Понедельник, 03 Июнь 2019 13:43

Рижій – культура великих можливостей

1222Олійні культури вирощують майже в усіх країнах світу, проте в кожній з країн є своя провідна олійна культура. В Україні такою культурою є соняшник, в США – соя, Канаді – льон олійний, Англії та Індії – ріпак, Азії та Африці – арахіс. Соя, арахіс, рапс, льон олійний, соняшник і кунжут займають найбільші посівні площі в світі. Світова посівна площа олійних культур, включаючи сою, становить понад 150 млн га, а світове виробництво олій – близько 185 млн т.

Україна за обсягом виробництва олії займає одне з провідних місць в Європі. Найбільші площі відведені під соняшник. На менших площах вирощують ріпак, сою та інші малопоширені олійні культури. В останні роки світове споживання олій і рослинних жирів щорічно підвищувався на 4%. Приріст виробництва олійних культур за останнє десятиліття щорічно становить близько 3 500 000 т.

На сьогоднішній день основними олійними культурами з сімейства капустяних (Brassicaceae) в світі є ріпак озимий (Brassica napus оleiferа bienis D. C.) та ріпак ярий (Brassica napus oleifera annua Metzg.). Їх посіви в світі становлять більше 40 млн га, а в Україні – майже 1 млн га. Менш поширеними культурами є гірчиця біла (Sinapisalba L.) і гірчиця сиза (Brassicajuncea Gzem.). Світові площі, зайняті гірчицею, становлять близько 3,0 млн га (в Україні близько 100 тис. га). Інші олійні культури з родини капустяних: суріпиця яра (Brassicacampestris L.), суріпиця озима (Brassicarapaoleifera DC), рижик озимий (Camelinasativasubsp. Pilosa N. Zinge), рижик яровий (CamelinasativavarGlabrata (DC.), редька олійна (Raphanussativus L. varoleiformis Pers) та гірчиця чорна (Brassica nigra (L.) Koch) займають незначні площі, а гірчиця абіссінська (Crambe abyssinica Hosts. ex. RE Fr.) взагалі не вирощується в Україні ніде, крім дослідного поля ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Слід зазначити, що для умов Східного Лісостепу України (де проводяться дослідження), на особливу увагу заслуговують саме ярі олійні культури з родини капустяних, адже в останні роки озимі культури дуже погано витримують зимовий період і часто гинуть.

Однією з найбільш перспективних капустяних олійних культур є рижій. Насіння рижію містить 25-46% висихаючої олії (йодне число 132-153), 28% білка. Урожайність досягає 1,5 т/га. Масло використовується як технічне і харчове. Свіже масло має хороші смакові якості, прекрасний аромат, може споживатися в натуральному вигляді. Макуха після спеціальної обробки у невеликих кількостях згодовується худобі. У 100 кг макухи міститься 115 кормових одиниць. Сьогодні рижій вирощується в Україні на невеликих площах в зоні Полісся.

Рижій невимогливий до умов вирощування. Це холодостійка культура, сходи якої витримують заморозки до –12°С. Насіння починає проростати при температурі 1–2°С. Рослини витримують весняні заморозки до –8°С. Це дуже важлива перевага перед іншими яровими капустяними культурами, адже дає можливість висівати культуру в найбільш ранні строки і також дуже рано збирати врожай, роблячи рижій прекрасним попередником. Період вегетації триває всього 70-90 днів. Рижій вважається вологолюбною рослиною, однак в роки досліджень (2016-2018 рр.), коли відзначалися тривалі посушливі періоди, рижій прекрасно себе показав в порівнянні з іншими олійними капустяними культурами.

На сьогоднішній день в Україні районовані три сорти рижію: Гірський, Міраж, Степовий 1. У реєстрі сортів вказано тільки сорт Гірський, який рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу та Степу. Він стійкий до вилягання, вміст жиру 34%, білка – 27%. Насіння жовте. Середня врожайність 1,8 т/га. Вегетаційний період – 88 днів. Саме цей сорт використовувався в наших дослідженнях.

Наші дослідження показали, що серед олійних культур з родини капустяних найвища врожайність зерна відмічена у редьки олійної – 1,52 т/га. Урожайність крамбе становила 1,32 т/га. Рижій ярий сформував дещо менший врожай насіння, ніж дві попередні культури – 1,22 т/га. Урожайність суріпиці ярої була на рівні 1,12 т/га. Традиційні олійні культури характеризувалися нижчою врожайністю, ніж нетрадиційні культури, описані вище. Так, урожайність гірчиці білої та сизої була майже на одному рівні – 0,84 та 0,82 т/га відповідно. Ріпак ярий та гірчиця чорна виявилися найменш врожайними культурами. Їхня врожайність була на рівні 0,64 т/га (табл. 1).

Таблиця 1. Урожайність різних видів олійних капустяних культур (ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2016-2018 рр.)

Культура

Урожайність насіння, т/га

Ріпак ярий

0,64

Суріпиця яра

1,12

Гірчиця біла

0,84

Гірчиця сиза

0,82

Гірчиця чорна

0,64

Редька олійна

1,52

Крамбе

1,38

Рижій ярий

1,22

2Головними причинами отримання невисокого врожаю хрестоцвітих олійних культур є недотримання агротехніки і великі втрати від шкідливих організмів, що становлять 30-40% і більше, тому розробка ефективної, науково обґрунтованої системи захисту посівів при сучасних технологіях вирощування виходить на перше місце.

