Суббота, 27 Март 2021 17:39

Рятуємо озимі, підіймаємо ярі: вносимо Біоглобін

Зовнішній вигляд посівів пшениці озимої перед закінченням осінньої вегетації

Сучасним напрямком підвищення врожайності та якості сільськогосподарських культур є впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій із застосуванням нових ефективних та екологічно безпечних регуляторів росту і розвитку рослин. Враховуючи дорожнечу мінеральних та органічних добрив, застосування регуляторів росту приваблює своєю простотою та дешевизною.

image001 optРис. 1. Урожайність пшениці озимої залежно від способів застосування Біоглобіну, т/га, 2011-2015 рр.

В науково-дослідних установах України щороку випробовується велика кількість регуляторів росту та їх багатокомпонентних сумішок. Однак більшість з випробовуваних препаратів не мають стабільного позитивного впливу на процеси онтогенезу рослин. Окремі з них замість стимулюючої дії пригнічують рослини. Крім того, більшість з препаратів, що випробовуються, неможливо ідентифікувати за вмістом тих чи інших сполук, що входять до їхнього складу, а під «секретом фірми» нерідко приховується звичайна підробка.

За даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, високу агрономічну ефективність мають ті регулятори росту, які містять у своєму складі природний набір життєво необхідних для рослин компонентів та забезпечують не лише високе, але й стабільне за роками підвищення продуктивності рослин у різних регіонах країни.

Серед усіх регуляторів росту рослин найбільшу стабільність врожайності на різних сільськогосподарських культурах забезпечив препарат Біоглобін, який має органічне походження, оскільки одержується з тваринної плаценти за спеціальною технологією промисловим способом.

Виробничу ефективність Біоглобіну в рослинництві обумовлено наявністю в ньому повного набору амінокислот та пептидів, які дозволяють рослинам нормалізувати й збільшити синтез усіх необхідних білків, в результаті чого зростає врожайність та підвищується якість вирощеної продукції. За даними наших досліджень, під час застосування Біоглобіну в рослинах прискорювався процес утворення кореневих волосків, збільшувалася їх сисна здатність, що в подальшому підвищувало ефективність використання рослинами поживних речовин із ґрунту та мінеральних добрив. Передпосівна обробка насіння сприяла підвищенню схожості та енергії його проростання.

Обприскування посівів у перший період вегетації стимулювало вегетативний ріст і розвиток рослин, а в період формування врожаю – підвищувало показники якості продукції.

Ефективність Біоглобіну залежала як від способів його внесення, так і від фону удобрення посівів різних культур.

В середньому за п’ять років досліджень найбільшу врожайність озимої пшениці було одержано за варіанту комбінованого застосування Біоглобіну шляхом обробки насіння перед сівбою та дворазового обприскування посівів у фазах весняного кущіння та виходу в трубку. За цього варіанту підвищення врожайності пшениці озимої порівняно з контролем на фоні без добрив становило 0,46 т/га (19%), на фоні органічного удобрення – відповідно 0,72 т/га (29%), а за органо-мінерального удобрення – 0,76 т/га (31%). За органо-мінерального удобрення обробка насіння Біоглобіном перед сівбою забезпечила надбавку врожайності 0,66 т/га (11%), дворазове обприскування посівів збільшило врожайність на 0,65 т/га (11%), а комбіноване застосування препарату – відповідно на 0,90 т/га (15%) (рис. 1). При цьому у вологі роки найбільшу ефективність Біоглобін проявляв у збільшенні врожайності зерна, а у посушливі роки – у підвищенні якості врожаю (збільшення вмісту білка та клейковини в зерні).

image003 1 optРис. 2. Урожайність сої залежно від обробки насіння та обприскування посівів Біоглобіном на різних фонах мінерального удобрення, т/га, 2013-2015 рр.

Результатами досліджень також підтверджено високу ефективність застосування Біоглобіну в посівах сої, при цьому встановлено, що результативність препарату залежала як від способу його внесення, так і від фону мінерального удобрення та інокуляції насіння бульбочковими бактеріями.

В середньому за 2011-2015 роки передпосівна обробка насіння сої найбільшу ефективність проявляла у поєднанні з інокуляцією насіння бульбочковими бактеріями, при цьому надбавки врожайності коливалися в середньому від 3 до 7 відсотків. Найбільшу ж ефективність у досліді забезпечило внесення Біоглобіну шляхом дворазового обприскування посівів у фазах бутонізації та наливу бобів. Так, на фоні без добрив обприскування посівів Біоглобіном сприяло зростанню врожайності сої в середньому на 10-16%, а на удобреному фоні – відповідно на 1-8% залежно від інокуляції та протруєння насіння (рис. 2).

Серед основних позитивних характеристик Біоглобіну ми виділили:

1. Безпечність, адже він виготовляється з тваринних компонентів, завдяки чому не накопичує жодних токсинів та не викликає отруєння;

2. Стабільність за роками вирощування (відсутня дія «в мінус»);

3. Застосування на усіх сільськогосподарських культурах: зернових, олійних, технічних, овочевих, плодово-ягідних та ін.;

4. Підвищення як врожайності, так і якості продукції;

5. Можливість поєднання із засобами захисту рослин та добривами;

6. Висока ефективність як за гострого дефіциту вологи (посухи), так і у вологих умовах року;

7. Тривалий період корисної дії (протягом трьох тижнів з часу внесення);

8. Низька норма внесення (0,5-1,0 л/т насіння та 0,5-1,0 л/га);

9. Висока економічна ефективність.

Більш детальну інформацію щодо застосування Біоглобіну в технологіях вирощування сільськогосподарських культур дізнавайтеся за телефонами:

067 712-24-05; 095 725-22-62

Адреса виробника: ТОВ НВФ «Медбіоком, ЛТД», м. Харків, вул. Дмитрівська, 4/5, 61052

Препарат під назвою «Біоглобін для рослинництва», внесений до Державного реєстру України як регулятор росту і розвитку рослин (Свідоцтво про державну реєстрацію № А 01689, А 02194) і виробляється НПФ «Медбіоком, ЛТД» за ліцензією Мінпромполітики України № 188975 від 14.02.2007 р. і по ТУ У 24. 2-31644253-002: 2006.

Прочитано 304 разів