Понедельник, 16 Март 2020 15:09

«Зеон-технологія» – надійний захист зернових культур від шкідників

video jtxnoizizvk 550x310 02Микола Дем’янюк, технічний експерт, інсектициди, компанія «Сингента»

Щоб досягти найвищих показників продуктивності сільськогосподарських рослин, необхідно максимально збалансувати всі фактори, які важливі для їх росту і розвитку. На сьогодні цей основоположний принцип є добре відомим для усіх аграріїв. Зокрема, отримання високих урожаїв зернових колосових культур неможливе без ефективної системи захисту від бур’янів, хвороб та шкідників, що є одним з найважливіших елементів технології. Так, прямі й побічні втрати лише від комах-фітофагів та вірусних хвороб, яких вони переносять, можуть у підсумку досягати 10-15%. Навіть за сучасного стану більш-менш непоганого розвитку системи їх контролю в Україні, коли великі й середні господарства стабільно застосовують інсектициди на близько 70-75% площ пшениці, ми щорічно недоотримуємо 2-3 млн. тонн зерна.

Приймаючи до уваги такі збитки, а також враховуючи ріст цін на зерно злакових культур і стабільну рентабельність його виробництва, стало зрозуміло: на «високопродуктивних» полях максимальний захист є економічно вигідним. Практичним досвідом було доведено, що надійний захист посівів від шкідників можливий за системи, що передбачає щонайменше 2-3 інсектицидні обробки за період вегетації. При цьому важливо застосовувати й потужні комбіновані препарати контактно-системної дії, що на перший погляд недешево. Але завдяки їх високій ефективності та тривалій захисній дії, затрати легко окупаються вартістю більшої кількості збереженого врожаю. В результаті рентабельність вирощування культури при цьому лише зростає!

Вибір інсектицидів

Щоб правильно підібрати інсектициди та розробити максимально-ефективну систему захисту від шкідників, насамперед необхідно добре знати їх біологічні особливості, зокрема – характер та спосіб живлення, поведінку, оптимальні й критичні для контролю чисельності стадії розвитку та строки їх появи на полях зернових злаків. Адже від цього залежатиме вибір хімічного класу інсектицидів або навіть конкретного продукту.

З іншого боку, потрібно розуміти механізми й особливості дії сучасних інсектицидів, їх важливі характеристики та правильні регламенти застосування. Так, для захисту від таких сисних фітофагів як попелиці, клопи та пшеничний трипс (рис. 1-3) важливо застосовувати системно-контактні інсектициди зі значним терміном захисної дії.

Screenshot 4

Саме діючі речовини групи неонікотиноїдів, що здатні якісно і упродовж тривалого часу токсикувати оброблену рослину, будуть достатньо ефективними проти цих шкідників. До речі, якраз інсектицидна сполука тіаметоксам з найкращою системністю з-поміж неонікотиноїдів забезпечує надійний захист від них усіх. А для знищення хлібних жуків (рис. 4), блішок, п’явиць та інших комах з гризучим ротовим апаратом доцільно використовувати контактно-кишкові препарати групи синтетичних піретроїдів, до яких належить, наприклад, Карате Зеон 050 СS, мк. с. (лямбда-цигалотрин, 50 г/л). Вони характеризуються вираженою контактною дією, високою стартовою ефективністю (або «нокдаун-ефектом») та широким спектром інсектицидної активності. Зрештою, усі ці важливі характеристики піретроїдів є цінними також й проти вищевказаних сисних фітофагів, адже частину з них можливо ефективно знищити за безпосереднього контакту робочого розчину з їх організмами. Відповідно, з метою комплексного захисту зернових колосових від всього різноманіття шкідників й створюються комбіновані препарати, які містять у своєму складі неонікотиноїд та піретроїд, як-от Енжіо 247 SC, к.с. (тіаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л). На сьогодні подібні продукти у сільгоспвиробників є особливо популярними.

Screenshot 5

Що таке «Зеон-технологія» та які її переваги?

Перелічені вище цінні властивості синтетичних піретроїдів, що у комплексі притаманні саме цій хімічній групі, є важливими для інсектицидного захисту не тільки зернових колосових, але й інших польових культур. Проте, у даних активних сполук є один суттєвий технологічний недолік – короткий термін захисної дії, а саме 3-5 діб від моменту застосування (після нанесення робочого розчину на рослини). Це пов’язано з швидким руйнуванням їх молекул на сонячному світлі, і як наслідок – «дезактивацією» інсектицидної активності. Виходячи з цього, у наукових підрозділах «компанії «Сингента» постало завдання – віднайти рішення, що забезпечить захист піретроїдної сполуки від швидкої фотодеструкції сонячним ультрафіолетом, і відповідно, довший період її ефективної дії. Згодом таки вдалося досягнути поставленої мети й домогтися бажаних для нової формуляції технічних та технологічних характеристик. Після десяти років інтенсивних експериментальних пошуків у лабораторіях «Сингенти» винайшли справді унікальну препаративну форму – «мікрокапсульовану суспензію». Першим препаратом, який був створений за цією інноваційною технологією і з’явився на ринку, став Карате Зеон. Саму ж технологію мікрокапсуляції, що була запатентована «Сингентою», стали називати «Зеон-капсуляція» або «Зеон-технологія». Варто справедливо відмітити, що ця розробка стала можливою завдяки потужному науковому потенціалу та розвинутій технологічній базі компанії.

