Понедельник, 17 Сентябрь 2018 10:57

ВСЕ, ЩО ВИ ХОТІЛИ ЗНАТИ ПРО ГУМІСОЛ ТА ЩЕ НЕ СПИТАЛИ

ВСЕ, ЩО ВИ ХОТІЛИ ЗНАТИ ПРО ГУМІСОЛ ТА ЩЕ НЕ СПИТАЛИЯк і з чого отримують Гумісол?

Сьогодні в Україні дуже багато гумінових препаратів, у яких джерело гумітів – це буре вугілля, торфи, сапропелі і навіть пташине пір’я. Проте суттєва перевага добрив Гумісол від ТОВ «Агрофірма «Гермес» полягає у їхній сировині.

Підготовлений шляхом термофільного компостування гній ВРХ формують у бурти, де за кілька місяців природного процесу вермикомпостування червоні каліфорнійські черв’яки Eisenia fetida виробляють з нього вермикомпост, тобто біогумус, надзвичайно цінну та пластичну сировину.

Саме із вермикомпосту за власною know-how технологією Компанія виробляє добрива Гумісол із подальшою стимуляцією мікроелементами. Детальніше про переваги цієї сировини далі.

Гумінові речовини вермикомпосту утворюються більш як двома сотнями мікроорганізмів кишківника червоного каліфорнійського черв’яка, у результаті біохімічної переробки гною ВРХ, в якому містяться мікроорганізми шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та частково готові гумінові речовини гною та рослинних решток.

Мікроорганізми шлунково-кишкового тракту ВРХ та кишківника черв’яка багато у чому ідентичні мікроорганізмам ґрунту. На відміну від гумінових речовин із викопних джерел, гумінові речовини вермикомпосту можна віднести до молодих або новостворених. Гумінові речовини гною і компостів мають більший вміст білкових та полісахаридних складових, менший вміст кислих функціональних груп і нижчий ступінь ароматичної поліконденсації і гуміфікації, ніж гумінові речовини ґрунтів.
ВСЕ, ЩО ВИ ХОТІЛИ ЗНАТИ ПРО ГУМІСОЛ ТА ЩЕ НЕ СПИТАЛИ

Добрива Гумісол-плюс для 12 видів культур затверджені Органік Стандарт для використання в органічному сільському господарстві згідно зі Стандартом МАОС з органічного виробництва та переробки, що є еквівалентним до Регламентів ЄС 834/2007 та 889/2008.

Атестована лабораторія «Агрофірми «Гермес»

Як працює Гумісол?

Добрива Гумісол мають багатокомпонентний склад, тож здатні впливати на усі системи рослин, що забезпечує стабільність їхньої дії в найрізноманітніших умовах.

Сучасна біологія каже про єдиний комплекс «ґрунт – ґрунтова мікробіота – рослина + мікробіота ризосферна, мікоризна та ендофітна».

Добрива Гумісол сприяють адаптації рослин за рахунок збільшення енергії клітин: підвищується коефіцієнт використання сонячного випромінювання та зберігається енергія синтезу, відчутне покращення фотосинтезу, росту кореневої системи та нормалізації обміну речовин.

Завдяки Гумісолу відбувається збільшення кореневої системи на 30-50%, що призводить до зростання біомаси мікробіоти ризосфери та мікоризи. Для культурних рослин добре розвинена коренева система є визначальним чинником, який допомагає переносити несприятливий вплив середовища без різкого зменшення ростових процесів та суттєвих втрат урожайності.

Активація мікробіоти мікоризи та ризосфери через рослину підвищує доступність поживних елементів ґрунту. Це дозволяє заощадити до 30% на мінеральних добривах.

Гумінові речовини добрив Гумісол захищають культурні рослини від дії засобів захисту, водночас підвищуючи їхню ефективність. Це в свою чергу дозволяє розглянути можливість скорочення доз засобів захисту рослин.

Гумінові речовини Гумісолу як самі по собі, так і разом із мікробіотою індукують імунну відповідь у рослин. Це підвищує стійкість рослин до патогенів, шкідників та несприятливих факторів довкілля.

Тобто Гумісол це…

Гумісол – це рідке комплексне гумінове біоорганічне добриво з макро- і мікроелементами:

Гумінове – тому що гумінові речовини є найбільш багатокомпонентною (понад 100 тис. органічних речовин) та багатофункціональною частиною Гумісолу;

Біо – кілька видів живих ґрунтових мікроорганізмів, а також продукти їхньої життєдіяльності роблять Гумісол частково бактеріальним добривом. Головна його відмінність від чисто бактеріальних препаратів (високоактивних монокультур, штамів) – наявність кількох видів природних поліштамів мікроорганізмів у концентраціях, які у 100-10000 разів менші у порівнянні із моноштамами.

Органічне – бо містить органічні речовини гумінової складової, продуктів життєдіяльності мікроорганізмів.

Макроелементи – азот, фосфор, калій містяться у гної ВРХ, з якого вермикультура червоного каліфорнійського черв’яка Eisenia fetida виробляє вермикомпост – головну сировину для добрив Гумісол.

Мікроелементи – також містяться у гної ВРХ. Це близько 70 елементів таблиці Менделєєва. Гумісол також стимульовано мікроелементами із найвищим ступенем засвоєння відповідно до потреб 12 видів культур – від зернових та олійних до лісового господарства.

Добриво – тому що ці незвичайні препарати мають стимуляційно-адаптогенну дію та водночас впливають на єдиний комплекс – «ґрунт і ґрунтова мікробіота – рослинна і ризосферна, мікоризна та ендофітна мікробіота». Створюється своєрідний мультиплікаційний ефект (синергізм). У рослині компоненти Гумісолу впливають на всі її системи і біохімічні процеси.

Незважаючи на малі у порівнянні із традиційними добривами дози Гумісолу, усі його складові є поживними елементами як для рослин, так і для мікробіоти.

Головний механізм дії компонентів Гумісолу – стимуляція рослин та мікроорганізмів, яка сприяє значному підвищенню доступності поживних елементів ґрунту. Гумісол наче місток між двома берегами – рослиною та поживними елементами, яким вони у рослину прямують.

Що дає застосування Гумісолу?

Добрива Гумісол дають можливість:

– підвищити врожайність при дефіциті добрив, покращують якість та екологічність продукції при традиційному землеробстві із застосуванням мінеральних добрив та засобів захисту рослин;

– вміст нітратів, важких металів, радіонуклідів та залишки пестицидів нижче ГДК;

– оптимізувати традиційне сільськогосподарське виробництво за рахунок зменшення витрат на мінеральні добрива та засоби захисту рослин;

– відновити, зберегти та підвищити родючість ґрунтів за рахунок накопичення органічної речовини і гумусу в ширших (глибших) шарах. Збільшення органічної речовини, гумусу і ґрунтової мікробіоти дозволяє покращити вологонакопичення та вологоутримання ґрунтів;

– отримувати стабільні врожаї в органічному землеробстві;

– отримувати врожаї у найкритичніших умовах;

– покращити екологію.

ТОВ «Агрофірма «Гермес»
■ (095) 291-60-17 ■ (096) 670-85-73
www.humi-plus.com
Краматорськ – Україна
Прочитано 1762 разів