Пятница, 01 Июнь 2018 16:32

Ампліго 150 ZC, ф. к. – максимально ефективне рішення проти шкідників кукурудзи

Ампліго 150 ZC, ф. к. – максимально ефективне рішення проти шкідників кукурудзиМ. Демянюк, канд. с.-г. наук,
менеджер з технічної підтримки
за напрямом інсектициди на польових культурах ТОВ «Сингента».

В сучасних умовах аграрного виробництва кукурудза, що вирощується на зерно, є однією з найприбутковіших польових культур в Україні. Вже стала нормою її урожайність 80, 100 чи 120 ц/га. За достатньої кількості вологи, використання сучасних високопродуктивних гібридів, високого рівня агротехніки та інтенсивного живлення кукурудза здатна сформувати врожай і на рівні 150–170 ц/га. Й такими показниками сьогодні вже нікого особливо не здивуєш.

Незважаючи на чималі затрати на мінеральне удобрення, посівний матеріал і захист рослин, рентабельність вирощування цієї культури часто може сягати 50–70%. Отже, вона як раніше, так і тепер по праву підтверджує свій почесний титул «цариці полів».

У попередній період розвитку рослинництва в Україні, який припав на радянську епоху, вважалося, що кукурудза, порівняно з іншими польовими культурами, особливо не потерпає від ураження хворобами чи пошкодження шкідниками і при цьому критично не знижує своєї врожайності. Її розглядали як відносно нейтральну культуру в динаміці фітосанітарного стану польових сівозмін, яка може бути якщо не добрим, то як мінімум нейтральним попередником для інших. Кукурудзу навіть відносили до небагатьох с.-г. рослин, що витримують повторні й беззмінні посіви без особливих негативних наслідків. Частково з цим можна й погодитися, зважаючи на високий потенціал продуктивності цієї рослини, основний обробіток ґрунту у вигляді відвальної оранки майже під усі культури та збалансовані й біологічно обґрунтовані чергування культур, що були у той час.

Проте в сучасних умовах ситуація на полях значно змінилася. За переходу більшості господарників на короткоротаційні сівозміни (й навіть взагалі без них), використання для обробітку ґрунту лише дискування та/чи глибокорозпушування (без обороту пласта) або за відсутності будь-якого обробітку ґрунту після збирання врожаю й до настання зими, через розширення ареалів небезпечних видів шкідників і збудників хвороб у зв’язку зі змінами клімату кукурудза де-факто перестала бути «санітаром» наших сівозмін. До того ж вона й сама стала суттєво потерпати від шкодочинних організмів, істотно знижуючи свою продуктивність. За такої ситуації лише потужна система захисту від хвороб і шкідників здатна забезпечити максимальну реалізацію її генетично закладеного потенціалу.

Так, одним із прикладів у сучасний період збільшення загрози від шкідників стало розширення ареалів та збільшення чисельності таких основних фітофагів як кукурудзяний стебловий метелик (Ostrinia nubilalis Hb.) і бавовникова совка (Helicoverpa armigera Hb.). Це є основні й найнебезпечніші види, що завдають значної шкоди культурі в другу половину її вегетації. Окрім них, кукурудзу в цей час також досить часто пошкоджують лучний метелик (Pyrausta sticticalis L.), декілька інших видів листогризучих совок, зокрема капустяна (Mamestra brassicae L.) й карадрина (Spodoptera exigua Hb.), західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), низка видів попелиць, саранові та інші. Загалом на території України налічують майже 190 видів комах, які здатні тією чи іншою мірою пошкоджувати кукурудзу. З-поміж них близько 20–22 види відносять до найнебезпечніших. Однак, як уже зазначалося, головними фітофагами культури у пізніший період її вегетації, що мають найбільше економічне значення, є саме перші два вищевказані види з ряду лускокрилих (Lepidoptera): стебловий метелик і бавовникова совка.

