Понедельник, 01 Апрель 2019 14:22

У чому унікальність інноваційного біопрепарату Липосам

top page16 n5 2919
Для закріплення елементів живлення та засобів захисту рослин на поверхні насіння та листків застосовують липкогенні речовини хімічного погодження при інкрустації насіння та листкових підживлень рослин. Синтетичні прилипачі, як правило, містять в собі полівініловий спирт та натрієву сіль карбоксилметилцелюлози.

Суттєвим недоліком таких прилипачів є те, що вони утворюють суцільну плівку, яка частково ізолює оброблені поверхні листка та насіння від навколишнього середовища. Це обмежує вільний доступ в рослини вуглекислого газу для фотосинтезу та ґрунтової вологи до поверхні зернівки, уповільнюючи темпи проростання. Наразі стоїть завдання створити прилиплювач, який уникає цих недоліків і замість стримування розвитку рослин, навпаки, його б стимулював. Для цього вченими виробника мікробіологічних препаратів компанії БТУ-Центр витрачено 20 років копіткої науково-дослідницької роботи аби створити інноваційний унікальний біопрепарат – Липосам.

Липосам – це багатофункціональний біопрепарат, який, окрім функції прилипала, виконує і ряд інших, що впливають на ефективне використання рослинами  мікроелементів та дії ЗЗР, забезпечуючи підвищення врожайності та якості вирощуваної продукції. Липосам – як носій-прилиплювач відрізняється від спиртових плівкоутворювачів своєю унікальною композицією природних полімерів різної молекулярної маси. Завдяки цьому утворюється не суцільна плівка, а прозора мікросітка подібна еластичному бинту. Ця еластична сітка, з одного боку, забезпечує надійне закріплення на поверхні листка чи насіння розчинів пестицидно-стимулюючої композиції та мікродобрив, стимуляторів росту тощо, а з іншого – не перешкоджає диханню рослин, поглинанню вуглекислого газу та фотосинтезу. Еластичність плівки не стримує збільшення розмірів листка в процесі росту рослини чи набухання зернівки при проростанні.

Липосам також виконує функції ад’ювантів: за рахунок біо ПАР знижує поверхневий натяг; сприяє максимальному поширенню водних розчинів препаратів на поверхні рослин.
Сорбента-носія – за рахунок наявності різних функціональних груп полісахаридів як слабкий хелатуючий агент сорбує та нежорстко утримує діючі речовини хімічних та біологічних препаратів.
Антидота-антидепресанта – абсорбуюча здатність полімерів допомагає пом’якшити стрес від різкої дії пестицидів та отрутохімікатів.
Структурного створювача ґрунту – при потраплянні в засолений ґрунт, Липосам сорбує надлишок солі, покращує показники ґрунту, попереджає його ерозію.Антитранспіранта – за рахунок просторової конфігурації макромолекул біополімерів утворюється мікроскопічна сітчата плівка, яка в місцях контакту запобігає випаровуванню вологи, не заважає основним обмінним процесам розвитку рослин – диханню та фотосинтезу.

Липосам – плівкоутворювач – завдяки високій в’язкості, Липосам утворює еластичну тонку плівку, яка запобігає розтріскуванню стручків, бобів в стадії дозрівання врожаю.

Отже Липосам як багатофункціональний та універсальний біопрепарат має: природне походження, працює в широкому діапазоні температур від 5ºС до 40ºС (оптимальний 15-25ºС)
Достатньо 15-30 хвилин для утворення еластичної плівки та фіксації на рослині, не порушує поверхневий захисний шар рослин, нейтральний, сумісний з більшістю водорозчинних добрив, пестицидів, регуляторів росту, біопрепаратів.

line1 page16 n5 2919
 
Дозволяє утримувати засоби захисту рослин та добрив до 30 днів, знижує хімічне навантаження (стрес) рослин, підвищує стійкість до засух та різких перепадів температур.

Підвищує врожайність та якість продукції, гарантує високу окупність витрат.
Розкладається ґрунтовими мікроорганізмами до продуктів – джерел додаткового живлення рослин впродовж 30-40 днів, повністю розчинний у воді, можливе використання води з високою жорсткістю.

Нефітотоксичний.

Ефективність застосування Липосаму підтверджена практикою його використання при обробці насіння, застосування пестицидів та мікродобрив для обприскування рослин та при внесенні ґрунтових гербіцидів.

Застосування Липосаму при обробці пестицидами винограду в ГП «Морське» АР Крим у 2009-2010 роках із зменшеною на 25% пестицидів показало однакову дію захисту рослин порівняно з контрольною ділянкою.
2010 рік. Дослідне господарство «Бохоницьке» Вінницька область. Інститут кормів НААН. Культура – соя. Досліди провели в чотирьох повтореннях. Перевірялась ефективність використання Липосаму + гербіциди (при зменшенні 30-50%). Пивот 0,5 л/га + Липосам 0,5 л. Урожайність збільшилась на 4,6 ц/га.
2009-2011 рр., ТОВ «Південьнасіньсервіс» провело випробування: Липосам + зменшена (на 25-30%) кількість пестицидів + мікродобрива Еколист на різних сільгоспкультурах зернових, колосових, соняшнику, кукурудзі та винограді. Економія 38-50 доларів США на 1 га.
2013 рік, ФГ «Єфрем» Вінницька обл., Барський р-н. Культура: соя. Фаза 3 трійчастих листочки. Норма внесення (контроль) гербіцид Базагран 2 л/га, гербіцид Хармоні 6 г/га. Норма внесення (дослід): Липосам 0,3 л/га, гербіцид Базагран 1,5 л/га, гербіцид Хармоні 5 г/га. Прискорення дії гербіциду на 2-3 дні. Зменшення на 10% норм гербіцидів.

line2 page16 n5 2919
Високу ефективність Липосам демонструє при застосуванні його з ґрунтовими гербіцидами, забезпечуючи їх закріплення у ґрунті та захищаючи їх від промивання дощами та випаровування за високих температур ґрунту.
page16 n5 2919
Прочитано 1072 разів