здоров’я. Не можна замінити один мікроелемент іншим, скажімо, залізо на марганець, чи цинк на бор. Від нестачі мікроелементів хворіють рослини, так само і ми хворіємо різними мікроелементозними захворюваннями. Тому використання мікроелементів при вирощуванні рослин – це не мода, а перша і головна виробнича необхідність. В агрономії – це перший закон землеробства (закон мінімуму Лібіха).

Мікроелементів потрібно зовсім мало, але їх роль є найбільшою. Від них все починається і від їх нестачі, все закінчується. Недолік мікроелементів є причиною зниження швидкості та узгодженості протікання процесів, відповідальних за розвиток організму. В підсумку рослини не повністю реалізують свій потенціал і формують низький та не завжди якісний урожай, а іноді і гинуть. Більшість мікроелементів є активними каталізаторами, які прискорюють цілий ряд біохімічних реакцій. Спільний вплив мікроелементів значно посилює їх каталітичні властивості. У ряді випадків тільки композиції мікроелементів можуть відновити нормальний розвиток рослин.

При наявності необхідної кількості мікроелементів рослини мають можливість синтезувати повний спектр ферментів, які дозволять більш інтенсивно використовувати енергію, воду та харчування (N, P, K), і, відповідно, отримати більш високий врожай.

Мікроелементи не можуть бути замінені іншими речовинами, і їх недолік обов'язково повинен бути заповнений.

Ефективність мікродобрив визначається їхньою якістю. Використання солей мікроелементів у водорозчинній кислоті та інших розчинниках не дає бажаного результату і в багатьох випадках шкодить навколишньому середовищу. Практикою доведено, що всі мікроелементи, які використовуються при вирощуванні рослин, повинні бути в біологічно активній формі, тобто легко засвоюватися і не забруднювати ґрунти. Форма комплексоната (іон мікроелемента + комплексон), є найбільш вигідною формою для живих організмів (гриби, бактерії, рослини, тварини т. ін.). Такий комплексонат покритий зовні структурованою водою (гідратна шуба). Саме така вода має найвищу антиоксидантну активність, яка відома в природі. В ній вільні радикали рекомбінуються, «знезаражуються» в дуже великій кількості.

Все це впливає на метаболічні процеси рослин, підвищуючи їх ріст, розвиток та якість вирощеної продукції. В основі створення функціональних наномікродобрив лежать сучасні знання фундаментальної науки фізіології рослин – фазової теорії клітини (Р. Лінг), та ФВА (функціонально вартісний аналіз).

Саме такі знання, дозволили групі науковців НВП «Біолабтехнологія» створити цілу лінійку функціональних мікродобрив, а саме: новітнє кремнієве добриво, яке дозволяє конденсувати вологу із повітря і тим самим покращувати водний режим рослин; антистресант – нано, легко і безповоротно переводить вільні радикали в нешкідливу форму; використання різних форм фульво, гумінових, амінокислот т. ін., покращує систему живлення рослин, а саме комплексонатами аніонів (бор, молібден, т. ін.) мікроелементів.

Так що майбутнє саме за функціональними мікродобривами, які дозволяють фермеру вирощувати екологічно чисту, повноцінну продукцію найвищої якості.

+38 048 799 47 54, +38 096 799 47 55
www.biochelat.com.ua

Прочитано 624 разів