Ампліго 150 ZC, ф. к. – максимально ефективне рішення проти шкідників кукурудзи

Бавовникова совка. У зв’язку зі змінами клімату й, можливо, іншими чинниками ареал бавовникової совки розширився на більшу частину території України. Якщо раніше цей шкідник був розповсюджений лише у південній (степовій) зоні, то тепер він став типовим для кукурудзяних ланів Центрального та Східного Лісостепу, частково (в окремі роки) шкодить посівам у Західному Лісостепу і навіть у південній частині Полісся. Залежно від температурного режиму весняно-літнього періоду (суми ефективних температур) розвивається зазвичай у 2–3 генераціях. Зимують діапаузуючі лялечки в ґрунті. Навесні, коли температура ґрунту на глибині 10 см досягне +15–16ᴼС, розпочинається літ метеликів. Як правило, виліт імаго покоління, що зимує, відбувається в середині – другій половині травня, проте за умов ранньої весни його вже можуть спостерігати й на початку цього місяця. Даний період є досить розтягнутим і триває більше місяця (хоча основна частина метеликів вилітає за 10–15 днів). Завдяки цьому одне покоління накладається на друге, і літ у результаті може тривати аж до початку осені. Після спарювання всі наступні фенофази шкідника (відкладання яєць, ембріональний період, розвиток доімагінальних стадій) проходять досить швидко і завершуються утворенням метеликів нового покоління (табл. 1). Личинки бавовникової совки можуть живитися більше ніж 120 видами рослин. До речі, з-поміж сільськогосподарських культур гусениці першого покоління найчастіше пошкоджують види родини гарбузових (гарбуз, кабачки), пасльонових (томати, тютюн), бобових (соя, горох, нут, люцерна), а також кукурудзу, сорго, рицину та ін. Причому у молодих рослин кукурудзи, які в цей час перебувають у фазах 10–14 листків, вони прогризають ряди невеликих отворів у вигляді прямолінійних доріжок поперек листкової пластинки. Проте найбільш небезпечними для цієї злакової рослини є гусениці другого покоління, що з’являються на посівах після утворення генеративних органів, найчастіше у липні. Відразу після відродження з яєць вони живляться нитками качанів, а згодом проникають під їх листову обгортку і вигризають зерно у фазі молочної та молочно-воскової стиглості (рис. 1). Простір по шляху руху гусениць заповнюється їх вологими екскрементами, що в результаті призводить до ураження качанів червоною фузаріозною та іншими видами гнилей. Пошкоджене й уражене зерно кукурудзи в такому разі стає некондиційним і непридатним для господарського використання.
Ампліго 150 ZC, ф. к. – максимально ефективне рішення проти шкідників кукурудзи
Кукурудзяний стебловий метелик – один із найшкодочинніших фітофагів кукурудзи. Поширений в основному у лісостеповій зоні, також на півночі степової зони і на Поліссі. Проте найбільшої шкоди завдає у Західному Лісостепу. Вид є гігрофільним, нижній поріг відносної вологості для розвитку гусениць становить 80%, температурний оптимум – +23–28ᴼС. Тобто, для нормального розвитку стеблового метелика необхідні висока вологість і помірні температури середовища. У зв’язку з цим зона масових розмножень шкідника не поширюється на Центральний і Південний Степ із сухою та спекотною погодою. Розвивається переважно в одному поколінні й лише в степовій зоні буває друга генерація. Зимують гусениці останнього віку в стеблах кукурудзи та інших заселених рослин. Навесні при температурі +15–16ᴼС заляльковуються.

