Среда, 16 Декабрь 2020 17:02

Як правильно розрахувати норму висіву насіння

У виробництві продукції рослинництва основним показником ефективного господарювання є отримання максимального економічно обґрунтованого врожаю. Досягти реалізації генетичного потенціалу сорту чи гібриду будь-якої вирощуваної сільськогосподарської культури можливо шляхом науково обґрунтованого підходу до технології вирощування.

Забезпечення рослин необхідним мінеральним живленням і захистом від шкідників та хвороб – це тільки частина технології. Надзвичайно важливим аспектом є формування оптимальної густоти рослин вирощуваного сорту чи гібриду, який рекомендований виробником насіння.

Кожна селекційна установа надає рекомендації стосовно оптимальної для окремого сорту чи гібриду густоти на момент збирання, при якому можна отримати максимальний урожай. Ці дані обґрунтовані на підставі проведених дослідів в різних ґрунтово-кліматичних умовах на різних агрофонах.

Рекомендовані величини густоти стеблостою визначаються в тисячах штук на 1 га (тис. шт./га для кукурудзи, соняшнику, сорго, сої), або в мільйонах штук на 1 га (млн. шт./га для зернових колосових, гороху, сої, льону, однорічних та багаторічних трав). Оригінатори сортів та гібридів сільськогосподарських культур рекомендують певну густоту стояння рослин на 1 га, але не всім товаровиробникам відомо, що це рекомендована густота на момент збирання культури (особливо це стосується економічно привабливих кукурудзи, соняшнику, сої, сорго та цукрового буряку).

Як визначити необхідну кількісну норму насінин на одиницю площі або на погонний метр і що при цьому необхідно врахувати? Ми пропонуємо більш детально зупинитися на алгоритмі проведення розрахунків.

Для правильного визначення кількості насінин на погонний метр (або на одиницю площі), які висіваються, необхідно врахувати ряд вимог:

  • Лабораторна схожість насіння у %
  • Коефіцієнт поправки на польові умови (посівна придатність), %
  • Ширина міжряддя
  • Необхідна рекомендована виробником насіння густота стеблостою на момент збирання, тис. шт./га, або млн. шт./га.

Для дрібнонасінних культур – однорічні та багаторічні трави (крім овочевих), висів проводиться з урахуванням маси 1000 насінин, лабораторної схожості та коефіцієнтом на польову схожість у ваговому виразі, оскільки провести контрольний підрахунок кількості зерен в рядку на погонному метрі після висіву сівалкою фізично неможливо через його маленький розмір.

Висів на сівалках точного висіву встановлюється або механічно (на зірочково-ланцюговому механізмі), або за допомогою електронного контролера на сучасних сівалках. Для більшості зернових культур та сої норма висіву встановлюється ваговим методом на сівалках механічного та пневматичного способу висіву. Але контроль норми висіяного насіння в рядку проводиться тільки візуально шляхом підрахунку кількості насінин на погонному метрі. Для спрощення підрахунків використовуються математичні коефіцієнти, які представлені в таблицях залежно від ширини міжряддя.

Алгоритм розрахунку:

1. Традиційна одиниця виміру площі для України та Європи – 1 га (гектар).

2. Площа 1 га – 10000 м2, тобто умовна ділянка завдовжки 100 м та завширшки 100 м – 100 м × 100 м.

3. Для спрощення обрахунків кількості (густоти) рослин на площі 1 га використовуються коефіцієнти в залежності від ширини міжряддя висіяної культури.

4. Для визначення коефіцієнта обрахунку необхідною умовою є фіксована ширина міжряддя, яка традиційно може бути – 12,5 см, 15,0 см, 30 см, 45 см, 70 см.

5. Коефіцієнт встановлюють шляхом ділення площі 1 га на ширину міжряддя в сантиметрах.

Коефіцієнти для визначення густоти посіву сільгоспкультур, норма висіву яких обчислюється в мільйонах штук на 1 га (млн. шт./га).

Ширина міжряддя, см

Основні культури, які висіваються (в млн. шт./га)

Алгоритм
визначення коефіцієнта

Коефіцієнт, для проведення розрахунків

12,5

зернові колосові

1/12,5 = 0,0800

0,0800

15

зернові колосові, соя, озимий ріпак

1/15 = 0,0667

0,0667

30

1/30 = 0,0333

0,0333

Коефіцієнти для визначення густоти посіву сільгоспкультур, норма висіву яких обчислюється в тисячах штук на 1 га (тис. шт./га).

Ширина міжряддя, см

Основні культури, які висіваються (в тис. шт./га)

Алгоритм
визначення коефіцієнта

Коефіцієнт, для проведення розрахунків

45

соя, цукровий буряк, озимий ріпак

1/45 × 1000 = 22,2

22,2

70

соняшник, кукурудза, сорго

1/70 × 1000 = 14,3

14,3

Як користуватися вказаними коефіцієнтами?

Приклад

Рекомендована густота стеблостою для одного з гібридів кукурудзи 85 тис. шт./га.

Схожість насіння за лабораторними даними 95%.

Чистота – 99,95%.

Визначити кількісну норму висіву можливо так:

– Обраховуємо посівну придатність насіння за формулою:

Х = А × B/100

де Х – посівна придатність, %

А – чистота, або насіння основної культури, %;

B – схожість насіння, %,

тобто 99,95 × 95/100 = 94,95%

– Фізичну норму висіву визначаємо за формулою:

N = R × 100/X

де N – фізична норма висіву, тис. шт./га

R – рекомендована густота стояння, тис. шт./га

Х – посівна придатність, %

Отже, 85 × 100/94,95 = 89,5 тис. шт./га

Згідно з розрахунками для забезпечення рекомендованої густоти стояння рослин кукурудзи на 1 га у 85 тис. шт./га необхідно фізично висіяти 89,5 тис. шт./га.

Для визначення кількісної норми висіву на один погонний метр і регулювання сівалки на задану норму необхідно:

89,5 тис. шт./га : 14,3 = 6,25 шт./м.

Ми встановили, що для прогнозованого отримання необхідної на час збирання густоти стеблостою кукурудзи у 85 тис. шт./га необхідно висіяти 6,25 шт. насінин на один погонний метр, тобто відстань між насінинами в рядку повинна становити:

100 см : 6,25 шт./м = 16 см.

Згідно з цим показником ми проводимо налаштування сівалки. Для контролю висіву в полі слід після проходу сівалки провести підрахунок висіяних насінин у рядку на відстані 14,3 метра. Їх кількість повинна відповідати 88-91 шт. В цьому випадку сівалка відрегульована правильно і дозволяє проводити посів із заданою густотою.

Аналогічно проводяться розрахунки для інших культур згідно з рекомендованими нормами висіву, схожості та чистоти насіння в залежності від ширини міжряддя.

Скорик Володимир Вікторович
агроном, кандидат сільськогосподарських наук
Всеукраїнський науковий інститут селекції

Клієнтська підтримка

0 800 302 032
дзвінки безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів України

www.vnis.ua

Відділ продажу

+380 (44) 500-55-37

+380 (67) 505-47-42

Прочитано 767 разів