Четверг, 27 Июнь 2019 13:13

Мікродобрива «уаРосток» ® – максимально ефективне рішення для рослин соняшнику

соняшник 2

Розвиток кореневої системи соняшника під впливом обробки добривом «РОСТОК» Екстра 1 л/га Розвиток кореневої системи соняшника під впливом обробки добривом «РОСТОК» Екстра 1 л/га

Віктор Ямковий, канд. с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу

Соняшник є основною олійною культурою в Україні. Він займає 90% посівних площ олійних культур, забезпечує 80% валового збору насіння і до 90% виробництва олії. Нині в галузі рослинництва соняшник – одна з небагатьох рентабельних культур, що зумовлює значне збільшення його посівних площ. У 2017 році, за даними Державного комітету статистики, посівна площа цієї культури становила понад 6 млн. га, було отримано валовий збір насіння близько 12 млн тонн. Без сумніву, важливою складовою успіху вирощування цієї культури є збалансоване живлення рослин впродовж вегетаційного періоду. Компанія «Український Аграрний Ресурс» пропонує оптимізовувати систему мінерального живлення соняшнику за допомогою високоефективних позакореневих добрив «УАРОСТОК»®, які зарекомендували себе на ринку України як надійний і ефективний механізм підвищення врожайності соняшнику.

Соняшник – культура інтенсивного мінерального живлення. На формування однієї тонни насіння і відповідної кількості нетоварної продукції він виносить із ґрунту значну кількість поживних речовин: 40-55 кг N, 15-25 кг P2O5, 100-150 кг K2O. У процесі вегетації соняшник засвоює їх нерівномірно. Так, за перший місяць вегетації він використовує 15% азоту, 10% – фосфору і 10% калію, хоча накопичення органічної речовини за цей час не перевищує 5% максимальної величини. Незважаючи на те, що на початковій стадії (2-3 листки) соняшник росте повільно, у цей період проходить закладання кошика, тому нестача елементів живлення в цей час призводить до серйозних недоборів врожаю.

Одним з важливих макроелементів в початковий період розвитку рослин є фосфор. Він сприяє розвитку кореневої системи соняшнику, закладанню репродуктивних органів із більшою кількістю квіток у кошику. За оптимального фосфорного живлення пришвидшується розвиток рослин, економніше витрачається волога. При достатній забезпеченості фосфором відбувається максимальне накопичення олії в насінні.

Для забезпечення рослин соняшнику легкодоступним фосфором в початковий період його розвитку рекомендуємо проводити позакореневе підживлення спеціалізованим добривом «РОСТОК» ЕкстраВисокий вміст фосфору (300 г/л) в добриві стимулює на ранніх етапах ріст кореневої системи, чим поліпшується використання рослинами вологи та елементів живлення, підвищує стійкість рослин до грибкових захворювань, прискорює закладання репродуктивних органів. Перевагою добрива є наявність у складі амінокислот. Вони швидко вступають в біохімічні процеси, виступають у ролі джерела енергії для прискореного росту рослин, покращують процеси засвоєння рослинами усіх поживних елементів, забезпечують пролонговану антистресову дію.

Також слід відмітити наявність в добриві «РОСТОК» Екстра гумінових речовин. Вони підвищують стійкість рослинного організму до стресових умов, збільшують проникність мембрани клітин кореня, що сприяє посиленню поглинання рослиною поживних речовин. Мікроелементи (Zn, Cu, Mn, B), які містяться в добриві «РОСТОК» Екстра у легкодоступній формі, забезпечують стимулювання всіх біологічних процесів, що відбуваються в рослині. Рекомендуємо проводити позакореневе підживлення соняшнику добривом «РОСТОК» Екстрав дозі 1 л/га у фазі 3-4 пар справж­ніх листків.

