Четверг, 01 Март 2018 09:14

Стійкість до стресових факторів та збалансоване мінеральне живлення польових культур

solucatplus optВалентина Ямкова, кандидат сільськогосподарських наук, керівник відділу науки і агрохімічного сервісу

Аномально спекотна погода з різкими перепадами температур з кожним роком все частіше перевищує середньо допустимі показники. Глобальна зміна клімату – одна з найболючіших проблем галузі агрономії не лише в Україні, але й в усьому світі. Вітчизняна та закордонна селекція стрімко створює високопродуктивні сорти та гібриди з неймовірно високим адаптивним потенціалом та коефіцієнтом продуктивності. Агровиробники підбирають ефективні технології, що підвищують протистояння культур до нетипових природно-кліматичних змін. Найпотужніші світові R&D відділи агрохімічних виробників створюють формули, які б дозволяли контролювати метаболічні процеси рослин під впливом складних умов вирощування. Компанія Atlantica Agricola (Іспанія) є одним із світових лідерів по виробництву унікальних мікродобрив та продуктів з формуляціями направленої біостимулюючої антистресової дії.

«СОЛЮКАТ ПЛЮС» – концентровані мікродобрива преміум класу з аміно- та фульвокислотами

Лінійка добрив «Солюкат Плюс» – це найвищий щабель еволюції комплексних водорозчинних добрив. Високоякісна сировина, збалансоване співвідношення легкодоступних рослинам елементів мінерального живлення, присутність аміно-фульвокислот та органічного прилипача надає продуктам лінійки «Солюкат Плюс» універсальності щодо територіального та технічного застосування на всіх сільгоспкультурах.

Добрива лінійки «Солюкат Плюс» містять аміно- та фульвокислоти, які мають потужну біостимулюючу дію на фізіологічні процеси рослинного організму в кожен період його органогенезу. Завдяки малій молекулярній масі вони здатні легко проникати через напівпроникні мембрани клітин та транспортувати елементи живлення рослинам у доступній формі. Активують розвиток мікоризи в діапазоні кореневої системи, підвищують коефіцієнт засвоєння поживи з ґрунту.

Окрім того, аміно- та фульвокислоти забезпечують пролонговану антистресову дію. Амінокислоти сприяють синтезу захисних білків, а фульвокислоти мають властивість відновлювати хімічну стабільність рослинної клітини.

Також до складу добрива «Солюкат Плюс» входить прилипач органічного походження, який сприяє кращому засвоєнню всіх складових за рахунок втримання їх на поверхні рослин впродовж 12-15 діб від часу внесення. При застосуванні добрива «Солюкат Плюс» сумісно з пестицидами підсилюється їх ефективність та час їх дії за рахунок прилипача.

«Солюкат Плюс 0-40-28 + 0,4MgO+1S+2B»

На початку росту рослини живляться фосфором переважно за рахунок поживних речовин насінини. Коренева системи молодих рослин слабо засвоює важкорозчинні сполуки фосфору з ґрунту, навіть за умов досить високих запасів їх в орному шарі. Окрім того, насіння деяких культур (кукурудза, соняшник) дуже пригнічуються від контактування з гранулами фосфорних добрив. Альтернативою для забезпечення молодих проростків фосфором виступають позакореневі підживлення. Проте низькоконцентровані розчини фосфорних добрив малоефективні, а висококонцентровані нерідко залишають опіки.

За рахунок присутності в добриві «Солюкат Плюс 0-40-28 + 0,4MgO+1S+2B» аміно- та фульвокислот та органічного прилипача компоненти добрива, зокрема високий вміст легкодоступної форми фосфору, легко проникають через кутикулу листової поверхні та миттєво вступають в метаболізм культур.

Механізм дії добрива «Солюкат Плюс 0-40-28 + 0,4MgO+1S+2B»:

  •  Висока концентрація фосфору та вміст аміно- та фульвокислот – сприяє розвитку міцної кореневої системи, покращує функціонування мікоризи та засвоєнню ґрунтових елементів живлення;
  •  Поєднання фосфору, сірки, амінокислот – стимулює азотний обмін, чим покращує загальний метаболізм рослинного організму;
  •  Фосфор, калій, амінокислоти – активують енергетичний метаболізм, сприяють накопиченню білків, вуглеводів, цукрів, підвищують стійкість рослин до стресів;
  •  Під впливом мікроелементів магнію і бору – у листках збільшується вміст хлорофілу, поліпшуються процеси фотосинтезу, посилюється асиміляційна діяльність всієї рослини, активується синтез гормонів росту.

Культури, для підживлення яких застосовували добриво «Солюкат Плюс 0-40-28 + 0,4MgO+1S+2B», вирізняються потужною кореневою системою з великою кількістю кореневих волосків, добре розвиненою листостебловою масою з високим потенціалом продуктивності.

Рекомендовані дози для позакореневих підживлень польових культур добривом «Солюкат Плюс 0-40-28 + 0,4MgO +1S+2B» – 2 кг/га.

«Солюкат Плюс 0-16-34+2 MgO+5S+2B+1Mn+Cu+Mo»

Добриво «Солюкат Плюс 0-16-34+МЕ» – ідеальна комбінація елементів живлення та біологічно-активних речовин для перебігу основних фізіологічних процесів сільгоспкультур в період активного накопичення асимілянтів.

