Воскресенье, 29 Апрель 2018 10:59

Порядок та умови проведення конкурсу

0000034 yarovaya-pshenica-missouriРозглянуто та затвердженона засіданні конкурсної комісії (протокол № 1 від 26.04.2018 р.)
з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів

1Цей порядок визначає процедуру організації конкурсного відбору та проведення засідань конкурсної комісії з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів, склад якої затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 18 квітня 2018 р. № 129-р.

2Умови проведення конкурсного відбору розроблено на підставі пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (далі - Порядок).

3Завданням конкурсної комісії є визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, залученими виключно на умовах, визначених Порядком та постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2018 року № 254 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» .

4Формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке скликається головою конкурсної комісії або його заступником (у разі відсутності голови комісії).

5Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення в друкованих засобах масової інформації оголошення про умови проведення конкурсу, а закінчує за сім робочих днів до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії. Засідання конкурсної комісії проводяться за потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 10 грудня. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

6Обов’язки щодо підготовки матеріалів до розгляду конкурсною комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря конкурсної комісії.

7Претенденти на отримання фінансової підтримки подають до конкурсної комісії ЗАЯВКУ за формою, встановленою Мінагрополітики, та такі документи:

► копію ВИТЯГУ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

► копії кредитного договору та додатково укладених договорів між позичальником та банком, засвідчені банком;

► довідку про банківські реквізити підприємства (довільна форма);

► виписку банку про отримання позичальником кредиту;

► копії фінансової звітності за 2017 рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід);

► довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами державної фіскальної служби;

► реєстр та копії документів про оплату товарів, робіт, послуг, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (рахунки на оплату, платіжні доручення про оплату, прибутково-видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, надання послуг);

► прогнозний розрахунок банку річної суми відсотків за користування кредитом в межах строку дії кредитного договору, з визначенням суми компенсації, що підлягає відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів.

8Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку. Документи, подані не в повному обсязі, повертаються позичальнику із зазначенням причин їх повернення.

9Конкурсна комісія розглядає подані підприємствами документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

10Конкурсна комісія визначає суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу, видає претенденту довідку про прийняте рішення конкурсної комісії щодо надання компенсації та включає його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами. У разі відмови в наданні компенсації підприємству надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

11Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

12Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають до 7 числа, наступного за звітним періодом, копію платіжного доручення, засвідченого банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період.

13До участі у конкурсі не допускаються позичальники, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації


ОГОЛОШЕННЯ ДО УВАГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року №106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» розпочинає роботу обласна комісія з вирішення питань надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам.

Для отримання державної підтримки звертатися за адресою:

54030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 1, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, кім. 1.

Заявки та документи приймаються до 15 листопада 2018 р.

Телефони для довідок:

(0512) 37-78-05, 37-78-27, 37-74-02

УВАГА!
Державна фінансова підтримка здешевлення агрокредитів

Шановні аграрії! Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації запрошує скористатися фінансовою підтримкою та отримати часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами, залученими для поповнення обігових коштів та придбання основних засобів, відповідно до умов постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».

Компенсація надається за нараховані та сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі облікової ставки Національного банку України позичальникам, які мають чистий дохід від реалізації продукції за 2017 рік до 20 млн. грн. Річний ліміт коштів обмежений!

Прийом документів конкурсною комісією розпочато! 
Заявки та документи приймаються 
до 28 листопада 2018 року.

Документи приймаються з 800 до 1700
За адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 1, каб. № 23
Телефони для довідок: (0512) 377-805, (0512) 377-402
Прочитано 1860 разів