Вторник, 20 Февраль 2018 11:31

Зниження фітотоксичної дії гербіцидів і підвищення їх ефективності при застосуванні біоприлипача Липосам®

Зниження фітотоксичної дії гербіцидів і підвищення їх ефективності при застосуванні біоприлипача Липосам®Бур’яни – одна з актуальніших проблем у агровиробництві. І це обумовлено їхньою неймовірною здатністю виживати за будь-яких умов. Вони, порівняно з польовими культурами, раніше проростають, інтенсивніше ростуть, більш посухо- і морозостійкі, краще зимують, мають великий коефіцієнт розмноження. У ґрунті багато насіння різних видів бур’янів, яке роками, десятками років здатне зберігатись, не втрачаючи схожості. Бур’яни є осередком шкідників і хвороб культурних рослин. Питання боротьби з ними завжди було актуальним.

Рис. Урожайність гібриду соняшнику Конді при застосуванні страхового гербіциду та його суміші з біоприлипачем Липосам®.
Зниження фітотоксичної дії гербіцидів і підвищення їх ефективності при застосуванні біоприлипача Липосам®Сучасна технологія захисту культурних рослин від бур’янів неможлива без використання гербіцидів. Та одним із заходів, при підвищенні їх ефективності, є пом’якшення токсичного впливу на культури, завдяки використанню біоприлипачів в бакових сумішах з пестицидами.

На сьогоднішньому ринку добрива та засоби захисту рослин стрімко дорожчають. Це призведе до збільшення частки використання неякісної продукції, а також використання пестицидів з мінімальними нормами витрати. Дана ситуація, в свою чергу, вплине на ефективність препаратів і, в кінцевому результаті, призведе до зниження врожайності сільськогосподарських культур та підвищення собівартості продукції. На цьому тлі використання біоприлипачів є особливо актуальним.

Особливості біоприлипачів, на відміну від деяких синтетичних, – не скочуватися з листка, а навпаки – краще закріплюватися на ньому. При цьому перевищення норми біоприлипачів, частіше за все, не призводить до фітотоксичності. Таким і є Липосам®.

Багатофункціональність препарату Липосам®, а також сумісність з усіма водорозчинними добривами, пестицидами, регуляторами росту та біопрепаратами дозволяють використовувати його в не зовсім характерній для прилипача ролі. Так, Липосам® за рахунок просторової конфігурації макромолекул біополімерів утворює мікроскопічну сітчасту плівку, яка в місцях контакту перешкоджає випаровуванню вологи, але не заважає основним процесам розвитку рослин: диханню і фотосинтезу. Тому він є зручним і ефективним антитранспірантом. Він в якості антидота і антидепресанта допомагає пом’якшити стрес від різкого впливу пестицидів і отрутохімікатів за рахунок хорошої абсорбуючої здатності полімерів. Нарешті, Липосам®, як структуроутворювач ґрунту, при попаданні в ґрунт, сорбує надмірну кількість солей і покращує його структуру, розкладається впродовж 30-40 днів грунтовими мікроорганізмами до продуктів – джерел додаткового живлення рослин.

Виробничі дослідження ефективності біоприлипача Липосам® проводились в різних регіонах країни. З отриманими результатами і враженнями від застосування інноваційної розробки діляться спеціалісти Компанії БТУ-Центр і сільськогосподарські виробники.

У 2017 роц і в НВП «Чорна Кам’янка» Черкаської області проводилися дослідження з метою оцінки зниження негативної дії страхового гербіциду на рослини соняшнику та підвищення його ефективності при сумісному використанні з біоприлипачем Липосам®.

Як ми бачимо з досліджень, біоприлипач Липосам® значно підвищує ефективність гербіциду за рахунок кращого закріплення пестициду на рослинах, кращого проникнення препарату в стовбур, листя та пролонгованій його дії на бур’яни, а також пом’якшення негативної дії гербіциду на рослини соняшнику та підвищення стресостійкості культури. Завдяки такій комбінованій дії біоприлипача врожайність соняшнику підвищується від 18,29 ц/га за використання гербіциду (флурохлорідон, 250 г/л – 0,8 л/га) до 22,96 ц/га – бакової суміші (флурохлорідон, 250 г/л – 0,8 л/га) + Липосам® (0,2 л/га), збільшення надвишку становить 4,67 ц/га (рис.). Аналіз даних також показав математично достовірну надбавку врожаю зерна до контролю 3,12 ц/га при застосуванні суміші гербіциду (флурохлорідон, 250 г/л – 0,8 л/га) з біоприлипачем Липосам® (0,2 л/га). Використання міжрядного обробітку на такому ж варіанті збільшує надбавку до 3,23 ц/га. Отже використання біоприлипача Липосам® є необхідним заходом для збереження продуктивності соняшнику при використанні страхових гербіцидів. Це однорічні дослідження, які будуть продовжені в наступному році.