На сьогодні обидва інсектициди, що зареєстровані на зернових колосових культурах, а саме Карате Зеон (мікрокапсульована суспензія) та Енжіо (концентрат мікрокапсульованої суспензії), завдяки цій технології стали володіти унікальними характеристиками. Найголовніша з них – вдвічі довший термін інсектицидної дії піретроїдної складової. Суть «Зеон-технології» полягає в тому, що лямбда-цигалотрин було поміщено в тонкі полімерні капсули мікроскопічного розміру – з діаметром від 1 до 10 мікрон (в основному 3-7 мкм), які розподілені у водному середовищі препаративної форми, утворюючи своєрідну суспензію. До складу мікрокапсул також входять розчинники, сурфактанти та спеціальна речовина, що має фотопротекторні властивості, тобто захищає діючу речовину від деструктивного сонячного опромінення. Якщо розглянути «механізм» детальніше, то подовження періоду ефективної дії було зумовлене такою важливою й цінною властивістю «Зеон-мікрокапсул», як можливість поступового вивільнення активної речовини після нанесення робочого розчину на листовий апарат рослини (рис. 5). Цього вдалося досягти завдяки вдалому і оптимальному підбору розміру мікрокапсул, хімічної структури, товщини й проникності їх полімерних оболонок.

Отже, вищевказані корисні характеристики даної новітньої формуляції надають препаратам Енжіо та Карате Зеон наступні практичні переваги:

  • Стійкість до ультрафіолетових сонячних променів;
  • Стійкість до змивання інтенсивними опадами;
  • Стійкість до швидкого висихання на обробленій поверхні;
  • Вдвічі триваліша інсектицидна дія, і відповідно, вища ефективність захисту;
  • Мікрокапсули стабільні в каністрі та баку оприскувача; проте на обробленій поверхні найкрупніші з них розпадаються відразу,а середні й найменші – пізніше, що викликає миттєву та тривалу дію на цільові об’єкти;
  • Вища безпека для користувачів та навколишнього середовища (за рахунок зниження вмісту розчинників та інших летких органічних сполук).

Інші переваги Енжіо й Карате Зеон

Окрім новітньої препаративної форми, Енжіо та Карате Зеон мають ряд інших цінних властивостей, що надають їм додаткових технологічних та конкурентних переваг. Так, на відміну від аналогічних комбінованих препаратів, що містять піретроїд та неонікотиноїд, Енжіо характеризується:

  • Найкращою розчинністю тіаметоксаму у воді, порівняно з іншими неонікотиноїдами; це забезпечує йому найвищу «системність» і, відповідно, найефективнішу токсикацію оброблених рослин;
  • Високою термостабільністю; препарат стабільно діє у широкому діапазоні температур – від +8°С до +25°С (в окремих ситуаціях, проти певних об’єктів зберігає свою інсектицидну активність навіть в інтервалі від +5°С до + 30°С);
  • Значно більшою кількістю піретроїду, що припадає на 1 га за використання рекомендованих норм витрати, що відповідає приблизно двом нормам Карате Зеон;
  • Утворенням клотіанідину при розпаді тіаметоксаму в рослині – одного із метаболітів, що також має інсектицидну дію; в результаті, тривалість періоду ефективного захисту у препарату подовжується до трьох тижнів і навіть більше.

Як один із цінних технологічних моментів, варто також виділити можливість безпечного для рослин поєднання Енжіо чи Карате Зеон із різноманітними фунгіцидами та гербіцидами в бакових сумішах.
Screenshot 6

Особливо це стосується першої весняної обробки, під час якої часто й практикують використання таких сумішей.

З метою комплексного контролю всього шкідливого ентомокомплексу на зернових колосових компанією «Сингента» було розроблено конкретні рекомендації щодо застосування інсектицидів власного виробництва, з чітким позиціонуванням кожного з них стосовно фази рослини. Так, оптимально-ефективна («класична») система захисту цих культур передбачає 2-3– кратне обприскування посівів відповідними препаратами у весняно-літній період (рис. 6).

Таким чином, інсектициди Карате Зеон та Енжіо, що створені за інноваційною технологією «Зеон-капсуляції», насьогодні є одними з найбільш прогресивних на ринку й цілком відповідають вимогам сучасного агровиробництва. Тому можна з упевненістю стверджувати – завдяки перевагам «Зеон-технології» захист посівів від шкідників став значно надійнішим.

Screenshot 7

Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, звертайтесь до консультаційного центру

0800 50 04 49

безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України

www.syngenta.ua

Прочитано 1140 разів