Літ метеликів першого покоління розпочинається з початку-середини червня і триває близько одного місяця. У зонах із двома генераціями імаго першого покоління починають літати дещо раніше, а другого – лише у серпні. Через 4–5 днів після спарювання самиці починають відкладати яйця: купками по 2–6 штук (іноді й по 15–20 шт.) у кожній, на нижній бік листків. Через розтягнутий період льоту і спарювання метеликів яйцекладка триває від 15 до 25 днів, і її початок збігається з фазою викидання волоті у кукурудзи. Після відродження з яєць личинки першого віку відразу мігрують до черешків та пазух листків, волотей, вгризаючись у них, і згодом потрапляють всередину стебла. Надалі їх життя і розвиток проходять всередині стебел кукурудзи та інших товстостеблових рослин. До стадії заляльковування гусениці проходять п’ять віків. Тривалість фенофаз стеблового метелика та інші його біологічні характеристики вказано в табл. 1. Даний вид є поліфагом, і тому може живитися й розвиватися майже на 150 культурних і дикоростучих рослинах. Гусениці кукурудзяного метелика часто пошкоджують кукурудзу, просо, коноплю, висадки буряків, рицину, хміль, полин звичайний (чорнобиль); рідше – соняшник, сою, горох, картоплю та інші сільськогосподарські культури і бур’яни. У кукурудзи личинки пошкоджують черешки листків, волоть, стебла, ніжки качанів, качани і зерно, прокладаючи в них ходи і часто прогризаючи їх наскрізь (рис. 2–3). Через утворені отвори висипаються рослинні рештки й екскременти. Рівень продуктивності культури при цьому істотно знижується. За умов пізнього збирання (наприкінці осені – на початку зими), коли кукурудзяне поле перестояло, нерідко можна спостерігати, як пошкоджені стебла легко обламуються й падають на поверхню ґрунту (часто разом із качанами). В результаті таких прямих втрат урожайність зерна різко зменшується. Окрім того, пошкодження стебловим метеликом також відкривають доступ до рослин фузаріозу, пухирчастій сажці та іншим патогенам, ураження якими призводить до непоправного погіршення якості зерна, що стає некондиційним.

Висока шкідливість кукурудзяного стеблового метелика вивчалася і була доведена вченими у польових дослідах (Трепашко Л.І., Биковська А.В., 2014). За даними вказаних авторів, заселення рослини кукурудзи гусеницями цього фітофага призводило до зниження маси зерна в одному початку в середньому на 32–61%, залежно від характеру пошкодження. Відповідно, навіть при 50% ушкодження рослин у посіві, що обов’язково спостерігатиметься у районах масового розмноження шкідника без застосування захисних заходів, зменшення врожаю становитиме 16–30%. При потенціалі продуктивності 80–120 ц/га абсолютні втрати можуть сягати 13–36 ц/га. Неважко порахувати, що при сучасних цінах на товарне зерно кукурудзи збитки в грошовому виразі становитимуть 6500–18000 грн/га.

Стає зрозуміло, що при таких потенційних загрозах агровиробники не можуть собі дозволити знехтувати захисними заходами, адже ризики є досить значними. Відповідно, застосування навіть найдорожчих (і ефективних) інсектицидів, що є на ринку, все одно окупиться величиною збереженого врожаю за сучасних цін.

Для дієвого захисту посівів кукурудзи від бавовникової совки і кукурудзяного стеблового метелика компанія «Сингента» створила інноваційний високоефективний інсектицид Ампліго 150 ZC, ф.к. (хлорантраніліпрол, 100 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л). Ця новаторська розробка стала можливою завдяки потужній технологічній базі та значному науково-дослідному потенціалу компанії.

Ампліго є добре відомим у близько 30 країнах світу, де він зареєстрований загалом на 25 культурах. Унікальний хімічний склад препарату забезпечує його високу ефективність і надзвичайно широкий спектр дії проти комах-фітофагів більше ніж із 15 родин: твердокрилих, напівтвердокрилих, прямокрилих, двокрилих, лускокрилих тощо. За умови вчасного його застосування у шкідників, особливо ряду лускокрилих, не залишається жодних шансів!
Рис. 2. Пошкодженість opt

Високотехнологічна
Формуляція

Препаративна форма інсектициду Ампліго має назву «концентрат мікрокапсульованої суспензії» і є подібною до добре відомих Карате Зеон чи Енжіо. Після нанесення робочого розчину на вегетативну масу рослин кукурудзи діючі речовини препарату утримуються на поверхні листків у вигляді мікрокапсул, з яких поступово вивільняються, діючи на шкідливих комах впродовж подовженого періоду. В результаті термін захисної дії перевищує три тижні.