Таблиця 1. Асортимент позакореневих добрив для підживлення соняшнику

Добриво

Вміст елементів живлення, г/л

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

Fe**

Mn**

B

Zn**

Cu**

Mo

«РОСТОК» Екстра*

100

300

100

20

55

10

2

25

5

«РОСТОК» Олійний*

80

42

26

4,2

4,2

2,2

22

1,5

0,1

«РОСТОК» Плодоношення*

100

200

5

0,5

2

0,75

0,6

0,6

0,05

«РОСТОК» Бор+Молібден*

100

100

5

«РОСТОК» Бор 150

150

«РОСТОК» Марганець

100

«РОСТОК» Цинк

100

«РОСТОК» Залізо

100

«РОСТОК» Мідь

-

75

Примітка: * – добрива містять гумінові речовини та амінокислоти. ** – мікроелемент схелатовано ЕДТА

Соняшник має високу потребу у калії (у розрахунку на 2 т/га врожаю насіння потрібно не менше 300 кг калію). Його потреба істотно зростає у фазі утворення кошика. Цей елемент підвищує посухостійкість рослин, допомагає утримати вологу і зменшує її випаровування. Недостатнє живлення калієм призводить до формування насіння з невеликим вмістом олії, знижується врожай соняшнику, а також змінюється рівень вмісту насичених і ненасичених жирних кислот. На бідних калієм ґрунтах ріст рослин затруднений. Ознаками нестачі калію є зелено-блакитний колір чи пожовтіння листків нижнього ярусу, які пізніше буріють і поступово відмирають.

Для запобігання дефіциту калію рекомендуємо застосовувати добриво «РОСТОК» Плодоношення в дозі 2-3 л/га. Високий вміст калію (200 г/л) у добриві підвищує стійкість рослин до посухи, дозволить краще утримати вологу і зменшити її випаровування впродовж вегетації. Підживлення мікродобривом «РОСТОК» Плодоношення слід починати за утворення 5-6 пар справжніх листків, коли відбувається інтенсивний ріст і закладаються кошики.

Збалансованість живлення соняшнику мікроелементами має виняткове значення для підвищення виробництва насіння. Соняшник часто висівають на одному й тому ж полі через кожні три роки, а то і в монокультурі, що призводить до зниження потенційної врожайності та дефіциту мікроелементів. Останнє найчастіше проявляється у період 6-8 пар листків та у фазі цвітіння.

Основним мікроелементом, до якого чутливий соняшник, є бор (В), основна кількість якого (70-80%) споживається рослиною до фази цвітіння. Через відсутність реутилізації (можливість переміщення зі старих тканин до нових), забезпечення рослин бором залишається актуальним впродовж всього періоду вегетації. Особлива потреба у борі виникає під час цвітіння, оскільки цей елемент забезпечує швидке проростання пилкових трубок та якісне запліднення квіток, а також покращує виповненість насінин. За нестачі бору гальмуються ростові процеси, точка росту деформується, тканини біля основи листків відмирають, листя та кошики деформуються, кількість насіння у кошику знижується та розподіляється нерівномірно, інколи у центральній частині насіння не утворюється взагалі.

Для підживлення рослин соняшнику бором рекомендуємо використовувати один з найбільш концентрованих та якісних продуктів на ринку – мікродобриво «РОСТОК» Бор 150 у дозі 0,5-1 л/га. Це висококонцентроване рідке борне добриво, що містить 150 г/л бору в легкодоступній рослинам органічній формі. Найефективніше підживлювати соняшник добривом «РОСТОК» Бор 150 двічі у фазах 3-4 та 6-8 пар листків у дозі 1 л/га.

Досить великою мірою впливає на врожай і молібден. Він бере активну участь у формуванні здорової кореневої системи, а також є учасником азотного обміну. Вносити його краще у поєднанні з бором, оскільки обидва елементи «підтримують» роботу один одного.

