Пятница, 23 Март 2018 09:36

Наука, практика та інновації – основа високоефективних добрив

Наука, практика та інновації – основа  високоефективних  добривПідвищення ефективності використання діючих речовин із добрив і ґрунту – найважливіше завдання, яке стоїть перед виробниками мінеральних добрив у всьому світі. Інновації в поєднанні з науковим підходом стають невід’ємною складовою успіху компаній і їх препаратів. З цією метою провідні компанії активно залучають інвестиції та впроваджують новітні технології в розвиток напрямку спеціальних добрив і біостимуляторів.

Високий попит на спеціальні добрива зумовлений впровадженням у агротехнології високопродуктивних гібридів і сортів сільськогосподарських культур, які проявляють підвищені вимоги до системи живлення для максимального розкриття генетичного потенціалу рослин. Це особливо важливо за несприятливих ґрунтово-кліматичних умов.

Одним із лідерів українського ринку як за обсягами виробництва спеціальних добрив, так і за інноваційними розробками є науково-виробнича компанія «Квадрат».

Про компанію

Починаючи з 2010 року науково-виробнича компанія «Квадрат» динамічно розвивається в галузі досліджень та виробництва спеціальних добрив і добре відома в Україні як один із найбільших виробників комплексних мікроелементних і функціональних добрив. Виробничі потужності розміщені в Харківській області на території близько шести гектарів.

На даний момент основна продукція компанії – комплекси хелатних мікроелементів і біологічно активних речовин, рідкі комплексні NPK добрива, які випускаються під торговою маркою Quantum.

Основою виробництва рідких добрив «Quantum» є використання сучасних прогресивних технологій, високоякісних інгредієнтів і сировини. Лише якісні сировинні компоненти дозволяють створити високоефективні добрива нового покоління. Тому для виробництва продуктів НВК «Квадрат» використовується сировина провідних світових виробників, чистота компонентів якої відповідає вимогам фармацевтичної та харчової промисловості, а географія поставок охоплює понад 15 країн світу. Власні спеціалізовані лабораторії здійснюють контроль вхідної сировини та якість продукції на кожному етапі виробництва добрив. Крім того, у 2015 році компанією завершено процес сертифікації виробництва на відповідність вимогам системи менеджменту ISO 9001:2008 та отримано міжнародний сертифікат TUV SUD (Німеччина) в області розробок, виробництва і реалізації комплексних добрив.

Науковий підхід

НВК «Квадрат» значну увагу приділяє сучасним науковим дослідженням, стежить за розвитком інноваційних технологій в пошуках дієвих засобів підвищення ефективності своїх продуктів. Створення високоефективних продуктів для живлення рослин можливе лише завдяки глибоким знанням в області фізіології рослин, хімії, агрохімії та біології.

Науково-дослідний підрозділ компанії регулярно проводить агрохімічні та фітосанітарні дослідження, екологічний моніторинг, дослідження впливу різних формуляцій поживних елементів, біостимуляторів на ріст і розвиток рослин. НВК «Квадрат» – активний учасник міжнародних і вітчизняних наукових конференцій та семінарів присвячених живленню рослин. Метою проведення яких є впровадження наукових досліджень у виробництво високоефективних добрив і підвищення продуктивності рослин. На етапі впровадження розроблені в лабораторії дослідні зразки добрив проходять ретельні виробничі випробування в польових умовах у різних ґрунтово-кліматичних зонах.

Спеціальні рішення

Асортимент добрив НВК «Квадрат» нараховує понад 40 найменувань, які різняться за своїм складом і функціональним призначенням:

  • Комплексні препарати, що містять макро- і мікроелементи в хелатній формі, гумінові речовини, амінокислоти для позакореневого підживлення різних культур (Квантум-Зернові, Квантум-Технічні, Квантум-Голд та ін.)
  • Функціональні препарати спрямованої, специфічної дії (проти стресів – Квантум-АміноМакс, Квантум-Аквасил; з фунгіцидним ефектом – Квантум-Фітофос; для розвитку кореневої системи зернових культур – Квантум-СРКЗ Екстра)
  • Монохелати різних мікроелементів (Хелат-Цинку, Хелат-Заліза, Хелат-Міді, Хелат-Молібдену, Хелат-Марганцю, Бор-Актив і ін.)
  • Рідкі NPK-концентрати для ґрунтового (стартові добрива при посіві) і позакореневого внесення з метою корекції мінерального живлення – Квантум-Діафан.