Окрім цього, дана формуляція забезпечує стабільність застосованого інсектициду за різних умов середовища: у спеку, за інтенсивного сонячного освітлення та після випадання рясних дощів. Так, Ампліго утримує свою високу ефективність у ширшому діапазоні температур, ніж інші інсектициди. Препарат зберігає свої властивості навіть при підвищенні температури до +30ᴼС, у той час коли ефективність піретроїдів при +25ᴼС і вище суттєво знижується. Якраз такі спекотні умови й утримуються в кінці червня – на початку липня, коли виникає необхідність застосування інсектицидів. Звісно, за таких високих температур обприскування Ампліго чи іншими засобами захисту рослин проводити не варто, оскільки існує певна небезпека для персоналу, який працює у полі, і це заборонено санітарними нормами. В таких випадках обробляти доцільно у вранішні, вечірні та нічні години доби. А при наростанні температури до +30ᴼС у наступні дні після обробки стабільність і тривалість дії препарату все одно буде гарантованою завдяки технології мікрокапсуляції.

Інноваційна формуляція також забезпечує стійкість препарату до інтенсивної інсоляції. Полімерна оболонка мікрокапсул перешкоджає проникненню більшої частини сонячного ультрафіолетового випромінювання до їх вмісту і, відповідно, захищає діючі речовини від фотодеструкції.

Ще однією перевагою новітньої препаративної форми Ампліго є можливість надійно захистити нанесений на поверхню рослин робочий розчин від змивання опадами. Фізико-механічні властивості формуляції, а також швидка трансламінарна дія хлорантраніліпролу, який одразу поглинається листовим апаратом кукурудзи, забезпечують стійкість препарату до змивання інтенсивними дощами вже через одну годину після обробки, і, значить, запобігають втраті його ефективності.

Унікальне поєднання діючих речовин

Як уже частково зазначалося, до складу інсектициду Ампліго входять дві діючі речовини окремих хімічних класів, що взаємно доповнюють одна одну: лямбда-цигалотрин із групи синтетичних піретроїдів та хлорантраніліпрол із групи антраніламідів (діамідів). Окрім високої ефективності, тривалого періоду захисту й широкого спектра дії проти багатьох видів шкідників, таке поєднання завдяки різним механізмам дії цих інсектицидних сполук запобігає й виникненню резистентності.

Лямбда-цигалотрин – контактно-кишкова інсектицидна речовина, що має надзвичайно широкий спектр дії на багатьох видів шкідників з різних біологічних груп та високу стартову ефективність, яка розвивається миттєво, або так званий нокдаун-ефект. На організми комах діє, впливаючи на передачу нервових імпульсів між нервовими клітинами. Ця сполука є модулятором натрієвих каналів і діє, порушуючи обмін іонів натрію і калію в пресинаптичних мембранах нервових клітин. Лямбда-цигалотрин ефективний як проти імаго, так і проти личинок комах-фітофагів. До того ж при застосуванні на кукурудзі такі його позитивні характеристики є особливо цінними для ефективного контролю гусениць.

Хлорантраніліпрол – інсектицидна сполука контактно-кишкової та трансламінарної дії. Важливою особливістю є її стабільно висока ефективність проти гусениць лускокрилих шкідників усіх віків упродовж усього періоду захисної дії. На комах діє, викликаючи параліч м’язової системи. Тобто ця речовина є інгібітором м’язових скорочень. Після потрапляння хлорантраніліпролу в організми личинок відбувається активне виведення з них іонів кальцію. В результаті м’язи втрачають здатність скорочуватися, гусениці відразу ж перестають рухатися і живитися, а потім настає їх параліч і швидка загибель. Маючи трансламінарні властивості, ця сполука також здатна проникати в тканину листка і локально там поширюватися. Тобто після проникнення через епідерміс обробленої листкової пластинки вона переміщується всередині, розповсюджуючись в паренхімі, і рухається до необробленої нижньої поверхні, захищаючи листок цілком. Водночас хлорантраніліпрол не можна назвати повністю системним продуктом, оскільки він не здатний рухатися по провідній системі рослини. Таким чином, завдяки трансламінарним властивостям ця діюча речовина виявляє тривалу інсектицидну активність, забезпечуючи захист від шкідників упродовж трьох тижнів і довше. Крім того, вона ще й впливає на яйця лускокрилих комах, тобто має овіцидну дію. Це означає, що після контакту препарату з яйцями, личинки з них вже не відроджуються.

