Пятница, 16 Июнь 2017 09:59

Оптимізація мінерального живлення соняшника за допомогою мікродобрив «росток»

Екстра optСоняшник є однією з найпоширеніших олійних культур в Україні. Вже десятий рік поспіль ця культура зберігає лідируючі позиції за рівнем прибутковості серед продукції рослинництва. Одержати максимальну продуктивність від вирощування цієї культури та отримати високий прибуток можливо тільки за умов правильного застосування агротехнічних заходів, в яких не останню роль відіграє збалансована система удобрення.

Компанія «Український Аграрний Ресурс», пропонує оптимізовувати систему мінерального живлення соняшника за допомогою високоефективних позакореневих добрив «УАРОСТОК»®, які постійно підтверджують свою ефективність в провідних наукових установах та господарствах України.

Соняшник, як відомо, досить вимогливий до умов мінерального живлення впродовж всього періоду приросту вегетативної маси. Період засвоєння поживних речовин у цієї культури розтягнутий. Основна кількість азоту, фосфору та калію надходить в рослини до цвітіння, коли проходить посилене утворення вегетативної маси – листя, стебел та коріння. Азот інтенсивно засвоюється від початку утворення кошика до кінця цвітіння. Найбільша кількість фосфору надходить від сходів до цвітіння. Після утворення кошиків споживання фосфору різко зменшується. Калій соняшник засвоює майже впродовж всього вегетаційного періоду. Найбільша кількість калію використовується рослинами в період від утворення кошика до дозрівання.

Основні елементи живлення мають різний вплив на ріст, розвиток і урожайність культури. Одним з важливих макроелементів в початковий період розвитку соняшнику є фосфор. Він сприяє розвитку кореневої системи соняшнику, закладанню репродуктивних органів із більшою кількістю квіток у кошику. За оптимального фосфорного живлення пришвидшується розвиток рослин, економніше витрачається волога. При достатній забезпеченості фосфором відбувається максимальне накопичення олії в насінні.

Для забезпечення рослин соняшнику легкодоступним фосфором в початковий період його розвитку рекомендуємо проводити позакореневе підживлення спеціалізованим позакореневим добривом «РОСТОК» Екстра. Високий вміст фосфору (300 г/л) в добриві стимулює на ранніх етапах ріст кореневої системи, чим поліпшується використання рослинами вологи та елементів живлення, підвищує стійкість рослин до грибкових захворювань, прискорює закладання репродуктивних органів. Перевагою добрива є наявність у складі амінокислот. Вони швидко вступають в біохімічні процеси, виступають у ролі джерела енергії для прискореного росту рослин, покращують процеси засвоєння рослинами усіх поживних елементів, забезпечують пролонговану антистресову дію.

Характерною особливістю добрива «РОСТОК» Екстра є наявність гумінових речовин, які підвищують стійкість рослинного організму до стресових умов, збільшують проникність мембрани клітин кореня, що сприяє посиленню поглинання рослиною поживних речовин. Мікроелементи (Zn, Cu, Mn, B), які містяться в добриві «РОСТОК» Екстра у легкодоступній формі, забезпечують стимулювання всіх біологічних процесів, що відбуваються в рослині. Рекомендуємо проводити позакореневі підживлення соняшнику добривом «РОСТОК» Екстра в дозі 1 л/га у фазі 3-4 пар справжніх листків. Добриво ліпше комбінувати в одному розчині з «РОСТОК» Бор 0,5 л/га.

Як відомо, соняшник є калієфільною культурою, за виносом калію йому немає рівних культур. Калій активізує обмінні процеси в рослинах, сприяє інтенсивнішому накопиченню олії в насінні соняшнику. При пониженому і помірному рівнях калійного живлення дефіцит калію призводить до формування насіння з невеликим вмістом олії, знижується врожай соняшнику, а також змінюється рівень вмісту насичених і ненасичених жирних кислот.

Для запобігання дефіциту калію рекомендуємо застосовувати мікродобриво «РОСТОК» Плодоношення в дозі 1-2 л/га. Високий вміст калію (200 г/л) у добриві підвищує стійкість рослин до посухи, дозволить краще утримати вологу і зменшити її випаровування впродовж вегетації. Підживлення мікродобривом «РОСТОК» Плодоношення слід починати за утворення 5-6 пар справжніх листків, коли відбувається інтенсивний ріст і закладаються кошики.

Особливу увагу при вирощуванні соняшнику слід приділяти і мікроелементам. Соняшник класична борофільна культура. На одну тонну насіння і відповідну кількість побічної продукції соняшник споживає 50-70 г бору, при цьому майже 20% його виноситься з насінням. Основна кількість бору (70-80%) споживається соняшником до фази цвітіння. Внесення борних добрив поліпшує стан рослин і збільшує кількість сім’янок у кошику, підвищує врожай та його якість. За нестачі бору молоді листки сильно деформуються, рослини відстають у рості, сім’янки нерівномірні, виникають проблеми з утворенням суцвіття. За нестачі бору на стеблах з’являються тріщини, спостерігається відмирання точок росту, порушується утворення і плодоутворення квіток, в результаті чого формується велика кількість малих корзинок, значне зниження врожайності насіння.

