• Головна
  • Статті
  • Рослинництво
  • Вдалий старт та курс на підвищення продуктивності та якості врожаю із добривами від компанії «Вітера Україна»
Среда, 01 Март 2017 11:10

Вдалий старт та курс на підвищення продуктивності та якості врожаю із добривами від компанії «Вітера Україна»

Вдалий старт та курс на підвищення продуктивності та якості врожаю із добривами від компанії «Вітера Україна»Світові досягнення науки з кожним роком відкривають все більші можливості впливу на відповідні метаболічні процеси, які проходять в рослинному організмі. Еволюція мінеральних добрив, «підхоплюючи» прогрес науки, з кожним роком удосконалюється. Визнаним в світі лідером у введенні ноухау в розвитку промислової індустрії мікродобрив направленої дії з біостимулюючим та антистресовим ефектом є іспанська компанія «Atlantica Agricola». Професіонали компанії, створюючи новий продукт, спільно з науковцями проводять тисячі досліджень з метою впливу його складників на запланований фізіологічний процес у рослині.

В цій статті ми розкриємо фізіологічну дію добрив, які на генному рівні програмують культури протистояти стресовим чинникам та активують процеси формування максимальних врожаїв.

«РАЙКАТ СТАРТ» – направлена біостимулююча дія на активування початкових процесів росту рослин

З кожним роком спеціальне добриво «Райкат Старт» набирає обертів в завоюванні авторитету серед агровиробників. Вдало підібрані складники (табл. 1): оптимальна концентрація важливих на початкових етапах розвитку фітогормонів, відповідних амінокислот, фізіологічно необхідних легкозасвоюваних елементів живлення та високий вміст полісахаридів щоразу доводять ефективність застосування добрива.

Після проведення передпосівної обробки насіння спеціальним добривом «Райкат Старт» полісахариди, які займають значну частку в добриві, утворюють навколо насінини гелеву основу, забезпечуючи пролонговане споживання вологи та поживних речовин, нівелюють явище пересихання чи надмірного набубнявіння насіння та ураження патогенами. Крім того, полісахариди добрива, що виділені із екстракту водоростей, є потужним джерелом енергії, яка стимулює ростові процеси зародку. Енергія проростання насіння після обробки добривом «Райкат Старт» збільшується на 10-15%.
2017-02-13 12-21-28Оптимальне співвідношення ауксинів та цитокінінів в добриві «Райкат Старт» на початкових етапах розвитку культур здійснює біохімічну регуляцію: рівномірний розподіл енергії та клітинний поділ всіх органів. Рослини не витягуються, утворюють додаткові продуктивні пагони та формують міцну кореневу систему з великою кількістю кореневих волосків.

Особливістю добрива є амінокислоти, виділені з рослинних екстрактів ферментативним гідролізом, що швидко вступають в метаболічні процеси культур та забезпечують пролонговану антистресову дію.

Таблиця 1
Фізико-хімічні властивості спеціального добрива «Райкат Старт»

Складники

N

P2O5

K2O

Fe

B

Zn

Аміно­кислоти

Цитокініни

та ауксини

Полі­сахариди

Вміст, %

4

8

3

0,1

0,03

0,02

4

0,05

15


Рекомендуємо застосовувати «Райкат Старт» для обробки насіння всіх сільськогосподарських культур, а також проводити позакореневі підживлення в початкові фази росту та розвитку сумісно з комплексними добривами лінійки «Нутрівант», «Солюкат Плюс» або «Мікрокат».

