Понедельник, 18 Февраль 2019 11:00

Якісне насіння – дружні сходи і високий урожай

Якісне насіння – дружні сходи і високий урожайІсторично так склалося, що чисельність людської популяції на нашій планеті постійно збільшується і проблема наявності продуктів харчування з кожним роком все більш актуальна. Виробництво максимальної кількості продукції рослинництва з високими показниками якості – головне стратегічне завдання, оскільки це основне джерело їжі для людини та корму для сільськогосподарських тварин.

Науковці селекційних установ світу інтенсивно працюють в напрямку створення сортів та гібридів сільськогосподарських культур з максимальним генетичним потенціалом основної продукції, але реалізувати це можливо в польових умовах лише завдяки комплексному підходу до системи обробітку ґрунту, мінерального живлення культури, захисту рослин, збирання, переробки та зберігання продукції. Важливим елементом в технології вирощування будь-якої культури є якісний посів насіння в комфортні для проростання ґрунтові умови.

На даний час у виробництві є велика кількість посівних агрегатів різного технічного виконання і призначення, але всі вони виконують механічну дію – переміщення насінини із бункера в ґрунт на задану глибину і з одноманітним контрольованим розподілом в посівній борозні. Для цього використовуються різнотипні висівні апарати, які бувають котушкові, дискові, комірково-дискові, метеликові, щиткові, внутрішньо-реберні та пневматичні. Механізм може виконати точний посів лише за умови правильного налаштування та однорідності посівного матеріалу.

Доведено, що в суцвіттях різних культурних рослин формується велика кількість насінин, які відрізняються за формою, розміром, питомою вагою, кольором та ін., але несуть відносно однакову генетичну інформацію в межах популяції, сорту, гібриду. Різні за розмірами насінини потребують різну кількість води для проростання, мають відмінності по енергії росту, що в свою чергу впливає на неоднорідність в товарних посівах між рослинами та істотно впливає на фази розвитку, період цвітіння, достигання та кінцеву продуктивність окремих рослин і, як наслідок, недобір урожаю в цілому. Тому надзвичайно важливим фактором у виробництві продукції рослинництва є підготовка посівного матеріалу для проведення якісного посіву в ґрунт сівалками, які технологічно налаштовуються на точний заданий висів.

Важливість підготовки однорідного за розмірами та формою насіння пов’язана із технологічними налаштуваннями висівних апаратів сівалок. Формування заданої густоти рослин на одиниці площі залежить від точності налаштування технологом посівного агрегату. За твердженнями дослідників провідних селекційних установ, нерівномірність розміщення рослин на одиниці площі може призвести до недобору врожаю в 20-30%. Різниця в межах посіву між рослинами хоча б на один листок може призводити як до зниження абсолютних показників елементів структури врожаю (озерненість та вихід зерна із рослини), так і збільшення вологості зерна на момент збирання, а це призводить до втрат зерна при збиранні та додаткових витрат на транспортування, очистку та сушку зерна і, як результат, недоотримання економічного зиску з товарного виробництва.

При підготовці до посіву насінини пошкоджуються механічно в залежності від крупності, розміру та питомої ваги, що істотно впливає на схильність до зараження збудниками грибкових хвороб, інтенсивності набухання та енергії проростання і польову схожість. Тому дуже важливо розділити весь посівний матеріал на фракції, які будуть максимально однотипні за розмірами, формою та посівними якостями – це забезпечить максимально точний висів та дружні сходи і реалізацію генетичного потенціалу врожайності гібриду чи сорту.

Це досягається на спеціальній техніці, яка розподіляє посівний матеріал на фракції згідно з розміром насінини, питомої ваги та кольору, що актуально для деяких гібридів кукурудзи, соняшнику та сої.

Технологія підготовки посівного насіннєвого матеріалу передбачає кілька етапів:

1. Первинна очистка – передбачає відокремлення мінеральних і органічних домішок та найбільш дрібної і найбільш крупної фракцій насіння, що сумарно становить від 10 до 25%. Проводиться на решітних очисних машинах.