Отже, Ампліго працює комплексно, не залишаючи лускокрилим шкідникам жодних шансів. Дезорієнтація і припинення живлення комах настають вже через декілька хвилин після надходження препарату в їхні організми. Перші видимі симптоми спостерігаються вже через одну годину після обробки: гусениці стають неактивними, помітно темніють і навіть частково зменшуються в розмірах. За наступні 24 години відбуваються вторинні фізіологічні зміни, що призводять до явища незворотного паралічу і загибелі упродовж 2–4 днів. Контактна дія препарату відбувається під час безпосереднього потрапляння його робочого розчину на комах, а контактно-кишкова – після поїдання гусеницями перших віків обробленого листя. За даними окремих дослідників (Л.І. Трепашко, 2011–2013), ефективність дії Ампліго проти кукурудзяного стеблового метелика досягає 80–95%.

Забезпечуючи неперевершений захист рослин кукурудзи від стеблового метелика та бавовникової совки, даний інсектицид при цьому ще й істотно знижує ризики розвитку грибних захворювань на рослинах, передусім на генеративних органах. Адже за пошкоджень даними фітофагами качани з зерном досить часто уражуються фузаріозом (Fusarium spp.), пухирчастою сажкою (Ustilago zeae) та іншими збудниками, в результаті життєдіяльності яких утворюються шкідливі мікотоксини. Застосування ж Ампліго надійно захищає посіви кукурудзи від пошкоджень комахами-фітофагами і в такий спосіб не допускає їх ураження фітопатогенами; рівень мікотоксинів у зерні при цьому знижується в рази.

Таким чином, на ринку засобів захисту рослин Ампліго наразі є єдиним із зареєстрованих в Україні інсектицидів, що має таку унікальну комбінацію активних речовин і здатен впливати як на нервову, так і на м’язову системи шкідників, спричиняючи миттєву початкову токсичність і тривалу захисну дію. Також даний препарат є єдиним із зареєстрованих проти бавовникової совки й кукурудзяного стеблового метелика, що діє на всі важливі стадії їхнього розвитку: метеликів, яйця й гусениць.

Регламенти та рекомендації щодо застосування

Згідно з офіційними регламентами використання і рекомендаціями компанії «Сингента», інсектицид Ампліго на посівах кукурудзи можна й необхідно застосовувати проти бавовникової совки й кукурудзяного стеблового метелика з нормою витрати 0,2–0,3 л/га. Норма виливу робочої рідини для наземних оприскувачів становить 250–300 л/га, а для авіаційної техніки – 50–100 л/га.

Причому найдоцільніше й економічно вигідно препарат вносити у другу половину вегетації культури, а саме з початку утворення її генеративних органів. Адже ушкодження волотей, качанів, зерна й інших органів рослин у таких фазах призводять до найвищих втрат урожаю. Це зумовлено тим, що у цей період відбувається літ, спарювання і відкладання яєць метеликами, отже заселення посівів лускокрилими фітофагами найшкодочинніших поколінь. Відповідно, найнебезпечнішими у той час є гусениці стеблового метелика першої генерації та бавовникової совки, як правило, другої генерації. Зазвичай їхнє відродження яєць спостерігається у другій половині червня – першій половині липня, залежно від виду фітофага, суми ефективних температур даного року та ґрунтово-кліматичної зони.
Ампліго 150 ZC, ф. к. – максимально ефективне рішення проти шкідників кукурудзи
Водночас регламентами передбачено й двократне застосування Ампліго. В роки з епізоотіями лускокрилих шкідників проведення двох обприскувань препаратом забезпечуватиме максимальний захист посівів упродовж 1,5–2 місяців. Особливо це є важливим, наприклад, у роки з масовим розмноженням бавовникової совки. Якщо першу обробку провести ще на початку червня, починаючи з 12–14 листків кукурудзи (коли відбувається масове відкладання яєць першого покоління фітофага), а другу – у фазу утворення й розвитку її генеративних органів (коли масово спостерігаються яйцекладки другого покоління), то інсектицид Ампліго спроможний ефективно проконтролювати обидві генерації шкідника, суттєво обмеживши його чисельність та шкідливість. При цьому не потрібно забувати й про період очікування (термін від останньої обробки до збирання врожаю), який на цій культурі становить 30 днів.

