Понедельник, 17 Сентябрь 2018 16:32

Бор – основний елемент  осінніх позакореневих підживлень ріпаку

Бор – основний елемент  осінніх позакореневих підживлень ріпакуСергій ПОЛЯНЧИКОВ, директор з розвитку НВК «Квадрат»

Ольга КАПІТАНСЬКА, науковий консультант з живлення рослин НВК «Квадрат»

Сучасні технології вирощування озимого ріпаку, як борофільної культури, потребують позакореневих підживлень бором впродовж всього періоду вегетації. Осіннє внесення бору підвищує стійкість до низьких температур та покращує розвиток кореневої системи, особливо в умовах його дефіциту в ґрунті. Проте ефективність застосування цього елементу залежить від вибору правильної форми добрив та норми внесення.

Осінній період вегетації озимого ріпаку є важливим для формування стійкості до низьких температур, загартування та формування майбутньої високої продуктивності. Оптимальне забезпечення поживними елементами сприяє формуванню потужної кореневої системи, яка здатна забезпечити стійкість рослин до різких перепадів температур в осінньо-зимовий період, утримувати запас поживних елементів (цукрів та білків) до весни, які забезпечать успішне відновлення вегетації та їх подальший ріст.

Значення осіннього застосування бору

Порівняно з іншими сільськогосподарськими культурами, для росту і розвитку ріпаку потрібна велика кількість бору. Він має важливе значення у заплідненні, підвищує стійкість клітинних стінок, що знижує розтріскування стебел і кореневої шийки під час морозів та інтенсивного росту, чим сприяє підвищенню стійкості рослин до ушкодження хворобами (фомозом, вертициліозом тощо). Крім того, бор впливає на розвиток кореневої системи, що сприяє кращому водозабезпеченню та відновленню вегетації.

Восени ріпак засвоює 25% загальної кількості потрібного йому бору. У фазу осінньої розетки (6-8 листків) проходить процес диференціації генеративних органів. Збалансоване мінеральне живлення і довший термін закладання бруньок забезпечують отримання максимальної продуктивності ріпаку.

Дефіцит бору в осінній період призупиняє ріст і розвиток кореневої системи ріпаку, точки росту рослин, знижує накопичення цукрів та їх транспортування до кореневої шийки, погіршує морозо-, зимостійкість рослини, що призводить до розтріскування, деформації та дуплистості кореневої системи ріпаку (Рис. 1). Рослини запізнюються із виходом із фази розетки, молоді листки мають світле забарвлення, а краї їх скручені. На більш старих листках утворюються плями червоного та червоно-фіолетового забарвлення. В подальшому дефіцит бору негативно впливає на цвітіння та запилення.

Значна потреба у борних добривах обумовлена низьким його вмістом на 25% орних земель України та невисоким коефіцієнтом засвоєння цього елементу із ґрунту (за різними даними лише 3–10%). Його засвоєння залежить від цілої низки чинників: кислотність ґрунту, вологість, вміст органічної речовини, ґранулометричний склад ґрунту, високий вміст кальцію та калію.

За умови високого рівня рН ґрунту (>7,5) утворюється борати і бор переходить у недоступні для рослин форми. Він утворює стійкі сполуки із залізом та алюмінієм, органічною речовиною та глинистими мінералами ґрунту. При оптимальних умовах бор рухливий в ґрунті, але погано рухливий у тканинах більшості сільськогосподарських культур. Його надходження в рослину залежить від вологозабезпеченості ґрунту. Бор рухається виключно з водним током по ксилемі, тобто від кореневої системи до точки росту, і швидкість його руху залежить від інтенсивності транспірації рослини. Тому критичним є вплив посухи у фази, які потребують оптимального забезпечення бором, наприклад період закладання генеративних органів. Низька мобільність бору в рослині пояснює необхідність періодичних позакореневих підживлень.

Наукові розробки у виробництві добрив значно підвищують ефективність застосування борних препаратів для позакореневого підживлення. Високу доступність забезпечують комплекси бору з органічними компонентами.

Впродовж багатьох років Науково-виробнича компанія «Квадрат» при виробництві рідких борних добрив «Квантум – БОР АКТИВ» використовує легкодоступні біологічно активні форми органічних поліборатів. «Квантум – БОР АКТИВ» рідке добриво для профілактики дефіциту та забезпечення рослин бором на основі комплексу бору з етаноламіном. У своєму складі добриво містить 14% бору, мідь та молібден, що сприяє отриманню мультиплікативного стимулюючого ефекту.

На кислих ґрунтах доцільно застосовувати «Квантум – БОР АКТИВ + МОЛІБДЕН» з підвищеним вмістом молібдену.

Обидва борних добрива містять у своєму складі спеціальні речовини – активатори поглинання та транспортування бору в рослинах (ноу-хау компанії) для досягнення максимальної ефективності.

