Четверг, 30 Ноябрь 2017 11:46

Застосування органічного добрива аватар-1, р., захист з фунгіцидними властивостями в насадженнях хмелю

Застосування органічного добрива аватар-1О.В. Венгер, старший науковий співробітник, Інститут сільського господарства Полісся

Наведені результати досліджень по ефективності застосування органічного добрива з фунгіцидними властивостями Аватар-1, р., захист в насадженнях хмелю.

Головним завданням хмелярства є отримання високих, сталих і в той же час якісних врожаїв шишок хмелю, що неможливо без комплексного живлення та захисних заходів. Одним із елементів в системі вирощування хмелю є застосування органічних сполук та якісних високоефективних фунгіцидів.

В 2016 році відділом захисту рослин Інституту с/г Полісся УААН було випробувано комплексне органічне добриво з властивостями системно-контактного фунгіциду широкого спектру дії Аватар-1, Органік Захист виробництва ООО «НПК «Аватар», м. Київ для підвищення врожайності рослин хмелю та їх захисту від несправжньої борошнистої роси.

Застосування органічних та мінеральних добрив сприяє поліпшенню умов живлення рослин завдяки безпосередньому збагаченню їх доступними для рослин поживними речовинами. Добрива, крім поліпшення умов живлення, впливають на його ріст та розвиток, забезпечують більшу стійкість проти несприятливих умов вирощування, збільшують врожай та якість шишок хмелю [1].

Доведено, що хміль є однією з найвимогливіших до поживних речовин культур. За даними Інституту сільського господарства Полісся НААН, рослини виносять при врожаї шишок 10–12 ц/га азоту 70–75, фосфору 50–60, калію 100–110 кг/га, при врожаї 20–22 ц/га – азоту 40–150, фосфору 90–100, калію 190–220 кг. Тому нормальний ріст, розвиток хмелю та одержання високих врожаїв можливі при умові забезпечення рослин необхідними поживними речовинами, а також вологою, теплом, повітрям, освітленням.

Основними елементами живлення рослин хмелю є вуглець, азот, фосфор, калій, магній, сірка, залізо, бор, мідь, марганець, молібден, цинк. Кожний з цих елементів живлення відіграє відповідну роль й іншими замінений бути не може. Нестача будь-якого з них порушує нормальні функції рослинного організму.

Для нормального росту і розвитку рослини потребують не тільки основні макроелементи, а й хоча і в невеликій кількості, цілого ряду мікроелементів. Позитивно реагують рослини на своєчасне внесення бору, марганцю, міді, цинку, молібдену та інших. Наукою і практикою доведено, що найбільшу шкоду на розвиток рослин та формування запланованого врожаю наносить відсутність бодай одного-двох надзвичайно потрібних мікроелементів у відповідний період вегетації. Широкий спектр поживних елементів і містить багатокомпонентний мікроелементний препарат Аватар-1 Органік Захист, а його застосування дозволяє забезпечити рослини хмелю всім необхідним для росту та інтенсивного розвитку.

В різні фази росту та розвитку хмелю надходження основних поживних речовин відбувається нерівномірно. На початку проростання і до утворення гілок використовується порівняно невелика кількість поживних речовин. З часу утворення гілок і до цвітіння засвоюється найбільша кількість азоту, фосфору, калію та кальцію.

При застосуванні багатокомпонентного мікроелементного препарату Аватар Захист на хмелю спостерігалось покращення азотно-фосфорного живлення, підвищення стресостійкості та продуктивності рослин. У оброблених рослинах утворилась більш розгалужена коренева система. На дослідних ділянках рослини, після їх обробки не призупинялися в рості, а навпаки – спостерігався кращий розвиток, починаючи вже з наступного дня. В контрольному варіанті, де застосовувалась загальноприйнята система захисту і живлення хмелю, цього не спостерігалось.

У зв’язку з тим, що дослідні ділянки розміщені на плантаціях з недостатнім зволоженням, посушливі погодні умови 2016 року істотно вплинули на ріст і розвиток рослин хмелю на контрольних ділянках. Стебла ледве досягли висоти шпалери, а цвітіння під дією високих температур, навпаки, почалось на тиждень раніше від середніх багаторічних показників.

В той же час на дослідних ділянках, де провели обробку препаратом Аватар-1 Органік Захист до і після цвітіння хмелю, рослини рівномірно розвивались впродовж всього періоду вегетації. Бокові пагони виросли на 25-30% довшими, ніж в контролі, що сприяло збільшенню кількості шишок. Помітно збільшилась площа листової поверхні, а колір рослин став більш насичений, темно-зелений. Тоді як в контрольному варіанті переважали блідо-зелені відтінки, а місцями спостерігалось хлоротичне забарвлення верхівок та листків.
контроль без Аватар opt
Особливістю позакореневого підживлення є поглинання рослинами хмелю безпосередньо через листову поверхню поживних речовин в необхідних кількостях у відповідальні фази розвитку. Це в значній мірі дозволяє регулювати ріст та впливати на розвиток рослин, а також підвищити імунітет та зменшити рівень, або усунути зовсім захворюваність рослин, що пов’язана з нестачею окремих елементів живлення.

Тому, крім живлення, науковцями інституту проводилась робота по вивченню впливу препарату Аватар-1 Органік Захист на прояв та поширення на рослинах хмелю несправжньої борошнистої роси – головної найбільш поширеної і небезпечної хвороби та його дію на інші шкідливі фітопатогени.

