Среда, 22 Май 2019 11:24

Крамбе – нова олійна культура

image001Україна за обсягом виробництва олії займає одне з провідних місць у Європі. Найбільші площі займає соняшник. На дещо менших площах вирощують ріпак, сою та інші малопоширені олійні культури.

Крамбе абіссінська – олійна культура з родини Капустяних. У природних умовах ця рослина зустрічається в країнах Середземномор’я, Північної Африки і в горах Ефіопії.

В даний час крамбе вивчається і вирощується в багатьох країнах світу: Швеції, Польщі, Німеччині, Болгарії, Ірландії, Канаді, США, Данії, Японії, Китаї та ін. Крамбе – культура багатопланового використання. Наявність у насінні великої кількості слабовисихаючої олії з низьким йодним числом (93-97) і високим вмістом ерукової кислоти (до 60%) дозволяє використовувати олію крамбе як на технічні, так і на харчові цілі.

Олія крамбе може використовуватися в кондитерській промисловості і як салатна. Вона світла, легко рафінується, за смаком нагадує олію гірчиці білої. Гіркота в олії не 
відчувається.

Як технічна олія крамбе використовується в хімічній і лакофарбовій промисловості, наприклад, для підвищення клейкості каучуку і для приготування пластичних плівок, а також для отримання пластмас, смол, синтетичних волокон і мастил. Однак завдяки високому вмісту довголанцюгової ерукової кислоти (до 60%), яка володіє високою питомою теплотою згоряння, передусім олія з насіння крамбе представляє інтерес як джерело біодизеля.

Надземна маса крамбе є гарним кормом для тварин. Також може використовуватися як сидеральна культура поряд з ріпаком ярим, гірчицею білою та редькою олійною.

Цінність цієї рослини ще визначається і високою врожайністю насіння (до 3,0 т/га), високим вмістом олії в насінні (до 46%) і якісним складом олії, який є найбільш актуальним показником для сучасних сортів олійних культур, що визначає якість олії і напрямки його використання.

Багаторічне вивчення дозволило виявити, що вона представляє інтерес як однорічна, високоврожайна, невибаглива до ґрунту, посухостійка культура з коротким вегетаційним періодом.. За результатами конкурсного сортовипробування в 2011 році в Держсорткомісію переданий новий сорт крамбе абіссінської Політ. Сорт ранньостиглий, володіє стійкістю до повітряної і ґрунтової посухи, вилягання.

Основними причинами отримання низького врожаю олійних культур з родини капустяних є недотримання агротехніки та великі втрати від шкідливих організмів, що становлять 30-40% і більше, тому розробка ефективної, науково обґрунтованої системи захисту посівів при сучасних технологіях вирощування виходить на перше місце. Домінуючими видами шкідників на посівах олійних капустяних культур є комплекс хрестоцвітих блішок: чорна, синя, світлонога, хвиляста, виїмчаста та широко смугаста; комплекс хрестоцвітих клопів: капустяний або розмальований, ріпаковий, гірчичний; капустяна попелиця, капустяна міль, ріпаковий квіткоїд.

На дослідних ділянках ННВЦ «Дослідне поле» Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва у 2015-2016 рр. висівали 8 ярих олійних культур, котрі належать до родини капустяних.

Основну увагу було приділено культурі крамбе та особливостям її вирощування в умовах Східного Лісостепу України. Агрономічно важливим є те, що, на відміну від ріпаку й гірчиці, крамбе значно більш посухостійка культура. Кращими попередниками для крамбе абіссінської є чистий пар, озимі зернові, просапні, багаторічні та однорічні трави. Неприпустимо сіяти крамбе після інших капустяних культур. Посів проводять одночасно з ранніми ярими культурами. Спосіб посіву – суцільний рядовий. Норма висіву – 2,5-3,0 млн схожих насінин на 1 га, що у ваговій нормі становить 20-25 кг/га. Глибина загортання насіння – 3-5 см. При меншій глибині насіння потрапляє у висушений шар ґрунту і може не прорости. Сходи крамбе з’являються на 7-9-й дні після посіву. Через 10-11 днів після появи сходів починається ріст стебла, а через 20-27 днів, в залежності від погодних умов, спостерігається розгалуження стебел. Тривалість періоду від сходів до цвітіння становить 45-50 днів, від цвітіння до повної стиглості – 35-40 днів. Дозрівання крамбе починається у липні і закінчується 28 липня – 10 серпня. Збирання проводять прямим комбайнуванням, коли листя на рослинах опаде і плодики набувають жовтуватого забарвлення.