Зокрема, це досягається значним зниженням значення гігроскопічної точки добрива, тобто відносної вологості повітря, при якій нанесений на листя розчин буде залишатися вологим.

Для порівняння – борна кислота має гігроскопічну точку на рівні біля 98%, тобто з розчину, який потрапив на листову поверхню, в чистому вигляді вона буде засвоюватися рослинами лише у насиченому вологою повітрі.

Види добрив

Асортимент борних добрив для позакореневого підживлення дуже широкий, їх частка на ринку однокомпонентних мікродобрив становить близько 80%, що значно перевершує обсяг застосування інших моноелементних препаратів. Представлені вони сухою препаративною формою у вигляді чистої борної кислоти та боратів натрію (динатрій октоборат, тетраборат натрію та ін.) або рідкою, в якості органічних форм бору, переважно боретаноламіну.

Саме форма бору впливає на ефективність застосування цих добрив. Тобто, не всі борні добрива забезпечують однакову якість або концентрацію доступного бору, а ціна продукту не завжди є найкращою мірою справжньої рентабельності застосування добрива. Дешевий продукт може в кінцевому підсумку коштувати більше, оскільки потрібно придбати і застосувати більшу кількість цього продукту, є ризик проблем з розчинністю та його застосування може принести більше шкоди, ніж користі. Тільки високоякісний, легкодоступний, очищений бор має довготривалий, значний, позитивний ефект.

Недоліки сухих форм

Більшість сполук бору погано засвоюються листовою поверхнею та не можуть бути використані рослиною як джерело бору, оскільки мають низьку розчинність та володіють високою фітотоксичністю. Швидка та повна розчинність гарантує доступність бору для рослини та забезпечує технологічність їх внесення. Наприклад, борна кислота і тетраборат натрію (бура) – малорозчинні сполуки.

Слід також пам’ятати, що добрива на основі бури, крім бору, містять також високу кількість натрію, який може мати токсичний вплив на рослини. А деякі погано очищені борати можуть містити в своєму складі важкі метали та інші токсичні домішки.

Окремо слід зазначити, що у рекомендаціях деяких постачальників борних добрив в якості переваги добрив на основі борної кислоти вказують їх нібито підкислюючі властивості. Але на практиці це не відповідає дійсності, оскільки борна кислота суттєво відрізняється від інших кислот за хімічними властивостями – вона проявляє кислотні властивості не завдяки відщепленню протону, а завдяки приєднанню гидрокид-іону. Борна кислота може помітно знижувати рН робочого розчину лише при великих концентраціях, коли у розчині формуються поліборати та вивільнюється протон Н+, але за таких концентрацій значно підвищується ризик опіків листя рослин. Це легко перевірити на практиці, спробувавши знизити рівень рН лужної води хоча б до значення 5,5-6,0 за допомогою борної кислоти.

Токсична дія борної кислоти може бути обумовлена її низькою швидкістю та ступенем розчинності у бакових сумішах, що може призвести до нерівномірного розподілу діючої речовини у баку. В цьому випадку на листову поверхню потрапляють різні концентрації робочого розчину, в тому числі дуже високі, що призводить до опіків. До того ж на листку борна кислота швидко висихає та кристалізується, що повністю блокує надходження бору в рослину та підвищує ризик фітотоксичності.

Рис. 1. Розтріскування кореневої шийки під впливом дефіциту бору.

Переваги органічних поліборатів

Для підвищення розчинності та біодоступності бору найчастіше використовують композиції з моноетаноламіном. Ці сполуки повністю розчинні у воді та рідких NPK добривах, не містять хлоридів, натрію або важких металів, що зводить до мінімуму ризик забруднення, опіків або фітотоксичності. Ці поліборатні органічні комплекси бору забезпечують відмінні змочуючі та вологоутримуючі властивості, що сприяє рівномірному покриттю листової поверхні, проникненню та адсорбції бору у рослину.

Переваги добрив «Квантум – БОР АКТИВ»:

■ Рідке висококонцентроване добриво на основі боретаноламіну, призначене для профілактики та усунення симптомів нестачі бору.

■ Наявність активаторів поглинання та транспорту бору у формулі збільшує коефіцієнт асиміляції бору, сприяє швидкій дії та підвищенню мобільності цього мікроелемента у рослині.

■ Практично відсутній ризик фітотоксичності та пошкоджень листків.

■ Висока розчинність, сумісність та технологічність застосування.

■ Наявність додаткових елементів живлення, які підвищують ефективність позакореневих підживлень.

■ Виготовляється тільки з високочистої сировини провідних світових виробників.

Обирайте якісне!

«Квантум – БОР АКТИВ + МОЛІБДЕН»

«Квантум – БОР АКТИВ»

Будемо раді відповісти на Ваші запитання та зауваження: (057) 736-03-43 067 826 00 45 067 826 00 41 www.quantum.ua
Прочитано 1594 разів