Досить великою мірою впливає на врожай і молібден. Він посилює надходження азоту в рослини, прискорює синтез амідів, амінокислот і білків, збільшує в листках вміст хлорофілу, чим підвищує інтенсивність фотосинтезу. Він бере участь в фосфорному обміні рослин та посилює їхній ріст. Нестача молібдену часто спостерігається на кислих ґрунтах.

Для забезпечення рослин соняшнику вищезгаданими мікроелементами (бором та молібденом) компанія ТОВ «Український Аграрний Ресурс» пропонує застосовувати борне мікродобриво в біологічно активній формі на основі органічних поліборатів, збагачене молібденом (5 г/л), гуміновими речовинами (5 г/л) та амінокислотами (1%) «РОСТОК» Бор + Молібден. Добриво «РОСТОК» Бор + Молібден поліпшує цвітіння та запилення, покращує процеси азотного та вуглеводного обміну, сприяє кращому розвитку кореневої системи та листя. Рекомендуємо проводити позакореневе підживлення добривом «РОСТОК» Бор + Молібден 0,5-1 л/га впродовж усієї вегетації соняшнику.

Крім бору та молібдену, іншими не менш важливими мікроелементами для соняшника є марганець, цинк, мідь та залізо. Для забезпечення рослин, а також профілактики дефіциту цілого ряду мікроелементів рекомендуємо застосовувати мікродобриво «РОСТОК» Олійний, хімічний склад якого відповідає фізіології мінерального живлення олійних культур, в тому числі і соняшника. Перше позакореневе підживлення добривом «РОСТОК» Олійний рекомендуємо проводити у фазі 3-4 пар справжніх листків в дозі 2 л/га, а друге у фазі 6-8 пар справжніх листків в дозі 3 л/га.

Застосування добрива «РОСТОК» Олійний оптимізує мінеральне живлення соняшнику на всіх етапах розвитку рослин, посилює стійкість рослин до хвороб, сприяє закладанню репродуктивних органів, на 10-15% підвищує врожайність, а також на 2-3% підвищує вміст олії в насінні.

Для корекції мінерального живлення соняшника та упередження дефіциту мікроелементів рекомендуємо застосовувати також високоефективні монодобрива: «РОСТОК» Марганець (0,5-1 л/га), «РОСТОК» Залізо (1-2 л/га), «РОСТОК» Бор (1-2 л/га), «РОСТОК» Цинк (0,5-1 л/га), «РОСТОК» Мідь (0,5-1 л/га).

Ефективність застосування добрив «УАРОСТОК»® у посівах соняшника підтверджено низкою передових господарств. На полях ТзОВ «Гуменецьке» одноразове внесення добрива «РОСТОК» Екстра 1 л/га у фазу 6-8 листків забезпечило приріст урожайності насіння соняшника – 2,0 ц/га. У СТОВ «Злагода» за комбінованого застосування мікродобрив «РОСТОК» Олійний 2 л/га та «РОСТОК» Бор 1 л/га у фазу зірочки (BBCH 51) соняшника забезпечувало приріст урожайності насіння 2,7 ц/га.

Отже, соняшник дуже вимогливий до умов мінерального живлення. Щоб досягти максимальних урожаїв та підвищити рентабельність виробництва, необхідно застосовувати сучасні підходи до мінерального живлення цієї культури. Своєчасні позакореневі підживлення мікродобривами торгової марки «УАРОСТОК»® – в критичні фази росту і розвитку гарантовано забезпечать рослини соняшника мікроелементами у найдоступніших формах, що стимулюватиме коренеутворення і закладання кошика, а відповідно – і підвищення урожайності рослин.

Асортимент позакореневих добрив для підживлення соняшнику від ТОВ «Український Аграрний Ресурс»

Добриво

Вміст елементів живлення, г/л

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

Fe**

Mn**

B

Zn**

Cu**

Mo

«РОСТОК» Екстра*

100

300

100

20

5510

2

25

5«РОСТОК» Олійний*

80

42

26

4,2

4,2

2,2

22

1,5

0,1

«РОСТОК» Плодоношення*100

2005

0,5

2

0,75

0,6

0,6

0,05

«РОСТОК» Бор + Молібден*

100

100

5

«РОСТОК» Бор100«РОСТОК» Марганець

100

«РОСТОК» Цинк

100

«РОСТОК» Залізо100«РОСТОК» Мідь100

Примітка: * – добрива містять гумінові речовини та амінокислоти.

** – мікроелемент схелатовано ЕДТА
фото opt

Застосування «РОСТОК» Олійний 2 л/га комбіновано з «РОСТОК» Бор 1 л/га

Віктор ЯМКОВИЙ, 
канд. с.-г. наук, 
керівник агрохімічного відділу

Богдан ВОКАЛЬЧУК, 
агроном-консультант


Друк opt 
Прочитано 2310 разів