2. Вторинна очистка та калібрування за розміром і формою – розподіл на решетах з різною величиною та формою отворами. За розміром та формою насіння може бути від 3 до 6 фракцій.

3. Калібрування за питомою вагою – видалення неповноцінних та пошкоджених зернин та найбільш легкої частини матеріалу за його «парусністю». Проводиться переважно на пневмовібростолах.

4. Сортування на фотосепараторі – видалення домішок, які не відділяються механічним шляхом (органічні і неорганічні домішки однакові з насіниною по розміру і вазі, іншого кольору…).

5. Протруювання та затарювання. Очищений пофракційно насіннєвий матеріал проходить обробку засобами захисту, стимуляторами росту та розфасовку в тарні одиниці з відповідним маркуванням партій насіння.

Таким чином ми отримуємо якісно підготовлений посівний матеріал готовий до посіву на полі.

Насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та зернових культур Всеукраїнського наукового інституту селекції проходить ретельну підготовку на сучасних насіннєвих заводах з дотриманням усіх вимог та міжнародних стандартів. Усі технологічні процеси виробництва та обробки насіння перебувають під постійним контролем спеціалістів компанії ВНІС.

Кожна партія насіння ВНІС перевіряється за ключовими показниками якості:

 енергія проростання;

 схожість;

 генетична чистота

 засміченість.

Калібрування насіння відбувається на 4-6 фракцій для забезпечення максимальної вирівняності насіння. Залежно від маси тисячі зерен соняшнику селекції ВНІС групується на фракції «Екстра» та «Стандарт». Насіння соняшнику фракції «Екстра» має масу тисячі зерен соняшнику від 63 г і більше. Насіння фракції «Стандарт» має масу тисячі зерен в межах 54-62 г.

Наступний етап виробництва – інкрустація. Насіння обробляється спеціально приготовленою сумішшю, до складу якої входять інсектициди, фунгіциди, стимулятори росту, барвники та інше.

Після протруювання насіння пакується в паперові мішки. До мішка пришивається етикетка, яка має свій окремий номер і несе загальну інформацію про партію насіння.

Всеукраїнський науковий інститут селекції потурбувався про багатоступеневий захист власної продукції, з метою уникнення придбання фальсифікованого насіння клієнтами ВНІС. Перш за все слід знати, що кожен мішок із насінням ВНІС повинен мати етикетку з унікальними даними та голограмою. Ці дані легко можна перевірити впродовж хвилини, зайшовши на сайт Державного центру сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції dpcenter.org.ua у розділі «Реєстри».

Компанія ВНІС є оригінатором та виробником насіння гібридів соняшнику класичної технології вирощування, це гібриди Український F1, Українське сонечко, Заграва, Атілла. Гібридів соняшнику для вирощування із застосуванням гербіцидів на основі трибенурон-метилу (SU) – Сонячний настрій, Дракон, Матадор, новинки Шенон, Амато та Фолк. Гібридів соняшнику стійких до гербіцидів групи імідазолінонів (IMI) – Армагедон, Карлос 105, Карлос 115 та новинка 2018 року – гібрид Євро. Ключовими особливостями гібридів соняшнику селекції ВНІС є толерантність до нових рас вовчка, адаптованість гібридів до різних погодних умов, стабільність та висока врожайність.

Компанією ВНІС створено та зареєстровано лінійку з 11 гібридів кукурудзи з ФАО від 210 до 370, що дозволяє забезпечити посівним матеріалом фермерів з різних куточків України. Окрім високого потенціалу врожайності, вагомими перевагами гібридів кукурудзи компанії ВНІС є швидка вологовіддача, посухо- та холодостійкість. Показник вологості зерна на момент збирання врожаю становить 14-18%.

«Рослина не може бути краще насінини, з якої вона розвинулась. Сівба високоякісним (кондиційним) насінням в оптимальні для зони строки, за сприятливих ґрунтових умов для проростання насіння – це перша і одна з найбільш важливих передумов для одержання високих урожаїв якісного матеріалу» (Уільям Хайдекер).

ТОВ «АПК ВНІС» 

Клієнтська підтримка: 0-800-302-032 (дзвінки в межах України безкоштовні)
Прочитано 708 разів