Дослідження даного біоприлипача проводилося на полях «Благодатненського птахопрому» (с. Садове, Арбузинський р-н, Миколаївська обл.) на озимій пшениці. Обробіток проводився 27.03.2014 у фазу кущення озимої пшениці сорту «Володарка одеська» на площі 90 га гербіцидом Прима (0,5 л/га) + КАС (15 л/га). Варіанти досліду, з них: контроль – 60 га, дослід – 30 га. Витрати робочого розчину 150 л/га.

Варіант № 1.

Органік-баланс® (0,5 л/га) + Липосам® (0,2 л/га).

Варіант № 2. Біокомплекс-БТУ®

для зернових (0,7 л/га) + Липосам® (0,2 л/га).

Варіант № 3. Липосам® (0,2 л/га)

(оцінка ефективності дії разом з гербіцидом).

Аналізуючи результати дослідження, ми спостерігаємо підвищення врожайності у всіх варіантах досліду від 0,2 ц/га (при застосуванні бакової суміші гербіцид + Липосам®) до 5,5 ц/га (гербіцид + Органік-баланс® + Липосам®). Відмічено, що при використанні біоприлипача Липосам® підвищується ефективність дії гербіциду за рахунок кращого змочування та закріплення останнього на поверхні рослин, його пролонгованій дії, а також покращення засвоєння поживних елементів при позакореневому підживленні культур (табл. 1).

У 2016 році в ТОВ «АФ Веселинівка» був проведений виробничий дослід з випробування біоприлипача Липосам® як ад’юванта для ґрунтових гербіцидів на посівах соняшнику. Внесення проводилося в баковій суміші (ґрунтовий гербіцид Прометрекс (прометрин 500 г/л) з розрахунку 2,8 л/га та Липосам® – 0,5 л/га) через 3-4 дні після посіву. Грунти за гранулометричним складом – легкі, супіщані, з малим вмістом глинистої фракції, що зменшує ефективність дії гербіциду та сприяє його промиванню по профілю ґрунту. Після посіву спостерігалось зниження температури, що подовжило термін сходів. Ще одним негативним фактором погодних умов були рясні опади. При застосуванні препарату Липосам® як ад’юванта для ґрунтових гербіцидів в нормі 0,5 л/га вдалось досягти набагато кращої ефективності дії проти злакових бур’янів (як видно на фото) за рахунок утримання гербіцидів у верхніх шарах ґрунту. На стикових ділянках (де відбулось перекриття обприскувачів при обході країв поля) соняшник знаходився не в такому сильному гербіцидному стресі. Отже, використання біоприлипача 
Липосам® є обґрунтованим заходом для підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Саме завдяки добрій абсорбуючій здатності Липосаму® ґрунтові гербіциди утримуються в ґрунті в зоні проростання насіння бур’яну, зменшується випаровування та вимивання гербіцидів в нижні шари ґрунту і, як результат, поля звільняються від бур’яну, при цьому не страждає коренева система рослин. Відбувається гарний старт сільськогосподарських культур, формується добре розвинена коренева система.

Липосам® також з успіхом застосовується для закріплення на поверхні рослин препаратів захисту, для більш рівномірного їх розподілення пом’якшення токсичного впливу пестицидів, для збереження вологи в рослинах. В результаті отримуємо підвищення врожайності та якості готової продукції.

Таблиця 1. Урожайність озимої пшениці на полях «Благодатненського птахопрому» залежно від використання препаратів БТУ-Центр.

Дата 
збирання врожаю

Урожайність ц/га

Контроль

(без обробки біопрепаратами)

Дослід

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

25.06.2014

52,0

57,5

57,0

52,2+5,5

+5,0

+0,2Ashampoo Snap 2018.02.20 14h15m36s 003

Пригнічують на 96% грибкові захворювання, на 70% – бактеріальні, на 30% – вірусні. Знижують більш як в 20 разів ураження кореневими гнилями, блокують травлення шкідників.

Збільшують енергію проростання насіння та урожайність до 30%, значно знижують собівартість продукції. Перетворюють важкодоступні сполуки із ґрунту та переробляють рослинні рештки в легкозасвоювані форми, фіксують азот з повітря.
www.btu-center.com
(044) 594-38-83, (066) 155-98-89, (096) 155-89-89
Прочитано 1502 разів