Роками доведена ефективність проведення позакореневих підживлень добривом «Райкат Старт» в період відновлення вегетації озимини – складники добрива активують метаболічні процеси в ослаблених після зимівлі рослин, забезпечують стійкість до температурних коливань та сприяють відновленню функціонування кореневої системи.
ВДАЛИЙ СТАРТ ТА КУРС НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВРОЖАЮ ІЗ ДОБРИВАМИ ВІД КОМПАНІЇ «ВІТЕРА Україна»


Таблиця 2
Рекомендовані дози застосування спеціального добрива «Райкат Старт»

Культура

Передпосівна

обробка насіння, л/т

Позакореневе

підживлення, л/га

Озимі та ярі:

(пшениця, ячмінь,

жито, тритикале)

0,5–0,75

0,3–0,6

Кукурудза

1,5–2,0

0,3–0,6

Соняшник

2,0–3,0

0,3–0,6


«АМІНОКАТ 30» – направлена дія на виведення культур із стресу

Максимальне розкриття генетично закладеного селекціонерами потенціалу вирощуваного сорту чи гібриду безпосередньо залежить від впливу на них негативних (стресових) факторів. Рослинний організм за рахунок ферментативної активності здатний протидіяти незначним відхиленням оптимального середовища, не порушуючи фізіологічні процеси культур, іншими словами, відбувається адаптація рослин до умов, які виникли. Тривала посушлива погода, фітотоксична дія пестицидів, механічні пошкодження та інші стресові фактори нерідко перевищують критичне навантаження, після якого рослини не в змозі відновитися. «Амінокат 30» – спеціальне добриво направленої дії на миттєве відновлення метаболічних процесів рослин після стресових навантажень.

Фізико-хімічні властивості спеціального добрива «Амінокат 30»: амінокислоти альфа-групи – 30%, азот загальний (N) – 3%, фосфор (Р2О5) – 1%, калій (К2О) – 1%; густина – 1,25 г/см3, рН 7-8.

Фізіологічну дію добрива «Амінокат 30» забезпечує витяжка спеціально підібраних амінокислот, які безпосередньо впливають на активування фізіологічних процесів рослин (дихання, фотосинтез, засвоєння елементів живлення). Найбільший відсоток амінограми добрива «Амінокат 30» належить глютаміновій кислоті, яка виступає осматичним агентом, відкриває продихи листка, забезпечуючи відновлення процесів дихання. Глютамінова кислота спільно з гліцином формують рослинні тканини, активують синтез хлорофілу та забезпечують засвоєння елементів живлення. Серед 18 амінокислот, які складають амінограму добрива «Амінокат 30», містяться ті, що сприяють синтезу фітогормонів. І при виведенні культур із стресового стану активують ростові процеси, сприяють відновленню мінерального живлення. Швидке включення амінокислот в метаболічні процеси рослин забезпечує унікальна технологія виділення їх з рослинних екстрактів, яка гарантує збереження цілісності та життєздатності матриці.

Рекомендуємо застосовувати добриво «Амінокат 30» на всіх польових культурах в дозі 0,3-0,6 л/га в разі впливу стресових факторів на рослину, або встановлення стресу за допомогою функціональної діагностики рослин. А також з метою покращення засвоєння елементів живлення за сумісного застосування з марками добрив «Нутрівант». Адже амінокислоти, що входять до складу добрива «Амінокат 30» – глютамінова кислота та гліцин – є визнаними в світі хелатуючими агентами.

«АТЛАНТЕ» ТА «АТЛАНТЕ ПЛЮС» – спеціальні фосфорно-калійні добрива з біостимулюючим ефектом та направленою дією на підвищення імунопротекторної системи рослин

Позакореневі підживлення добривом «Атланте» (табл. 3) забезпечують культури легкодоступними сполуками фосфору та калію, активують засвоєння цих елементів з ґрунту. Своєчасне фосфорно-калійне живлення сприяє формуванню міцної кореневої системи та репродуктивних органів, забезпечує раціональне використання води та стійкість до грибкових хвороб. Унікальною складовою добрива 
«Атланте» є фосфіт калію (К2НРО3), який забезпечує біостимулюючий ефект, сприяє швидкому та рівномірному розподілу поживи по всіх органах рослин, активує ростові процеси.