Висока концентрація калію та вміст мікроелементів в добриві «Солюкат Плюс 0-16-34+МЕ» стимулюють проходження фотосинтезу, підсилюють відтік вуглеводів від пластинок листа в інші органи. Синергічна дія сірки й амінокислот покращує азотний обмін та сприяє синтезу білка.

Додатково білковий синтез активують мікроелементи (Mn, Cu, Mo) за рахунок провідної та біостимулюючої дії амінокислот, вони легко проникають через листову кутикулу та сприяють синтезу культурами амінокислотних з’єднань. Позакореневі підживлення добривом «Солюкат Плюс 0-16-34+МЕ» особливо актуальні на посівах сіркофільних культур (ріпаку, гірчиці, капусті) та зернових колосових в період формування якісних показників врожаю. Спільна дія складників добрива активує функціонування листової поверхні (накопичення асимілянтів) і в той же час забезпечує синтез якісних показників врожаю – збільшенню сухої речовини, білку, клейковини, маси 1000 зерен.

Спеціальне добриво «Солюкат Плюс» рекомендується застосовувати на всіх польових культурах в середині вегетаційного періоду дозою 2 кг/га.
Ashampoo Snap 2018.03.01 10h37m46s 002
«ФІТОМАРЕ» – інноваційне спеціальне добриво з біостимулюючою антистресовою дією на основі морських водоростей Ascophyllum nodosum

Незважаючи на величезну індустрію продуктів на основі екстрактів морських водоростей, специфіка їхньої фізіологічної дії на метаболічні процеси рослин залежить від багатьох чинників: вид водоростей, методи екстрагування, переважаючі компоненти та додаткові складники. Важливою конкуруючою перевагою добрива «Фітомаре» є хімічноактивна молекулярна частина витяжки водоростей роду Ascophyllum nodosum та хімічні елементи, які підсилюють її дію. Добриво «Фітомаре» за рахунок унікальних складників має пролонговану антистресову та імунопротекторну дію.

Екстракт морських водоростей, отриманий за унікальною технологією ферментативного гідролізу компанії Atlantica Agricola, містить високу концентрацію амінокислот, фітогормонів, полісахаридів, вітамінів рослинного походження, які забезпечують потужну енергетичну дію на метаболізм рослин. За рахунок синтезу осматичнопротекторних ферментів забезпечують безперервний перебіг біохімічних реакцій рослинного організму, збереження вуглецю та енергії у період температурних стресів.

Практично доведено, що позакореневі підживлення культур добривом «Фітомаре» перед зниженням температури навесні мінімізуютьvitera3 opt ушкодження рослинної тканини чи цвіту навіть за умов –6⁰С.
Стійкість до стресових факторів  та збалансоване мінеральне живлення польових культурВитяжка водоростей містить специфічні похідні регуляторів росту, які в комбінації з елементами живлення та амінокислотами присутніми в добриві забезпечують: інтенсивний поділ та витягування клітин (формування великого розміру листя та плодів), безперервний інтенсивний синтез асимілянтів. Крім
того, фітогормони цитокініни стимулюють поділ клітин у рослині та їх диференціацію, а також стримують процес старіння листків за рахунок збільшення концентрації хлоропластів і регулювання переміщення асимілянтів. «Фітомаре» стимулює обмінні процеси, поліпшує ріст кореневої системи, сприяє наростанню вегетативної маси, активізує цвітіння, подовжує період вегетації і як наслідок – зростання врожайності за рахунок додаткового періоду накопичення продуктів фотосинтезу. При підживленні польових культур добривом «Фітомаре» зростає їх стійкість до несприятливих умов: різкого коливання температур, недостатньої кількості вологи, суховіїв.

Рекомендована норма застосовування спеціального добрива «Фітомаре» на польових культурах становить 0,3-0,6 л/га.

«Фітомаре» комбінується в бакових сумішах з гербіцидами, інсектицидами та фунгіцидами. Не рекомендується сумісне застосовування з препаратами, до складу яких входять цитокініни, що може спричинити блокування синтезу ауксинів.
ТОВ «ВІТЕРА УКРАЇНА» – ексклюзивний постачальник в Україну спеціальних мінеральних добрив
виробництва «Atlantica Agricola» (Іспанія) та «ICL Specialty Fertilizers» (Ізраїль).

Науково-консультаційний відділ:
(050) 380-06-82 yamkova@viteraukraine.com
Дирекції з регіонального розвитку та лабораторії:
Південь: Андрій Дрижерук,
(050) 468-74-68 dryzheruk@viteraukraine.com
Південний схід: Леонід Мовчан,
(050) 468-78-97 movchan@viteraukraine.com;
Північний схід: Руслан Лебідь,
(095) 275-66-24 lebid@viteraukraine.com;
Центр: Василь Подолян,
(050) 468-79-00 podolian@viteraukraine.com;
Юлія Слупіцька,
(050) 468-79-90 slupitska@viteraukraine.com;
Микола Розумнюк,
(050) 436-92-87 rozumnyuk@viteraukraine.com;
Захід: Валерій Чабан,
(050) 468-54-68 chaban@viteraukraine.com;
Сергій Миронець,
(050) 324-68-83 mironets@viteraukraine.com.

office@viteraukraine.com
www.viteraukraine.com
 
Прочитано 1319 разів