Вторник, 20 Февраль 2018 10:22

Застосовуючи біостимулятори-добрива виробництва ПП «Біоконверсія», забезпечимо високий врожай у 2018 році

Застосовуючи біостимулятори-добрива виробництва  ПП «Біоконверсія», забезпечимо високий врожай у 2018 роціЗа останні десятиріччя у багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні, для отримання високоякісного врожаю широко застосовують комплексні гумінові біопрепарати – серед них найбільш ефективні є «Вермимаг» та «Вермийодіс» виробництва ПП «Біоконверсія». До їх складу входять гумати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, рістактивуючі речовини, а також понад 20 різних макро- (азот, фосфор, калій), мезо- і мікроелементи (магній, бор, молібден, мідь, цинк, залізо, селен) та спори ґрунтових організмів, а «Вермийодіс» містить ще й біологічний йод.

Технологією вирощування сільгоспкультур передбачено допосівне оброблення насіння та одно- або дворазове обприскування рослин під час вегетації та фертигації (додавання до поливної води у системі крапельного зрошення), препаратами «Вермимаг» – 5-7 л/га або «Вермийодіс» – 4-5 л/га у баковій суміші з мінімальною кількістю міндобрив (аміачна селітра 5-7 кг/га, або карбамід 10-12 кг/га, або сульфат амонію чи КАСу 10-15 кг/га).

Нанесені на поверхню надземної маси поживні речовини, що є складовими біостимуляторів «Вермимаг» та «Вермийодіс», рослини швидко поглинають, таким чином відбувається аналогічний шлях синтезу, що й з елементами, які надходять до рослини через кореневу систему, однак у 5-8 разів швидше.

При цьому кількість цукрів у рослинах зростає на 20-25%, збільшуються показники фотосинтетичної діяльності рослин на 12-30%, що забезпечує приріст врожаю на 20-35% (що зафіксовано навіть у посушливі 2015-2016 рр.).

Встановлено їх високу фунгіцидну і бактерицидну активність, обумовлену наявністю бактеріостатичних білків, які виділяє сапрофітна мікрофлора кишківника дощового черв’яка у процесі вермикультивування. Це уможливлює зменшити внесення пестицидів на 15-20%.

Застосування органічних добрив-біостимуляторів «Вермимаг» і «Вермийодіс» у баковій суміші з мінеральними добривами під час листкового (позакореневого) підживлення рослин забезпечує 85-90% засвоєння азоту рослиною, тоді як із добрив, внесених у ґрунт через кореневу систему, засвоєння його становить 30-40%. Тобто витрати на азотні добрива можна зменшити на 25-40%.

Досвід господарств Івано-Франківської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської та інших областей свідчить, що навіть в особливо посушливі роки біостимулятори-добрива забезпечують приріст врожаю культур: зернових – 5,4-9,2 ц/га, ріпаку – 4,2-6,4 ц/га, сої, соняшнику – 5,2-7,3 ц/га, кукурудзи на зерно – 17,5-21,3 ц/га, рису – 8,2-12,1 ц/га, овочів – 70,5-120,4 ц/га.

Дослідженнями по вивченню ефективності застосування «Вермимагу» та «Вермийодісу» на озимих і ярих культурах, проведеними вченими ІСМАВ НААН в Чернігівській та Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва в Харківській областях по вивченню їх впливу на формування продуктивності насіння соняшнику, показали їх високу ефективність при застосуванні для передпосівного оброблення насіння та одно- і дворазового обприскування рослин під час вегетації.

Застосовуючи біостимулятори-добрива виробництва  ПП «Біоконверсія», забезпечимо високий врожай у 2018 роціУ ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тернопільської області 2016 року внаслідок допосівного оброблення насіння і одноразового обприскування препаратом «Вермимаг» (5 л/га) навіть за умов випадання під час вегетації лише 50-60% опадів від потреби врожайність ячменю ярого зросла на 13,3 ц/га, а за одноразового обприскування посівів пшениці озимої приріст врожаю становив 3,5 ц/га, ріпаку озимого – 4,7 ц/га.

Високу ефективність забезпечує застосування біотехнологій і на бідних ґрунтах Передкарпаття. У ПФ «Богдан і К» Івано-Франківської області щорічно засівають 35-45% площі зернобобовими культурами і культурами на сидерат. На усій площі вирощування озимих і ярих культур здійснюють деструкцію соломи препаратом «Вермистим-Д», у тому числі на площі 520 га сумісно з сидератом.

Щорічне застосування на площі понад 2000 га препаратів «Вермимаг» і «Вермийодіс» забезпечує отримання по 80-118 ц/га кукурудзи, 35-45 ц/га сої і соняшнику, а також високих врожаїв інших культур. Зокрема, в посушливому 2016 році на площі 510 га отримали 46,1 ц/га соняшнику (приріст врожаю – 13,8 ц/га). На площі 27 га зібрано 88 ц/га пшениці озимої сорту Богдана, а врожайність сорту Акратос на площі 26 га становила 98 ц/га (приріст 12-17 ц/га). В 2017 році зібрано по 88 ц/га озимого ячменю, по 53 ц/га гороху, а з площі 190 га зібрано рекордний урожай – по 52 ц/га сої. Біотехнології забезпечили зменшення витрат на придбання мінеральних добрив і пестицидів на 30-40%.

Слід зазначити, що сусідні господарства, які не застосовували біотехнології, зібрали в 1,5-2 раза менші врожаї соняшнику та сої, ніж ПФ «Богдан і К». За статистичними даними, понад 8 тисяч фермерів вирощують сою на невеликих площах і збирають лише по 13-17 ц/га зерна. Застосувавши одно-дворазове обприскування рослин під час вегетації препаратами «Вермимаг» або «Вермийодіс», можна отримати додатково щонайменше 3-4 ц/га сої, тобто у масштабах країни сотні тисяч тонн високорентабельної продукції. Ще гірший стан із вирощуванням у них соняшнику.

Однак дивує позиція керівників окремих малих та середніх фермерських господарств, які беруть приклад з великих агрокомпаній, які неналежно дбають про родючість ґрунтів, а застосовують високі дози мінеральних добрив і пестицидів, значна кількість їх нехтує досягненнями науки і не дбає про біологізацію землеробства, недостатньо уваги надає процесам поліпшення родючості ґрунтів та охорони довкілля.

Таким чином, біопрепарати виробництва ПП «Біоконверсія» поліпшують родючість ґрунту знижують стрес від пестицидів, забезпечують приріст врожаю, дозволяють зменшити витрати на придбання пестицидів і мінеральних добрив, зменшити техногенний прес на довкілля.
Детальнішу інформацію можна отримати в ПП «Біоконверсія»
Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2, тел. (0342) 53-11-30; 53-05-88
тел./факс (0342) 71-62-38; моб.: 067-34-34-527; 067-34-22-188; e-mail: vermos2007@ukr.net
Прочитано 1067 разів