Четверг, 30 Март 2017 12:15

Вдалий старт озимого ріпаку на весні – запорука високого врожаю

raps11 optПереважна більшість українських аграріїв переконалися, що ріпак є високорентабельною культурою та, щиро кажучи, – ризикованою через його вимогливість до ґрунтово-кліматичних умов та технології вирощування. Враховуючи несприятливі кліматичні умови, які складалися в більшості регіонів нашої країни (раннє зниження температури восени, брак снігового покриву, сильні морози, різкі перепади ранньовесняних температур) посіви озимого ріпаку після відновлення весняної вегетації будуть потребувати низки агротехнічних заходів з метою створення всіх умов для подальшого інтенсивного росту рослин навесні та генеративного розвитку (утворення гілочок, суцвіть тощо).

Шановні аграрії України, щоб уникнути можливих негараздів під час вирощування цієї культури і зменшити негативний вплив несприятливих погодних умов на формування продуктивності ріпаку після відновлення вегетації, компанія «Український Аграрний Ресурс», пропонує підсилювати систему мінерального живлення озимого ріпаку застосуванням високоефективних позакореневих добрив «УАРОСТОК»®, котрі вже тривалий час підтверджують високу ефективність на ланах України.

2017-03-30 12-26-41Останніми роками в багатьох країнах, у тому числі й в Україні, спостерігається підвищена увага до такої олійно-білкової культури як ріпак. Він є ринково привабливою культурою, на яку постійно зростає попит. Ця культура виступає джерелом зелених кормів і відновлення родючості ґрунту, прекрасна сировина для виробництва біопалива. Згідно з офіційними даними, за останні три роки посівні площі під озимим ріпаком в Україні істотно знизилися. Так, якщо під урожай 2014 ріпаком було засіяно 939 тис. га, то у 2016 році цей показник скоротився на 30% – до 655 тис. га.

Фосфор і калій – висока стійкість до хвороб та продуктивність

Забезпечення поживними речовинами: фосфором та калієм – є одним із визначальних факторів доброго розвитку рослин ріпаку, їх стійкості проти хвороб та шкідників, а в результаті – його продуктивності. Відомо, що фосфор і калій є малорухомими елементами в ґрунті і не втрачаються з орного шару, лише можуть переходити із легкорозчинних сполук у важкорозчинні. Тому навесні, при відновленні вегетації озимого ріпаку, потрібно ретельно слідкувати, щоб у рослин не проявлявся дефіцит саме цих елементів.

Як вихід з даної ситуації є застосування спеціальних добрив «РОСТОК» Екстра, або «РОСТОК» Плодоношення 
позакоренево. Добриво «РОСТОК» Екстра містить в своєму складі високий вміст легкодоступного фосфору (300 г/л), який сприяє формуванню міцної й розгалуженої кореневої системи, що дозволяє рослинам використовувати вологу й елементи живлення з глибоких шарів ґрунту. Крім того, добриво «РОСТОК» Екстра підвищує стійкість рослин до вилягання, хвороб, стимулює процеси утворення насіння, підвищує олійність та вміст протеїну в насінні. Рекомендуємо застосовувати «РОСТОК» Екстра навесні в бакових сумішах з ЗЗР, починаючи з часу активного відростання рослин, в дозі 0,5-1 л/га.

Відомо, що озимий ріпак належить до калієлюбивих рослин. Оптимізація його калійного живлення сприяє підвищенню врожайності насіння на 2-3 ц/га і вмісту в ньому олії на 8-10%. Дефіцит його призводить до пожовтіння листків нижнього ярусу, побуріння країв листків. Характерною ознакою калійного голодування є «опіки» країв листків.

Компенсувати нестачу калію можливо за рахунок застосування позакореневого добрива «РОСТОК» Плодоношення 
з вмістом калію (200 г/л). Добриво насичує листя рослин доступним калієм, який, як відомо, є елементом молодості та підтримує необхідний водний баланс в рослині. Застосування добрива «РОСТОК» Плодоношення сприяє нормальному проходженню процесу фотосинтезу, посилює відтік вуглеводів із пластинки листа в інші органи, а також сприяє синтезу та нагромадженню в рослинах вітамінів. «РОСТОК» Плодоношення підвищує резистентність до засухи, поліпшує стійкість до хвороб, сприяє рясному цвітінню та поліпшує нектаровиділення, що сприяє формуванню більшої кількості насіння. Окрім фосфору, калію, мезо- та мікроелементів, в добриві містяться гумінові речовини та амінокислоти, вони сприяють додатковому транспортуванню елементів живлення через кутикулу листка, стимулюють ріст рослин, підсилюють коренеутворення й обмін речовин і мають антистресову дію.

Позакореневе підживлення добривом «РОСТОК» 
Плодоношення рекомендуємо проводити у фазі стеблування в дозі 0,5-1 л/га разом з добривом «РОСТОК» Бор (1 л/га) або «РОСТОК» Бор + Молібден (1 л/га). Підживлення рослин в цій фазі вкрай необхідне, оскільки в цей час посилено формуються зачаткові бічні гілки і відбувається закладка квіткових горбиків, що зумовлює величину майбутнього врожаю. Другу обробку добривом рекомендуємо проводити у фазі бутонізації – початок цвітіння, оскільки в цей період відбувається формування пилкових мішків, зав’язі приймочок та клітин пилу, що в кінцевому результаті визначає кінцеву врожайність.