Загалом вікно застосування препарату по фазах розвитку кукурудзи є досить широким і відповідає в середньому стадіям ВВСН 34–77 (рис. 4.). Однак більш правильним є підхід, коли визначення часу обробок проводять, опираючись на дані фенології шкідників, а не культури.

Щоб об’єктивно зорієнтуватися у виборі найоптимальніших строків обприскувань, необхідно проводити постійний моніторинг за розвитком фітофагів. Спочатку використовують феромонні або світлові пастки, які дозволяють визначити початок та інтенсивність льоту метеликів. Оскільки літ однієї генерації у даних лускокрилих комах триває впродовж місяця і навіть більше, особливу увагу необхідно звертати на строки саме масового льоту імаго, який відповідно передуватиме й масовому відкладанню ними яєць.

Також слід зважати на те, що досить часто суміжні покоління у своєму розвитку накладаються одне на одне і в один період можна спостерігати літаючих метеликів різних генерацій. Особливо це характерно для бавовникової совки, літ імаго якої в окремі роки (з трьома генераціями) відбувається безперервно з весни й до початку осені. Такі особливості біології фітофагів деякою мірою утруднюють моніторинг за їхніми популяціями й ускладнюють процес прийняття рішень щодо початку інсектицидних обробок. Відповідно, спостереження за льотом є важливим методом обліку, який дає агровиробнику відносно правильне розуміння строків появи цих небезпечних шкідників на його полях, однак він не є основним. Найбільш повну інформацію (об’єктивну картину) щодо чисельності шкідників та інтенсивності заселення ними посівів можна отримати, виявляючи і підраховуючи їхні яйцекладки. Для цього необхідно проводити регулярні маршрутні обстеження посівів кукурудзи з візуальним оглядом рослин.

Обробку препаратом Ампліго потрібно проводити в період масового відкладання яєць – на початку відродження личинок.

Саме завдяки тому, що препарат діє на обидві вказані стадії фітофагів, його можна застосовувати у ширшому часовому діапазоні, аніж більшість звичайних інсектицидів (з відсутньою овіцидною дією) – без втрати ефективності.

Ампліго сумісний із більшістю пестицидів у бакових сумішах. Особливо прекрасно він поєднується з фунгіцидом Амістар Екстра 280 SC, к.с., який рекомендується застосовувати в такі ж фази проти іржі, фузаріозу, гельмінтоспоріозної та інших плямистостей листя, а також для фізіологічного ефекту на рослини кукурудзи з метою підвищення їх продуктивності.

Отже, з появою унікального інноваційного інсектициду Ампліго хімічний метод контролю лускокрилих шкідників на кукурудзі отримав ніби «друге дихання». Маючи високу ефективність і тривалий період захисної дії, він спроможний надійно та надовго захистити посіви, чого не вдавалося досягти за допомогою препаратів групи піретроїдів чи фосфорорганічних сполук. Як уже зазначалося вище, за регламентованого застосування Ампліго здатний зберегти від знищення шкідниками 1,3–3,6 т/га врожаю. Водночас максимальна гектарна норма цього препарату за сучасними цінами коштує 1,4–1,8 ц зерна кукурудзи. З огляду на це можна констатувати, що понесені на препарат затрати будуть в 9–20 разів окуплені вартістю збереженого врожаю.

Ампліго 150 ZC, ф. к. – максимально ефективне рішення проти шкідників кукурудзи

Прочитано 1800 разів