За рахунок фізіологічної дії фосфіт-іону позакореневі підживлення добривом «Атланте» сприяють синтезу культурами фітоалексинів – власних імунних тіл, які знешкоджують сторонню інфекцію, забезпечують фунгіцидний ефект та профілактику від ряду хвороб, викликаних грибами класу Ооміцети (фітофтора, несправжня борошниста роса, кореневі гнилі, справжня борошниста роса та інші).

Рекомендована доза для позакореневого підживлення польових культур добривом «Атланте» – 0,3–0,75 л/га у критичні фази щодо фосфорно-калійного живлення та кожні 10-15 діб впродовж вегетації з метою зменшення пестицидного навантаження та підвищення стійкості до хвороб.

Таблиця 3
Фізико-хімічні властивості спеціальних добрив «Атланте Плюс» та «Атланте»

Складники

«Атланте

Плюс»

«Атланте»

Вміст,

% до маси

Фосфор (P2O5) водорозчинний

18

30

Калій (K2O) водорозчинний

16

20

Саліцилова кислота та бетаїни

+Фізичні властивості

рН

5,5

4,5

Густина, г/см3

1,3

1,4


Спеціальне добриво «Атланте Плюс» містить дещо меншу кількість фосфору і калію, ніж «Атланте», проте до його складу входить саліцилова кислота та бетаїни, які надають добриву унікальні властивості. Саліцилова кислота сприяє розрідженню клітинного соку та в поєднанні з фосфітом калію активує функціонування провідної системи, транспорт елементів живлення та води. Бетаїни забезпечують стабільність осматичного тиску клітинного соку до зміни температурного режиму, нівелюють вплив змін навколишнього середовища на фізіологічні процеси культур.

Рекомендуємо проводити позакореневі підживлення добривом «Атланте Плюс» на польових культурах у дозі 0,3-0,75 л/га в початкові періоди росту та розвитку. Добриво «Атланте Плюс» незамінне в період відновлення вегетації озимини та при порушенні функціонування провідної системи культур, оскільки саліцилова кислота сумісно з фосфітом калію прочищає судини провідної системи та відновлює процеси мінерального живлення.

Шановні аграрії, застосовуючи продукти від компанії «Вітера Україна», ви забезпечите культури легкодоступними елементами живлення, що на гормональному рівні сприятиме максимальному розкриттю їхнього генетичного потенціалу.

  •  Для обробки насіння польових культур застосовуйте спеціальне добриво «Райкат Старт»;
  •  У випадках стресових ситуацій в полі – «Амінокат 30»;
  •  З метою покращення фосфорно-калійного живлення та зменшення пестицидного навантаження – спеціальні добрива з імунопротекторними властивостями «Атланте» та «Атланте Плюс»;
  •  Застосовуйте в системах живлення вирощуваних культур перевірені часом продукти лінійки «Нутрівант», «Мікрокат» та сучасні нові добрива з вмістом аміно – та фульвокислот – «Солюкати».

Запрошуємо Вас до співпраці! Гарантуємо якість продуктів та підтримку агрохімічним сервісом: аналізи ґрунту у всесвітньовідомій лабораторії «YARA Analytical Services», проведення функціональної діагностики рослин впродовж вегетації, науково-практичні консультації спеціалістів компанії.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ:

ТОВ «ВІТЕРА УКРАЇНА» – ексклюзивний постачальник в Україну спеціальних мінеральних добрив
«Atlantica Agricola» (Іспанія) та «ICL Specialty Fertilizers» (Ізраїль).
Тел.: (044) 244 81 41; www.viteraukraine.com
Регіональні дирекції з розвитку та лабораторії:
Південь: (050) 468 74 68, dryzheruk@viteraukraine.com
Південний схід: (050) 468 78 97, movchan@viteraukraine.com
Схід: (050) 468 44 68, zub@viteraukraine.com
Захід: (050) 468 54 68, chaban@viteraukraine.com
Центр: (050) 468 79 00, podolian@viteraukraine.com
Прочитано 1563 разів