Наші дослідження показали, що серед олійних культур з родини капустяних найвища врожайність зерна відмічена у редьки олійної – 1,52 т/га. Урожайність крамбе становила 1,32 т/га, але незважаючи на це крамбе є більш перспективною, тому що редька олійна дуже погано вимолочується зі стручків і потребує більших затрат, ніж крамбе на післязбиральну обробку врожаю. Рижій ярий сформував дещо менший врожай насіння, ніж дві попередні культури – 1,22 т/га. Врожайність суріпиці ярої була на рівні 1,12 т/га.

Традиційні олійні культури характеризувалися нижчою врожайністю, ніж нетрадиційні культури, описані вище. Так, урожайність гірчиці білої та сизої була майже на одному рівні – 0,84 та 0,82 т/га відповідно. Ріпак ярий та гірчиця чорна виявилися найменш врожайними культурами. Їхня врожайність була на рівні 0,64 т/га.

Таблиця 3. Урожайність різних видів олійних капустяних культур (ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2016-2018 рр.)

Культура

Урожайність насіння, т/га

Ріпак ярий

0,64

Суріпиця яра

1,12

Гірчиця біла

0,84

Гірчиця сиза

0,82

Гірчиця чорна

0,64

Редька олійна

1,52

Крамбе

1,38

Рижій ярий

1,22

Крамбе – нова олійна культураХрестоцвіті клопи віддають перевагу ріпаку ярому, суріпиці ярій та гірчиці сизій, значно слабкіше клопи заселяють білу та чорну гірчиці, редьку олійну і крамбе, і взагалі не живляться на рижію ярому.

Ріпаковий квіткоїд віддає перевагу ріпаку ярому, суріпиці ярій та різним видам гірчиці і взагалі не живиться на редьці олійній, крамбе та рижію ярому. Що, можливо, пояснюється білим кольором квіток редьки та дрібним розміром квіток у рижію.

Капустяна попелиця віддає перевагу ріпаку ярому, суріпиці ярій та гірчиці сизій – культурам, що мають гладеньке не опушене стебло. Значно слабкіше попелиця заселяє білу та чорну гірчицю, а також редьку олійну, стебло яких є опушеним і колючим, і крамбе. Попелиця взагалі не живилася на рижію ярому.

Капустяна міль у сильному ступені заселяє ріпак ярий та суріпицю яру, і менше – всі види гірчиці, крамбе та редьку олійну. Живлення гусениць не відмічено на рижію ярому.1655

Оленка волохата є багатоїдним шкідником і у сильному ступені заселяє квітки ріпаку ярого і всіх видів гірчиці, проте значно менше (як і ріпаковий квіткоїд) заселяє редьку олійну та крамбе. Як і попередні види, оленка волохата не заселяє рижій ярий.

Суріпиця яра та гірчиця сиза найбільше заселяються всіма домінуючими видами шкідників олійних капустяних культур. Гірчиця біла та гірчиця чорна заселяються цими видами комах у меншому ступені. Редька олійна та крамбе слабо заселяються шкідниками. Рижій ярий взагалі не заселяється спеціалізованими видами шкідників олійних капустяних культур. Можливо, це пояснюється біохімічними особливостями культури і буде досліджено в майбутньому.

Висновки

1. Висока врожайність і олійність насіння, порівняно короткий вегетаційний період, що дозволяє вирощувати крамбе майже повсюдно, стійкість її до абіотичних і біотичних факторів зовнішнього середовища дозволяють віднести крамбе до числа перспективних олійних культур.

2. Впровадження в сівозміни крамбе абіссінської сприятиме підвищенню біорізноманіття в рослинництві та стабільності виробництва рослинних олій для різних цілей.

3. За врожайністю насіння у Східному Лісостепу України крамбе поступається лише редьці олійній, але, незважаючи на це, крамбе є більш перспективною, тому що редька олійна дуже погано вимолочується зі стручків, 
а отже потребує більших затрат, ніж крамбе на післязбиральну обробку врожаю.

4. У порівнянні з традиційними олійними культурами 
у Східному Лісостепу України з родини капустяних крамбе слабо заселяється домінуючими шкідниками капустяних культур і не потребує проведення хімічного захисту, так як їх щільність не перевищує економічного порогу шкідливості.

5. Зважаючи на те, що у Східному Лісостепу України крамбе дає врожай більший за традиційні олійні культури з родини капустяних та потребує значно менших витрат на проведення захисних заходів, вона має шанс на поступову популяризацію серед виробників. Збільшення посівних площ під цією культурою сприятиме ботанічному збагаченню агроценозів та покращить їх фітосанітарний стан. Разом з тим зменшення об’ємів витрачених пестицидів при вирощуванні крамбе знизить токсичний вплив на довкілля.

Станкевич Сергій Володимирович,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Прочитано 2052 разів