Сірка для ріпаку теж має важливе значення – «РОСТОК» Тіоцид

У період весняного росту озимого ріпаку важливу роль відіграє сірка. За даними німецьких учених, найбільш інтенсивне засвоєння сірки починається у фазі стеблування і закінчується приблизно за тиждень перед опаданням останніх квіток; у цей період ріпак засвоює із ґрунту 0,5-1,0 кг сірки на гектар. За нестачі сірки у рослин ріпаку спостерігаються хлорози і деформування, утворюється набагато менша кількість стручків. Під час цвітіння, за дефіциту сірки, утворюються пелюстки меншого розміру, вони стають висвітленими – явище «білого цвітіння» ріпаку.

Одним із легкодоступних, дієвих і економічно вигідних заходів є позакореневе внесення спеціального добрива «РОСТОК» Тіоцид. Це унікальне добриво, що містить високий вміст сірки (750 г/л) в колоїдній формі, що дозволяє рослині включати її до біосинтезу амінокислот і білків з меншими витратами енергії. «РОСТОК» Тіоцид не тільки покращує вуглеводний обмін, а й підвищує стійкість рослин до хвороб та ступінь засвоєння азоту. Добриво містить як сірку, так і натрій та калій, які підтримують оптимальний для клітин осмотичний потенціал, – завдяки чому підвищується посухостійкість рослин. На посівах озимого ріпаку ефективним є дворазове внесення добрива, починаючи з фази стеблування і до кінця бутонізації, в дозі 1,5-2,5 л/га.

Ріпак не може обійтися без мікроелементів

Слід відмітити, що насіннєва продуктивність озимого ріпаку значною мірою залежить від споживання мікроелементів. Рослини ріпаку для формування однієї тонни насіння орієнтовно потребують 60-120 г бору, 10-40 г міді, 100-300 г марганцю, 1-2 г молібдену та 60-150 г цинку; мають високу вразливість на нестачу бору і середню на марганець та молібден.

Озимий ріпак – культура дуже чутлива до нестачі бору. Навесні цей біогенний елемент регулює синтез вуглеводів, нуклеїнових кислот, необхідний для розвитку меристеми, впливає на ріст і поділ клітин. Він поліпшує переміщення в рослині продуктів фотосинтезу, сприяє кращому формуванню пилку, запобігає опаданню зав’язей, підвищує насіннєву продуктивність та вміст олії. За різними науковими даними, недобір врожаю за його нестачі становить 3-4 ц/га.

Ріпак також чутливий до нестачі марганцю – це другий мікроелемент по важливості після бору. У весняний період вегетації озимого ріпаку цей елемент бере активну участь в окисно-відновних реакціях, процесах фотосинтезу, синтезі білків, жирів, а також підвищує стійкість до хвороб. Вчасне його застосування може забезпечити приріст урожаю від 2,5 до 5,0 ц/га.

В живленні озимого ріпаку особливе місце займає 
молібден, оскільки він поліпшує азотне живлення рослин, посилює фотосинтез за низьких температур і за хмарної погоди, впливає на утворення та стабільність хлорофілу, підвищує стійкість рослин до холоду. За його нестачі зменшується коефіцієнт гілкування, скорочується кількість стручків та суттєво знижується маса тисячі зерен.

Компанія «Український Аграрний Ресурс» має в своєму портфоліо висококонцентровані монодобрива для корекції мінерального живлення рослин вищеназваними мікроелементами: «РОСТОК» Бор, «РОСТОК» Марганець, «РОСТОК» Молібден, «РОСТОК» Бор + молібден. Враховуючи те, що озимий ріпак від початку весняної вегетації до кінця цвітіння виносить до 80% поживних речовин, рекомендуємо монодобрива комбінувати з комплексним добривом «РОСТОК» Олійний – 2 л/га на початку фази бутонізації. При цьому комбінуванні поліпшується ріст і розвиток рослин, подовжується період цвітіння, відбувається краще запилення та зав’язування насіння.

Зробимо висновки

Озимий ріпак – високоврожайна олійна культура. Збалансованим живленням можна підвищити врожайність на 30-40%. Для отримання таких результатів потрібно правильно вибрати стратегію підживлення озимого ріпаку навесні, бо вона має вагомий вплив на стан рослин, урожайність та прибуток з гектару.

Спеціалізована агрохімічна компанія «Український Аграрний Ресурс» має повноцінний портфель мікродобрив, який може задовольнити будь-які потреби рослин озимого ріпаку в поживних елементах та запрошує всіх вітчизняних ріпаководів до взаємовигідної плідної співпраці!!!
Віктор ЯМКОВИЙ, канд. с.-г. наук,
керівник агрохімічного відділу
Богдан ВОКАЛЬЧУК, агроном-консультант,
ТОВ «Український Аграрний Ресурс»
Прочитано 2722 разів