Пятница, 15 Март 2019 14:03

Добрива Квантум: унікальність, побудована на інноваціях

Добрива Квантум: унікальність, побудована на інноваціяхНВК «Квадрат» динамічно розвивається в галузі досліджень та виробництва спеціальних добрив і добре відома в Україні як один із найбільших виробників комплексних мікроелементних та функціональних добрив. Інновації в поєднанні 
з науковим підходом є невід’ємною складовою успіху компаній. Без перебільшень можна сказати, що НВК «Квадрат» була першою компанією, яка запропонувала вітчизняному ринку продукти власного виробництва на основі фосфористої кислоти або фосфітів, що ввійшли в лінійку добрив ТМ Quantum – Квантум-Фітофос, Квантум-СРКЗ та Квантум-СРКЗ Екстра. Ці добрива володіють фунгіцидним, стреспротекторним, а також стимулюючим ефектом та мають широкий спектр використання на всіх етапах вирощування: від обробки насіння до передзбирального періоду.

Про фосфіти заговорили з середині 60-х, коли звернули увагу на фунгіцидні властивості похідних фосфористої кислоти. Подальші дослідження механізму дії фосфітів виявили їх стимулюючу дію й на біохімічні процеси рослин, коренеутворення, ріст вегетативної маси, процеси запилення та дозрівання. Системні властивості фосфітів, дозволяють їм швидко поглинатися через листки, переміщуватися акропетально та базипітально. На цих властивостях базується теорія використання фосфітів як джерела фосфору для живлення рослин. Але опубліковані дані вказують на те, що фосфіти не метаболізуються рослиною і не можуть бути використані як єдине джерело фосфору. Основною відмінністю між цими формами є те, що фосфат може асимілюватися в органічні сполуки фосфору впродовж декількох хвилин після поглинання, тоді як фосфіти можуть бути доступними тільки після окислення мікроорганізмами до РО
4.

Прямий вплив фосфітів на патогени обумовлений підвищенням вмісту неорганічного пірофосфату, який інгібує ключові реакції фосфорилювання у грибах, що призводить до порушення метаболізму та гальмування їх росту. Підвищення у клітиніstimul рослини рівня фітоалексинів, хітинази і загальної кількості ферментів антиоксидантного захисту під дією обробок фосфітами пояснює їх вплив на стійкість до несприятливих умов середовища.

Загальний біостимулюючий ефект проявляється стимуляцією фотосинтезу, ростом вегетативної маси, покращенням урожайності та якості отриманої продукції. Фосфіти на всіх культурах стимулюють розвиток кореневої системи, особливо кореневих волосків, які активно поглинають водний розчин поживних речовин (рис. 1). Для фосфору, який поглинається при безпосередньому контакті коренів з колоїдами ґрунту, які містять поживні речовини, це особливо важливо. Крім того, відмічено вплив фосфітів на накопичення вуглеводів у коренях деяких культур, стимуляцію ексудації органічних кислот кореневою системою, що активує діяльність ґрунтової мікрофлори, розчинення та засвоєння важкодоступних форм поживних елементів з ґрунту. Можливо, саме ці факти спонукають розцінювати внесені фосфіти, як фактор оптимізації фосфорного живлення.

Найбільш відомим фосфітним продуктом в лінійці добрив НВК Квадрат є Квантум-Фітофос. В одному літрі добрива міститься 250 г фосфору (включає обидві форми фосфору), 250 г калію та комплекс органічних кислот антистресової дії. Це ставить Квантум-Фітофос в ряд «чесних» добрив, оскільки комплекс сполук, які входять до його складу, володіють як стимулюючою і фунгіцидною дією фосфітів, так і служать джерелом фосфору у фосфатній легкодоступній формі. Така комбінація вигідно відрізняє продукт від чистих фосфітів, забезпечуючи рослини необхідним матеріалом для синтезу АТФ, нуклеїнових кислот, фосфоровмісних ферментів. Враховуючи високий вміст калію, Квантум-Фітофос служить універсальним добривом для балансу як фосфору, так і калію.

