Пятница, 12 Май 2017 15:59

DR GREEN європейська якість. Нове покоління добрив

DR GREEN європейська якість. Нове покоління  добривШАНОВНІ КОЛЕГИ

В останні роки аграрії відчули необхідність в більш повному, комплексному живленні сільгоспкультур. Для нормального росту та розвитку рослини повинні бути в повній мірі забезпеченні вологою, макро-, мезо- та мікроелементами. При внесенні органічних добрив нестача мікроелементів зустрічається рідко та, на жаль, цей агроприйом в теперішній час зустрічається нечасто. А оскільки нестача хоч одного з безлічі мікроелементів, яких потрібно всього декілька грамів на гектар, призводить до різкого зниження врожайності, погіршення споживчої та технологічної якості продукції, то для коригування мінерального живлення вже давно використовують позакореневе підживлення рослин розчинами мікроелементів.

Мікродобрива для листового підживлення на сьогоднішній день вже мають історію своєї еволюції: мінеральні солі – гумати – синтетичні хелати – амінокислоти. Практика показала, що по своїй ефективності мінеральні солі значно поступаються хелатним утворенням мікроелементів, які в дозах в 2-10 разів менших, забезпечують більшу прибавку врожаю.

Гумінові ж препарати мають ряд недоліків, до яких можна віднести неповну розчинність та наявність баластних нерозчинних компонентів. Тим не менше гумінові мікродобрива широко пропонуються на ринку, бо мають низьку ціну.

Значну увагу практиків привертають мікроелементи в хелатній формі, вони значно краще засвоюються і менш токсичні.

В світовій практиці мікродобрива у формі синтетичних хелатів застосовуються в основному для фертигації, систем крапельного зрошення.

Завдяки еволюції добрив для позакореневого та листового підживлення, з’явилося нове покоління препаратів на основі амінокислот.

За трьохвимірною будовою відрізняють два оптичних ізомери амінокислот L і D.

В природних процесах живих організмів беруть участь тільки L-ізомери. Типові джерела отримання амінокислот термічним чи хімічним методами є сумішшю ізомерів. Тільки біотехнологічні методи, зокрема найдорожчий шлях – ферментативного гідролізу, дають вільні L-амінокислоти, які використовуються для лінійки добрив Доктор Грін.

Рослина сама може синтезувати всі необхідні їй амінокислоти. В періоди інтенсивного росту чи під дією негативних факторів рослини накопичують значну кількість вільних амінокислот, які виконують роль захисного механізму. Значення накопичення є в тому, що рослина витрачає менше енергії на синтез білків. У випадку, коли вільні амінокислоти поступають в рослину зовні, ми отримуємо подвійну дію. Додатковий об’єм амінокислот дозволяє успішно переборювати стресові ситуації і посилювати фактори інтенсивного росту, при цьому в рослині не припиняється синтез білків.

Амінокислоти в рослині регулюють транспірацію і осмотичні процеси, незамінні для якісного запилення і зав’язування плодів, посилюють рівень ендогенного захисту зерна, підвищують рівень стійкості до стресових ситуацій.

Ці добрива найбільш доступні і ефективні для рослин. Вони мобільні в рослині і транспортуються до місць інтенсивного росту.

Дослідження показали, що засвоєння амінокислотно-мікроелементних поліхелатів проходить в рази скоріше, ніж хелатів синтетичних. Після від’єднання іона мікроелемента амінокислотний хелатор легко входить в метаболізм рослин без додаткових енергетичних витрат, тоді ж як синтетичні хелати є чужорідними, і рослина не знає, що з ними робити.

Лінія окремих мезо- і мікроелементів базується на властивості амінокислот утворювати комплексні з’єднання з металами по типу хелатизації. В силу того, що в рослині в реакції комплексоутворення беруть участь амінокислоти, пептиди та білки, то мікродобрива теж не є чужорідними і повністю засвоюються рослинами без ризику фітотоксичності.

Фізіологічну дію добрив Dr. Green забезпечує витяжка спеціально підібраних амінокислот, які безпосередньо впливають на активування фізіологічних процесів рослин (дихання, фотосинтез, засвоєння елементів живлення). Найбільший відсоток амінограми добрив належить глютаміновій амінокислоті, яка виступає осмотичним агентом, відкриває продихи листка, забезпечуючи відновлення процесів дихання. Глютамінова кислота спільно з гліцином, що є визнаними в світі хелатуючими агентами, формують рослинні тканини, активують синтез хлорофілу та забезпечують засвоєння елементів живлення. Серед 18 амінокислот, які складають амінограму лінійки добрив Dr. Green містяться ті, що сприяють синтезу фітогормонів. І при виведенні рослини із стресового стану активують ростові процеси, сприяють відновленню мінерального живлення. Швидке включення амінокислот у метаболічні процеси забезпечує унікальна технологія виділення їх з рослинних екстрактів, яка гарантує збереження цілісності та життєздатності матриці.

Поштовхом прискорення розробки та впровадження нового покоління мікродобрив на основі натуральних L-амінокислот, отриманих якісним методом ферментативного гідролізу, послужило виявлення в країнах Євросоюзу важких металів у м’ясі птиці. Дослідження довели, що джерелом надходження їх є корми, в технологіях вирощування яких застосовувались мікродобрива на основі синтетичних хелатів. Не повністю засвоюючись листками рослини, під дією опадів та вітру вони проникають в ґрунт, де впродовж чотирьох місяців зберігають свою активність. Це призводить до утворення сполук з іонами важких металів, які, поглинаючись кореневою системою, накопичуються в генеративних органах, у врожаї.

Таким чином, високофункціональні препарати Dr. Green є справжнім проривом на ринку добрив, здатних змінити ставлення до системи живлення, тож ще присутній сьогодні скептицизм незабаром втратить свою силу і виробники дадуть перевагу екологічно чистій продукції.

Лінійка добрив Dr. Green отримала визнання та широке застосування на ланах Європи та агрохолдингів України – «Миронівський хлібопродукт», «Кернел», «Сварог» та інших.

Особливу увагу вони привертають у прибічників органічного землеробства для отримання екологічно чистих продуктів.
Офіційне представництво
ДОКТОР ГРІН Південь
тел. 067 127-18-20
dr.green.pivden@yandex.ua

З відкриттям офіційного представництва 
«Dr. Green південь» 
ці добрива тепер доступні аграріям Півдня

агроном-консультант
тел. 066 766-38-20
dr.green.agronom@yandex.ua
Прочитано 2442 разів