Головними перевагами комплексних хелатних добрив «Quantum» є висока якість сировинних компонентів, відсутність баластних домішок, висока концентрація діючих речовин і ступінь хелатизації мікроелементів.

Турбота про кінцевого споживача

НВК «Квадрат» має мережу дистриб’юторських компаній-партнерів, що дозволяє надавати якісний сервіс у різних регіонах України. У складі компанії функціонує агрохімічна служба та сучасні лабораторії, які здійснюють консультативну підтримку аграріїв із використання препаратів. Сучасні прилади та обладнання агрохімічних лабораторій дозволяють проводити аналіз ґрунтів і високоточну листкову діагностику з метою оптимізації живлення рослин, відповідно до їх потреб у визначені періоди росту та розвитку.

Інновації: нові ідеї, нові продукти

НВК «Квадрат» розроблено і успішно впроваджено у виробництво інноваційну технологію підвищення стійкості культурних рослин до несприятливих умов вирощування – RX Technology (Resistance eХtreme Technology). RX Technology базується на стрес-протекторній дії органічних сполук, які мають високу фітогормональну активність. Дані сполуки є природними метаболітами рослин, виступають в якості стимуляторів росту та проявляють протекторні властивості щодо біотичних та абіотичних стресів, зокрема патогенів, температурних, водних, сольових та інших факторів.

З 2015 року компанією впроваджено у виробництво рідкі стартові NPK добрива Квантум-Діафан. Це рідкі добрива на основі 100% ортофосфатів, які мають низький сольовий індекс і не містять баластних солей. Вносять їх безпосередньо в зону висіву насіння. Дана форма починає діяти і засвоюватись відразу після внесення, навіть в холодному ґрунті. Тоді як добрива на основі поліфосфатів стають доступними рослинам лише після процесу гідролізу, який в холодному ґрунті може тривати багато тижнів.

На початку 2018 року НВК «Квадрат» планує запустити високотехнологічну лінію з виробництва мікрогранульованих стартових добрив. Розмір гранули таких добрив становить 0,5-1,5 мм, що покращує швидкість розчинення, доступність діючих речовин для рослини в початковий період росту і забезпечує кращу рівномірність внесення. Малий розмір і більша кількість гранул на одиницю маси забезпечує кращий контакт гранули з ґрунтом, кращу дифузію елементів живлення з гранули, що зумовлює більш швидке й ефективне поглинання рослинами. Відмінною особливістю таких добрив є рівномірність вмісту поживних речовин у кожній гранулі.

Наука, практика та інновації – основа  високоефективних  добривМіжнародна співпраця

Компанія активно розширює виробництво і закріплює своє становище на ринку. Це зумовлено інвестиціями в модернізацію і реконструкцію існуючих потужностей, постійною науково-дослідницькою діяльністю, що дозволяє підвищувати ефективність препаратів і збільшувати обсяги виробництва. Сьогодні географія поставок компанії виходить за межі України і поширюється на країни ближнього і далекого зарубіжжя.

У 2016 році було завершено реєстрацію добрив «Quantum» в Чеській Республіці в якості добрива ЄС (EC Fertilizer). Сьогодні в Євросоюз експортуються марки добрив Quantum® UltraComplex, Quantum® BoronActive і Quantum® Zinс 117. Триває реєстрація інших препаратів.

Крім того, лінійка добрив «Quantum» зареєстрована в Республіці Білорусь та Молдові. Проводяться дослідження з вивчення ефективності препаратів у провідних наукових центрах, здійснюється реєстрація продукції в Росії та інших країнах СНД. Заплановано виробничі випробування в рамках співпраці з компаніями Південної Америки.
Будемо раді відповісти на Ваші запитання та зауваження.
(050) 320-24-66 (057) 736-03-43 s-p-p@i.ua
www.quantum.ua
Прочитано 1193 разів