Четверг, 19 Октябрь 2017 14:52

Три в одній технологічній карті

nauk001 optДобрива класу МОЧЕВИН-К (К1, К2 та К6) в нормі 0,25–1 л/га кожний коштує 150 грн. Вони безпечні для флори та фауни, зменшують винос з ґрунту вологи рослинами, покращують родючість ґрунтів, якість продукції та сприяють значному збереженню (добавці) врожаю, що підтверджується не тільки численними подяками сільгоспвиробників, а також витягами із звітів наукових дослідних установ, інститутів та університетів у т. ч.:

К6– для напівсухої інкрустації насіння. В нормі 1 л на 3 тонни прискорює проростання на 5-7 днів, збільшує масу коренів та рослин, незалежно від заводської обробки стимуляторами. В нормі 1 л/т – сортове насіння покращує до елітного.

К1– для першого позакореневого живлення рослин. Збільшує масу коренів та рослин на 50%. На фото видно що слабкі стебла
Три в одній технологічній картісоняшника та пшениці підтяглися до рівня сильних, рослини вирівнялися, листя набуло темно-зеленого кольору.

К2– ретардант, для другого позакореневого живлення. Забезпечує врожай та якість продукції, зменшує винос води з ґрунту вдвічі. Півлітра добрива Мочевин К2 –75 г/га по ефективності краще, ніж 100 кг Карбаміду.

Доказ – дивись сайт в Інтернеті – набрати Українською: МочевинКа – не «мочивина». Добрива класу Мочевин-К не мають нічого спільного з Мочевиною, більш ніж в сто разів за неї ефективніші та мають багато переваг. Наведемо приклад із висновків дослідних установ:

В.В. Шаталова (ІЗПР):
Озимий ріпак висівали в 2005 р. – 16 вересня, в 2006 р. – 12 вересня, в 2007 р. – 6 вересня з нормою висіву 1,5 млн. схожих насінин на гектар. Насіння перед сівбою обробляли 10% розчином препарату Мочевин К-6 – 1 л на 100 кг. Висновок: зимостійкість рослин ріпаку збільшувалась в середньому на 31%.

Л.В. Косевцева (ІЗПР): 
Обробка насіння Мочевин К6 мала позитивний вплив на схожість гірчиці сарептської. Густота рослин на оброблених посівах становила 270-293 шт. проти 198 шт./кв. м без обробки насіння. Обробка насіння препаратом К-6 та обробка посівів К-1 і К-2 в період вегетації дають прибавку врожаю насіння гірчиці 12,6 ц/га.

Л.Х. Макаров (ІЗПР):
У варіанті з обробкою насіння сорізу препаратом Мочевин-К6 сходи були більш дружними, менш зрідженими і з’явились на три-п’ять днів раніше інших варіантів. Патент України на винахід АО 1379/00 №17218.

В.Ф. Голубченко (тел. 067 871 95 95)

Зі звітів Одеського інституту захисту ґрунтів за 2012, 2014, 2015 та 2016 роки:

– Підвищення дози Мочевин-К6 до 2 л/т і обприскування ним посівів у фазі кущення в нормі 1 л/га сприяло покращенню забезпеченості ґрунтів рухомим фосфором на 8 мг/кг, обмінним калієм – на 59,13 мг/кг, марганцем – на 6,36 мг/кг, гумусом – на 0,08%, кобальтом – на 28,9%. Мета досліджень – виявити ефективність використання біопрепаратів і органо-мінеральних добрив з тим, щоб знизити хімічне навантаження на чорноземи та підвищити їх родючість;

– На варіанті з внесенням Мочевин-К рослини озимої пшениці краще, ніж на інших варіантах досліду (Ріверм, Ростконцентрат, Фітоцид-Р) споживали азот, калій, цинк, марганець та мідь. Вміст цинку в рослинах озимої пшениці у фазі колосіння на варіантах з Мочевин-К наближався до оптимального – 17,7 мг/кг сухої речовини, в порівнянні з іншими варіантами досліду, в т.ч. Ростконцентрат – 4,3; Ріверм – 10,6; контроль – 11,9 мг/кг.

Обробка насіння добривом Мочевин-К6 в нормі 1 л/т, та рослин Мочевин-К2 в нормі 1 л/га дало прибавку врожаю відповідно: пшениці 45,5%, гороху 30,6% та коріандру 50,6%.

НВО «Агронауковець» зареєструвало та Мінекології України дозволило використання комплексних нанодобрив Мочевин-К (К6, К1 та К2). Ці добрива виробляються на основі кислот трикарбонового циклу та гумінових витяжок, тому являються екологічно чистими для довкілля, флори, фауни та водної екосистеми.

Звертайтеся до виробника за ДОБРИВАМИ МОЧЕВИН-К
ТОВ НВО «АГРОНАУКОВЕЦЬ», м. Херсон, Бериславське шосе;
тел: 050 492-26-88, (067) 605-60- 36;
agronauk@ukr.net, kap2013@ukr.net, www.agronauk.narod.ru
Доставка добрив по Україні за рахунок виробника.
Прочитано 942 разів