Це органічне добриво з властивостями системно-контактного фунгіциду широкого спектру дії для живлення та захисту всіх культур від грибних та бактеріальних хвороб. В формуляції препарату підібрана композиція металів, яка нищівно діє на патогени всіх різновидів. Одночасно бульбочкові та інші корисні бактерії розвиваються ще краще, використовуючи ті ж іони для забезпечення власної життєдіяльності. Висока ефективність препарату обумовлена комплексною дією всіх складових органічних з’єднань сірки, міді та йоду з лимонною кислотою, яка підсилена синергетичним впливом іонів алюмінію, нікелю, ванадію та кобальту. Мікроелементи, проявляючи свою токсичну дію, одночасно відіграють специфічну роль в живленні рослин, маючи такі елементи, які неможливо нічим іншим замінити, регулюють фотосинтез і інші фізіологічні процеси, які підвищують стійкість рослин до фізіологічних, температурних, водних та інших аномалій. Біологічна ефективність препарату проти фітопатогенів досягає 90%, не поступаючись дії відомих пестицидів хімічного походження. На відміну від інших пестицидів Аватар-1 Органік Захист не здійснює токсичної дії на рослини, а в рекомендованих дозах абсолютно нешкідливий для людини, комах-запилювачів, корисної мікрофлори. Це дозволяє використовувати його на всіх фазах розвитку рослин, у тому числі і під час їх цвітіння.

Під час досліджень встановлено, що рівень захисту рослин хмелю проти псевдопероноспорозу на ділянці при комплексному застосуванні препаратів АБК технології – мікродобрив Альтер з препаратом Аватар-1 Органік Захист досяг при обробці до цвітіння 84,5%, а після цвітіння 92,9%. Рівень контролю хвороби хімічним фунгіцидом Ридоміл Голд МЦ, в.г. на контрольній ділянці становив відповідно 89,5 та 89,8 відсотків. Таким чином, мікробіологічна композиція по ефективності не поступається дії хімічних фунгіцидів. До того ж вона не проявляє токсичну дію на рослини, не несе загрозу здоров’ю людей, комахам-запилювачам та навколишньому середовищу.

Найвища ефективність була досягнута при застосуванні препарату Аватар-1 Органік Захист в баковій суміші з хімічним фунгіцидом Ридоміл Голд МЦ, в.г. Так, на цій ділянці ефективність сумісного застосування препаратів проти несправжньої борошнистої роси хмелю при обприскуванні до цвітіння склала 89,5% та після цвітіння 97,9%, що відповідно на 6,3 та 8,1 відсотки вище показників при застосуванні лише еталонного хімічного фунгіциду.

Таким чином, корисні ознаки, які характерні лише для Аватар-1 Органік Захист, за захисною дією від хвороб ставлять його на один рівень із сучасними хімічними пестицидами. Крім того, на відміну від хімічних препаратів, Аватар-1 Органік Захист не пригнічує, а навпаки – активізує ростові процеси рослин: схожість та енергію проростання насіння, розвиток кореневої системи і рослини в цілому, цвітіння і дозрівання врожаю, знижує токсичний стрес на рослини при застосуванні з хімічними пестицидами без зниження їх ефективності.

При настанні стиглості шишок засвоєння поживних речовин зменшується. В цей час починається віддача пластичних речовин з надземної частини в підземну, вона триває до повного відмирання надземної частини рослин. У хмелю перехід пластичних речовин з надземної частини в підземну досягає значних розмірів, а саме: азоту, який переходить у коріння 26–27% максимального вмісту його в надземній частині, калію – близько 15%, а фосфорної кислоти – 20%.

Збір та підрахунок врожаю хмелю показав, що обприскування рослин хмелю препаратом Аватар-1 Органік Захист забезпечило прибавку врожаю сухих шишок хмелю при дворазовому внесенню (до і після цвітіння) на 5,3 ц/га по відношенню до контролю, або на 53 відсотки більше. Також отримано суттєвий приріст вмісту найбільш цінних для пивоваріння речовин – альфа-кислот (1,3 що на 23% більше контролю і на 3,6% більше еталону).

Отже, результати досліджень застосування органічного добрива з властивостями системно-контактного фунгіциду широкого спектру дії Аватар-1 Органік Захист у технологіях вирощування хмелю підтвердили його високу фунгіцидну, фізіологічну та економічну ефективність, екологічну безпечність для людей, бджіл, корисної мікрофлори та оточуючого середовища.

Широке його застосування у виробничих умовах в композиціях з препаратами АгроБіоКомплексної технології при вирощуванні хмелю сприятиме збільшенню обсягів виробництва корисної і безпечної хмелепродукції для пивоварної, харчової та фармацевтичної промисловості. Це також реальний шлях покращення фінансового стану хмелярських господарств та добробуту працівників аграрного сектору економіки України.

Бібліографія

1. Захист хмелю від шкідників, хвороб та бур’янів. Венгер В.М., Лапа О.М., Романчук В.Г. та ін.; за ред. В.М. Венгера – К.: «Компанія Юнівест маркетинг». – 2004. – 90 с.

2. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика: Монографія. В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Т.М. Ковалевські та ін.; за ред. В.В. Волкогона. – К.: Аграрна наука, 2006. – с. 235-246.

3. Методики випробування і застосування пестицидів. (Трибель С.О., Сігарьова Д.Д., Секун МП., Іващенко О.О. та ін.; за ред. С.О. Трибеля – К.: Світ, 2001, с. 448.

4. Биохимия хмеля и хмелепродуктов / Ляшенко Н.И. – Ж.: «Полисся». – 2002, – с. 3
Более подробную информацию о применении АБК можно получить:
тел.: Киев: (067) 404-63-99, (050) 610-14-45; ; Херсон: 067-631-4621
электронная почта: vv512017@i.ua vpagro51@gmail.com
сайт: www.agroprofi.info
Прочитано 1205 разів