Для останніх років типова ситуація, коли озимі зернові входять в зиму в фазі шильця з первинною, слаборозвиненою кореневою системою. Холодна, суха весна згублива для таких рослин, що може значно позначитися на рівні врожайності. Добрива Квантум: унікальність, побудована на інноваціяхКвантум-Фітофос в нормі 1,5-2,0 л/га – оптимальне добриво для першого позакореневого підживлення. Результатом є швидке відновлення кореневої системи на добре розвинених посівах та формування вторинних коренів з великою кількістю кореневих волосків – на посівах пізніх строків. Нашим клієнтам сподобалася схема з сумісним внесенням Квантум-Фітофос 1 л/га та Квантум-Аміномакс 0,5 л/га (добриво, що містить 14% амінокислот) на початку кущення або активного відростання та повторне їх застосування через 10 днів. Ця ж схема працює і на озимому ріпаку, де можна поєднати таке підживлення з внесенням інсектициду проти стеблового прихованохоботника, а друге – регулюючим ріст фунгіцидом та борвмісним добривом Квантум-Бор Актив або Бор Класик. На озимому та ярому ріпаку застосування добрива Квантум-Фітофос має значні переваги, враховуючи несприятливі умови восени та весною для розвитку цієї культури. Завдяки фосфору в двох формах, Квантум-Фітофос при внесенні з фунгіцидами триазольної групи забезпечує кращий стоп-ефект переростання та стимулює ріст потужної кореневої системи з великою кількістю кореневих волосків. Такий самий ефект на ріпаку проявляється і при осінньому використанні у фазу 2-3 пари листків на фоні фунгіцидної дії проти пероноспорозу.

На соняшнику та сої Квантум-Фітофос не менш ефективний. На ранніх етапах, з третього справжнього листка на сої та третьої пари на соняшнику, добриво в нормі 1,5-2 л/га в баковій суміші з бором (рис. 2) та амінокислотами забезпечує фунгіцидний ефект від пероноспорозу, активує ріст кореневої системи, підвищує стійкість до холодів та посухи (рис. 2.).

Перспективним є використання Квантум-Фітофос як активатора вуглеводного синтезу та стимуляції реутилізації поживних речовин до репродуктивних органів. Застосування препарату Квантум-Фітофос 1,5-2 л/га в суміші з Квантум-Амінофрост 0,5 л/га за два-три тижні до початку збирання цукрових буряків, збільшує цукристість на 1-2% та врожайність солодкого кореня. Подібний ефект спостерігається на яблуках, столових сортах винограду, де також значно покращується цукристість та інтенсивність забарвлення.

Гарний ефект відзначають при внесенні Квантум-Фітофосу на гречці. Враховуючи, що урожайність цієї круп’яної культури нестабільна, як і ціна, застосування підживлень, може забезпечити стабільну рентабельність цієї стратегічної культури. Досвід наших клієнтів показав стабільне зростання урожайності на 1,5-2 ц/га при дворазовому застосуванні цього добрива в нормі 1-1,5 л/га на початку бутонізації та на початку цвітіння. Тут якраз проявляється ще одна важлива властивість фосфітів – їхній вплив на запилення.

Стимулююча здатність фосфітів лежить в основі створення лінійки добрив для передпосівної обробки насіння зернових культур, соняшнику, ріпаку та кукурудзи. Найбільш широкого вжитку та визнання отримало добриво Квантум-СРКЗ (стимулятор stimul3розвитку кореневої системи зернових), яке містить 150 г/л фосфору (в обох формах), 150 г/л калію, 45 г/л цинку та 1,5 г/л фітогормонів ауксинового типу. Обробка насіння в нормі 1-2 л/т Квантум-СРКЗ забезпечує підвищення енергії проростання на 3-5%, рівномірні сходи, зняття фітотоксичності від дії пестицидів (протруйників), формування активної потужної кореневої системи, краще кущення, накопичення цукрів у вузлі кущення, вищу зимо- та морозостійкість (рис. 3). Ефективні його комбінації з Квантум-Гумат 1 л/т, Квантум-СіАмін 0,5 л/т, Квантум-Амінофрост 0,5 л/т або Квантум-Т80 0,5 л/т.

Також можливе застосування Квантум-СРКЗ для позакореневого підживлення. Так, внесення цього добрива в нормі 1 л/га на посівах зернових (фаза початку виходу в трубку) в комплексі з Квантум-Гумат 0,5 л/га або Квантум-Аміномакс 0,5 л/га, демонструє високу ефективність, забезпечуючи зростання врожайності на 7-12%. Висока ефективність спостерігається й на кукурудзі при такому внесенні у фазу 4-6 листка. Позитивний вплив особливо помітний в посушливих умовах через синергізм фосфітів, калію, цинку та ауксинів.

Таким чином, добрива від НВК Квадрат на основі фосфітів, забезпечуючи високу врожайність та якість отриманої продукції, мають високу економічну ефективність та актуальність для сучасних технологій удобрення сільськогосподарських культур.

Сергій Анішин

керівник відділу по роботі з ключовими клієнтами 

Будемо раді відповісти на Ваші запитання та зауваження: 
 (057) 736-03-43   067 826 00 45   067 826 00 41
www.quantum.ua
Прочитано 1215 разів