Пятница, 01 Июнь 2018 15:03

Секрети мінерального живлення соняшнику

Секрети мінерального живлення соняшникуВпродовж багатьох років індустрії аграрного виробництва соняшник є без перебільшення пріоритетною олійною культурою нашої держави. Багатогранне народногосподарське значення та наявність ринків збуту підвищує інтерес аграріїв до цієї культури та сприяє вдосконаленню технології її вирощування, які б гарантували збільшення об’ємів врожаю з одиниці площі, підвищення якісних показників та окупність вкладень в технологічний процес.

Компанія «Український Аграрний Ресурс» вже понад 8 років є одним з лідерів серед вітчизняних виробників по впровадженню інноваційних продуктів (мікродобрив) для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур, в тому числі й соняшнику. Тісний зв’язок з агровиробниками, плідна співпраця з провідними науковими установами країни та науково обґрунтовані рекомендації по застосуванню позакореневих добрив «УАРОСТОК»® дозволяють аграріям стабільно отримувати заплановані врожаї з типовими для вирощуваних гібридів показниками якості.

Соняшник – культура інтенсивного мінерального живлення. На формування однієї тонни врожаю він використовує орієнтовно 60 кг азоту, 27 кг фосфору, 150 кг калію, які впродовж вегетації засвоюється нерівномірно. Велика кількість азоту і фосфору засвоюється рослинами до цвітіння, коли формуються листки, стебло і коренева система. Після появи кошиків засвоєння фосфору різко зменшується. Калій засвоюється рослинами соняшнику майже впродовж всієї вегетації, але особливо інтенсивно – до цвітіння.

На початкових етапах розвитку соняшник потребує небагато поживних речовин, але засвоєння їх випереджає темпи прибавки сухої речовини. В цей період до 3-4 пар справжніх листків вкрай важливим елементом живлення для рослин є фосфор. Він активує енергетичний метаболізм рослинного організму, підсилює інтенсивність розвитку кореневої системи, сприяє закладці репродуктивних органів з великим числом зародкових квіток у кошику. Збалансоване фосфорне живлення посівів соняшнику на початку вегетації покращує загальний фізіологічний стан рослин, підвищує коефіцієнт засвоєння азоту та стійкість рослин до несприятливих умов довкілля.

Для забезпечення рослин соняшнику вкрай важливим елементом в початковий період його розвитку рекомендуємо проводити позакореневе підживлення спеціалізованим добривом «РОСТОК» Екстра.

«РОСТОК» Екстра достатньо концентроване добриво по вмісту легкодоступних для рослин форм макроелементів. Високий вміст легкодоступного фосфору (300 г/л) в добриві активує процеси розвитку кореневої системи, яка є джерелом постачання для рослин вологи та елементів живлення з ґрунту. Унікальна комбінація ключових мікроелементів в добриві – Zn, Cu, Mn, B, які задіяні в більшості метаболічних процесів рослинного організму, забезпечує потужну біостимулюючу дію на ростові процеси соняшнику. Ефективність дії добрива «РОСТОК» Екстра підсилена присутністю гумінових та амінокислот, які забезпечують антистресову та активуючу дію, підсилюють діяльність мікоризи.

Рекомендуємо проводити позакореневі підживлення соняшнику добривом «РОСТОК» Екстра в дозі 1 л/га у фази 3-4 та 6-8 пар справжніх листків. На полях ТзОВ «Гуменецьке» (Хмельницька обл.) одноразове внесення добрива «РОСТОК» Екстра у дозі 1 л/га у фазу 6-8 листків забезпечило приріст урожайності соняшнику – 2,0 ц/га.

Ключовим елементом в системі живлення соняшнику є калій. При нестачі калійного живлення стебла рослин соняшнику стають крихкими та тонкими, погіршується синтез жирних кислот, знижується врожайність та якість культури.

Для запобігання дефіциту калію рекомендуємо застосовувати мікродобриво «РОСТОК» Плодоношення в дозі 2-3 л/га. Високий вміст легкодоступного для рослин калію (200 г/л) у добриві посилює засвоєння елемента кореневою системою, сприяє оптимальному проходженню біохімічних реакцій рослинного організму, пов’язаних з накопиченням та перенаправленням асимілянтів, зміцненню стебла. Позакореневі підживлення соняшнику добривом «РОСТОК»
Плодоношення посилюють транс­піраційний коефіцієнт рослин – сприяють раціональному використанню вологи, підвищенню стійкості до посухи. Підживлення мікродобривом
«РОСТОК» Плодоношення слід починати за утворення 3-4 пар справжніх листків, коли відбувається інтенсивний ріст і закладаються кошики.