Домінуючими видами шкідників на посівах олійних капустяних культур в наших дослідженнях були комплекс хрестоцвітих клопів (Eurydema spp.): капустяний або розмальований (Eurydema ventralis Kol.), ріпаковий (E. oleracea L.), гірчичний (E. оrnata L.), капустяна попелиця (Brevicoryne brassicae L.), капустяна міль (Plutella maculipennis Curt.), ріпаковий квіткоїд (Meligethes aeneus F.), оленка волохата (Tropinota (Epicometis) hirta L), хрестоцвіті блішки (Phyllotreta spp.): чорна (Phyllotreta atra F.), синя (Ph. nigripes F.), світлонога (Ph. nemorum L.), хвиляста (Ph. undulata Kutsch.), виїмчасті (Ph. vitata Redt.) і широкосмугових (Ph. armoracie Koch.).

У ході досліджень за домінуючими видами шкідників було встановлено, що різні олійні капустяні культури не в однаковому ступені пошкоджувались комахами. Згідно з даними, наведеними у табл. 2, видно, що хрестоцвіті блішки віддають перевагу при виборі кормової рослини ріпаку ярому та суріпиці і різним видам гірчиці, в меншому ступені – редьці олійній та крамбе, і взагалі не живились на рижію ярому. Проте в цьому році через погодні умови щільність популяції блішок була низькою і ЕПШ не перевищувала.

3

Хрестоцвіті клопи віддають перевагу ріпаку ярому, суріпиці ярій та гірчиці сизій, значно слабкіше клопи заселяють білу та чорну гірчиці, редьку олійну і крамбе, і взагалі не живляться на рижію ярому.

Ріпаковий квіткоїд віддає перевагу ріпаку ярому, суріпиці ярій та різним видам гірчиці і взагалі не живиться на редьці олійній, крамбе та рижію ярому. Що, можливо, пояснюється білим кольором квіток у редьки та дрібним розміром квіток у рижію.

Капустяна попелиця віддає перевагу ріпаку ярому, суріпиці ярій та гірчиці сизій – культурам, що мають гладеньке не опушене стебло. Значно слабкіше попелиця заселяє білу та чорну гірчиці і редьку олійну, стебло яких є опушеним і колючим, і крамбе. Попелиця взагалі не живилася на рижію ярому.

Капустяна міль у сильному ступені заселяє ріпак ярий та суріпицю яру, і менше – всі види гірчиці, крамбе та редьку олійну. Живлення гусениць не відмічено на рижію ярому.

3331
Оленка волохата є багатоїдним шкідником і у сильному ступені заселяє квітки ріпаку ярого і всіх видів гірчиці, проте значно менше (як і ріпаковий квіткоїд) заселяє редьку олійну та крамбе. Як і попередні види, оленка волохата не заселяє рижій ярий.

Із даних, наведених в табл. 2, можна побачити, що ріпак ярий, суріпиця яра та гірчиця сиза найбільше заселяються всіма домінуючими видами шкідників олійних капустяних культур. Гірчиця біла та гірчиця чорна заселяються цими видами комах у меншому ступені. Редька олійна та крамбе слабо заселяються шкідниками. Рижій ярий взагалі не заселяється спеціалізованими видами шкідників олійних капустяних культур, що, можливо, пояснюється біохімічними особливостями культури і буде досліджено в майбутньому.

Загалом же треба сказати, що сьогодні науковці стверджують, що рижій може слугувати альтернативою ріпаку ярому завдяки високій біологічній пластичності до агроекологічних умов вирощування, більшій посухостійкості, меншій вимогливості до родючості ґрунтів й особливо до застосування хімічних засобів захисту від шкідників і хвороб, що майже удвічі знижує собівартість отриманого врожаю і робить рижій дуже вигідною культурою. Технологія вирощування рижію передбачає лише внесення протизлакових гербіцидів у фазі сходів, в подальшому рижій є доволі конкурентоспроможним порівняно з бур’янами і не потребує додаткових обробок. Проти шкідників та хвороб у роки досліджень не проводили жодної обробки. Як бачимо, рижій ярий є дуже перспективною культурою, тому що не вимагає проведення додаткових захисних заходів, що значно підвищує економічну ефективність його вирощування.

Станкевич Сергій Володимирович,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Таблиця 2. Пошкодженість різних видів олійних капустяних культур (ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2016-2018 рр.)


Культура

Ступінь пошкодження рослин різними видами шкідників

хрестоцвіті блішки

хрестоцвіті клопи

ріпаковий квіткоїд

капустяна попелиця

капустяна міль

оленка волохата

Ріпак ярий

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Суріпиця яра

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Гірчиця біла

+++

+

+++

+

++

+++

Гірчиця сиза

+++

+++

+++

+++

++

+++

Гірчиця чорна

+++

+

+++

+

++

+++

Редька олійна

++

+

0

+

++

+

Крамбе

++

+

0

+

++

+

Рижій ярий

0

0

0

0

0

0

Умовні позначення:

+++ рослини пошкоджуються в сильному ступені;

++ рослини пошкоджуються в середньому ступені;

+ рослини слабко пошкоджуються;

0 пошкодження відсутні.

Прочитано 4421 разів