Воскресенье, 31 Январь 2021 10:21

Сумісна обробка РКД та гуміновими кислотами як комплексний підхід до підвищення врожаю

Fertigum Profi opt

Щороку примхи погодних умов впродовж ранньовесняних польових робіт ставлять під питання ефективність напрацьованої технології вирощування озимих та ярих культур. Тому багато аграріїв вже повернулися до внесення рідких комплексних добрив (РКД) й оцінили їх переваги, які повністю окупають всі додаткові витрати. Ми пропонуємо подвоїти ці переваги завдяки гуміновим кислотам, що входять до складу Fertigum®Профі від європейського виробника та виготовлені із високоякісної сировини.

FERTIGUM® ПРОФІ

6 років вагомих результатів

СКЛАД:

 • Солі гумінових кислот – 180 г/л
 • Солі фульвових кислот – 20 г/л
 • Макро – та мікроелементи – 5 г/л
 • K2O – 30 г/л
 • pH 10±12 одиниць

Сумісне внесення РКД та солей гумінових кислот Fertigum®Профі – це комплексна дія на ґрунт, яка стосується його агрохімічних показників та режимів (поживного, повітряного та водного).

Поживний

 • Підвищення коефіцієнту використання N, P, K з ґрунту та добрив до 25-30%, у тому числі й за рахунок кращій проникності через мембрани клітин;
 • Утворення у ґрунті амонійних сполук, зокрема й гумату амонію, з виділенням вуглекислого газу, сприятиме не лише збільшенню доступності азоту, але й дозволить фосфатам перейти в ґрунтовий розчин;
 • Зниження ризику втрат поживних елементів внаслідок вимивання, а отже й збільшення пролонгованості РКД;
 • Збільшення доступності мікроелементів в ґрунтовому розчині;
 • Нівелювання дії залишкових сполук важких металів завдяки переведенню в нерозчинний стан.

Повітряний та водний

 • На важких глинистих ґрунтах Fertigum®Профі сприяє взаємному відштовхуванню глинистих частинок за рахунок видалення зайвих солей і руйнування тривимірної структури глини. В результаті покращується водно-повітряний режим ґрунту, що сприяє полегшенню процесу проростання і дозволяє кореневій системі розвиватися швидше.
 • За внесення в ґрунт із легким гранулометричним складом Fertigum®Профі, починається процес створення цінної водостійкої грудкувато-зернистої структури завдяки просочуванню й склеюванню ґрунтових агрегатів. Як наслідок, поліпшується водопроникність, водоутримуюча здатність та пористість ґрунту.

В цілому поєднання РКД та Fertigum®Профі

 • сприяє розвитку потужної кореневої системи;
 • стимулює активність мікробіоти ґрунту, у тому числі антагоністів збудників хвороб та шкідників;
 • забезпечує підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів;
 • збільшення окисно-відновної буферності та потенційної буферної здатності ґрунту по відношенню різних елементів.logo медалька opt

Fertigum®Профі характеризується високою ефективністю на різних ґрунтових відмінах та у всіх кліматичних зонах, зокрема й посушливих. Крім того, він є найкращим з існуючих продуктів для стимулювання росту корисних грибків в ґрунті. Завдяки цьомуFertigum®Профі є універсальним засобом щодо підвищення дії РКД шляхом комплексного впливу на всі елементи родючості.

Прочитано 317 разів