Асортимент мікродобрив «УАРОСТОК»® для позакореневого підживлення соняшнику

Секрети мінерального живлення соняшнику
Дослідження, проведені у 2017 році на полях ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» під керівництвом доктора сільськогосподарських наук А.І. Фатєєва показали, що дворазова обробка посівів соняшнику добривом «РОСТОК»
Плодоношення у фази 3-4 та 6-8 пар листків у дозі 2 л/га забезпечила врожайність насіння на рівні 21,2 ц/га, що на 2,5 ц/га більше, ніж на контрольному варіанті.

Особливу увагу при вирощуванні соняшнику слід приділяти і мікроелементам. Соняшник класична борофільна культура. На одну тонну насіння і відповідну кількість побічної продукції соняшник споживає 50-70 г бору. Основна кількість бору (70-80%) споживається соняшником до фази цвітіння. Внесення борних добрив поліпшує стан рослин і збільшує кількість сімʼянок у кошику, підвищує врожай та його якість. За нестачі бору молоді листки сильно деформуються, рослини відстають у рості, сімʼянки нерівномірні, виникають проблеми з утворенням суцвіття.

Щоб забезпечити рослини соняшнику легкодоступним бором, рекомендуємо проводити позакореневе підживлення рослин добривом «РОСТОК» Бор (140) у дозі 1 л/га, починаючи з фази 3-4 пар листків. 140 г/л органічного бору легко засвоюється рослинами та стимулює ростові процеси, сприяє проростанню пилку, збільшує кількість плодоелементів та попереджає їх абортивність.

За умов збалансованого основного живлення невід’ємним продуктом сучасної технології вирощування соняшнику є добриво «РОСТОК» Бор+Молібден – борне мікродобриво в біологічно активній формі на основі органічних поліборатів, збагачене молібденом (5 г/л), гуміновими речовинами (5 г/л) та амінокислотами (1%). Добриво «РОСТОК» Бор+Молібден регулює процеси трансформації азоту в рослині, поліпшує цвітіння та запилення, сприяє кращому розвитку кореневої системи та листя, посилює процес фотосинтезу за низьких температур та слабкої сонячної інсоляції. Рекомендуємо проводити позакореневе підживлення добривом «РОСТОК» Бор+Молібден
у дозі 0,5-1 л/га впродовж усієї вегетації соняшнику.

Ефективність дії вищеназваних продуктів підсилюється при сумісному застосуванні з унікальним за вмістом фізіологічно необхідних для соняшнику мікроелементів добривом
«РОСТОК» Олійний.

Секрети мінерального живлення соняшникуЗастосування «РОСТОК» Олійний 2 л/га комбіновано з «РОСТОК» Бор 1 л/га сприяє збільшенню діаметру кошика рослин.

– Перше позакореневе підживлення добривом «РОСТОК» Олійний рекомендуємо проводити у фазі 3-4 пар справжніх листків у дозі 1 л/га сумісно з добривом «РОСТОК» Екстра в дозі 1 л/га.

– а друге у фазі 6-8 пар справжніх листків у дозі 2 л/га сумісно з добривом «РОСТОК» Плодоношення чи «РОСТОК» Бор (140) або «РОСТОК» Бор+Молібден в дозі 1 л/га.

Застосування добрива «РОСТОК» Олійний спільно з вище переліченими добривами оптимізує мінеральне живлення соняшнику на всіх етапах розвитку рослин, покращує діяльність кореневої системи, посилює стійкість рослин до хвороб, сприяє закладанню репродуктивних органів, на 10-15% підвищує врожайність та на 2-3% підвищує вміст олії в насінні.

Практичний досвід у СТОВ «Злагода» (Чернігівська обл.) показав, що за комбінованого застосування мікродобрива «РОСТОК» Олійний 2 л/га спільно з добривом «РОСТОК» Бор (140) 1 л/га у фазу зірочки (BBCH 51) соняшника забезпечувало приріст урожайності насіння 2,7 ц/га.

Віктор Ямковий,
канд. с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу

Отже, соняшник дуже вимогливий до елементів мінерального живлення. Щоб досягти максимальних урожаїв та підвищити рентабельність виробництва цієї культури необхідно застосовувати сучасні підходи до управління мінеральним живленням рослин. Ґрунтуючись на проведених дослідженнях у наукових установах та провідних господарствах України, можна зробити висновок, що своєчасні позакореневі підживлення мікродобривами торгової марки «УАРОСТОК»® у критичні періоди росту та розвитку рослин є високоефективним доповненням до інтенсивних технологій вирощування соняшнику.

Секрети мінерального живлення соняшнику

Прочитано 1696 разів