Среда, 01 Февраль 2017 13:01

Як підвищити коефіцієнт засвоєння мінеральних добрив та поживних елементів з грунту?

Як підвищити коефіцієнт засвоєння мінеральних добрив та поживних елементів з грунту?На сучасному етапі інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва однією з найважливіших передумов отримання високого врожаю будь-якої культури із відповідною 
якістю продукції є збалансоване живлення рослин елементами мінерального живлення.

Проте, загальновідомо, що їх «доступність», тобто та кількість, яка може поглинатися кореневою системою рослин та використовуватися для росту і розвитку, дуже низька, особливо фосфору. Фосфор є одним із найважливіших елементів мінерального живлення рослин та відіграє ключову роль у їх метаболізмі. Він є складовою частиною нуклеїнових кислот, мембран, ліпідів, ферментів та інших продуктів фотосинтетичного циклу, тому достатнє забезпечення цим елементом є надзвичайно важливим протягом усього періоду вегетації рослин.

Для підвищення засвоєння мінеральних добрив та поживних елементів з ґрунту спеціалістами компанії «БТУ-Центр» було створено мікробіологічне добриво ГРАУНДФІКС. До його складу входять ендофітні та ґрунтові мікроорганізми, які здатні до активної азотфіксації, фосфор- та каліймобілізації по всій товщині родючого шару ґрунту. Ці штами мікроорганізмів вилучені з ґрунту та відселекціоновані за ознакою кращої продуктивності та стабільності у широкому діапазоні температур, засоленості та рН ґрунту.

Біодобриво ГРАУНДФІКС здатне активізувати процес азотфіксації та мобілізації фосфору, калію, інших елементів живлення з нерозчинних солей ґрунту та органіки рослинного чи іншого походження. А також значно підвищити коефіцієнт засвоєння елементів живлення з мінеральних добрив (особливо складно змішаних фосфорно-калійних). Це відбувається завдяки кислотам та ферментам, які виробляють мікроорганізми препарату, та перенесенню ними доступних рослинам елементів живлення по харчовому ланцюгу безпосередньо до коренів. Бажано, для контролю за процесом, робити агрохімічний аналіз ґрунту, враховувати потребу різних культур в елементах живлення для формування врожаю та поповнювати запас органічної речовини у ґрунті для забезпечення балансу між процесами мінералізації та гуміфікації.
Як підвищити коефіцієнт засвоєння мінеральних добрив та поживних елементів з грунту?
Для більш детального і всебічного аналізу ефективності мікробіологічного добрива ГРАУНДФІКС було проведено наукові та дослідно-промислові дослідження, які супроводжувалися рядом спостережень та обліків.

ННЦ «Інститут землеробства НААН». Культура – кукурудза, Гібрид – Хорол СВ.
Грунт – чорнозем типовий, органо-мінеральна система удобрення (N60P60K60)

Варіант

Біологічна урожайність, ц/га

Приріст

Показники якості зерна, %

ц/га

%

протеїн

жир

крохмаль

Контроль

72,1

-

-

10,25

4,27

70,93

Граундфікс 5 л/га + Липосам 0,5 л/га*

82,1

10,0

13,9

10,83

4,38

71,27

Граундфікс 10 л/га + Липосам 0,5 л/га*  

85,3

13,2

18,3

10,85

4,44

71,81

НІР 0,05

0,7

-

-

-

-

-


Примітка * – фаза 3-5 листка – Органік-баланс 0,4 л/га + Липосам 0,2 л/га + фаза викидання волоті – Біокомплекс-БТУ-р для зернових культур 0,5 л/га + 0,2 л/га Липосам

Варіант

Біологічна урожайність, ц/га

Приріст

Показники якості насіння

ц/га

%

Протеїн, %

Жир, %

Контроль

41,9

-

-

20,17

43,32

Граундфікс 5 л/га + Липосам 0,5 л/га*

47,9

6,0

14,3

20,20

43,43

Граундфікс 10 л/га + Липосам 0,5 л/га*  

50,2

8,3

19,8

20,84

43,72

НІР

0,5

-

-

-

-


Примітка * – фаза 3-5 листка – Органік-баланс 0,4 л/га + Липосам 0,2 л/га +
фаза зірочки – Комплекс БТУ-р для технічних культур 0,5 л/га + 0,2 л/га Липосам
2017-02-01 14-39-03(044) 594-38-83, (066) 155-98-89, (096) 155-89-89
www.btu-center.com
Прочитано 2157 разів