Для оптимального забезпечення соняшнику бором та молібденом компанія ТОВ «Український Аграрний Ресурс» пропонує використовувати спеціальне позакореневе добриво «РОСТОК» Бор+Молібден. До складу цього продукту, крім швидко засвоюваного бору (100 г/л), входять такі важливі елементи живлення як азот (100 г/л) та молібден (5 г/л), які покращують азотний обмін в рослині. Добриво «РОСТОК» Бор+Молібден поліпшує цвітіння та запилення, покращує процеси азотного та вуглеводного обміну, сприяє кращому розвитку кореневої системи та листя. Рекомендуємо проводити позакореневе підживлення добривом «РОСТОК» Бор+Молібден у дозі 0,5-1 л/га в період 3-8 пар справжніх листків.

У фазі 6-8 пар листків соняшник добре реагує своєю продуктивністю на позакореневе підживлення: азотом, магнієм, сіркою та мікроелементами (Mn, Zn, Cu, Fe).

 Магній входить до складу хлорофілу, бере активну участь у азотному та фосфорному обміні, є важливим учасником процесів білкового синтезу у рослині.

 Сірка активізує процеси росту, сприяє кращому поглинанню азоту рослинами, бере участь у синтезі амінокислот.

 Марганець відіграє важливу роль у процесах азотного обміну. Регулює утворення ростових гормонів і засвоєння заліза, що впливає на формування хлорофілу.

 Цинк бере участь у синтезі хлорофілу та одразу кількох вітамінів у рослинах, а також підвищує стійкість культури до температурних стресів.

 Мідь активує окисно-відновні процеси, бере участь у синтезі лігніну клітинною стінкою, підвищує активність продукування насіння.

 Залізо забезпечує синтез хлорофілу, бере участь у фотосинтезі та метаболізмі азоту й сірки.

Для забезпечення рослин азотом, магнієм, сіркою, а також цілим рядом життєво необхідних мікроелементів рекомендуємо застосовувати комплексне мікродобриво «РОСТОК» Олійний, хімічний склад якого відповідає фізіології мінерального живлення соняшнику. Слід відмітити, що мікроелементи Fe, Mn, Zn, Cu у складі мікродобрива «РОСТОК» Олійний, на 100% прохелатовані ЕДТА. Перше позакореневе підживлення добривом «РОСТОК» Олійний рекомендуємо проводити у фазі 3-4 пар справжніх листків у дозі 2 л/га, а друге у фазі 6-8 пар справжніх листків у дозі 3 л/га.

соняшник 1Застосування «РОСТОК» Олійний 2 л/га комбіновано з «РОСТОК» Бор 1 л/га

Застосування добрива «РОСТОК» Олійний оптимізує мінеральне живлення соняшнику на всіх етапах розвитку рослин, посилює стійкість рослин до хвороб, сприяє закладанню репродуктивних органів, на 10-15% підвищує врожайність та на 2-3% підвищує вміст олії в насінні.

Для корекції мінерального живлення соняшнику та упередження дефіциту мікроелементів рекомендуємо застосовувати також високоефективні монодобрива: «РОСТОК» 
Марганець (0,5-1 л/га), «РОСТОК» Залізо (1-2 л/га), «РОСТОК» Цинк (0,5-1 л/га), «РОСТОК» Мідь (0,5-1 л/га).

Розвиток кореневої системи соняшника під впливом обробки добривом «РОСТОК» Екстра 1 л/га

 Застосування «РОСТОК» Олійний 2 л/га комбіновано з «РОСТОК» Бор 1 л/га

Отже, ТОВ «Український Аграрний Ресурс» має великий асортимент позакореневих добрив для застосування на посівах соняшнику в різні фази росту та розвитку.

«РОСТОК» Екстра – для стимулювання розвитку кореневої системи у фазі 3-4 пар справжніх листків.

«РОСТОК» Плодоношення – для внесення у фази від 5 до 8 пар листків з метою підвищення посухостійкості рослин, регулювання балансу вологи в рослині.

«РОСТОК» Олійний – для інтенсивного росту рослин, підвищення стійкості до екстремальних погодних умов, реалізації генетичного потенціалу продуктивності.

«РОСТОК» Бор 150 та «РОСТОК» Бор+Молібден – для покращення процесів запліднення, збільшення кількості сім’янок у кошику.
контакти

Прочитано 715 разів