Среда, 19 Октябрь 2016 10:12

Енергозберігаючі складові ґрунтоцентричної технології на основі препарату Філазоніт

Енергозберігаючі складові  ґрунтоцентричної технології  на основі препарату ФілазонітҐрунтові бактерії не тільки збагачують землю корисними елементами, але і покращують фізіологічні якості ґрунту. Чим більше у складі ґрунту корисних бактерій, тим вище її родючість.

Технології виробництва якісної сільськогосподарської продукції повинні забезпечувати найбільш повне використання природних агроенергетичних ресурсів, зменшити ріст питомих витрат антропогенної енергії та знижувати негативну дію на оточуюче середовище, в тому числі на родючість ґрунту.

Добре відомо, що одним із головних факторів життя рослин є наявність поживних елементів у ґрунті, зокрема азоту, фосфору і калію.

Значним резервом покращення азотного та фосфорного живлення рослин є використання азотфіксуючих і фосфатмобілізуючих мікроорганізмів, які виступають діючими агентами мікробіологічних препаратів. До того ж, крім високих цін на мінеральні добрива, слід взяти до уваги й те, що за допомогою бактеріального добрива – практично безкоштовно – можуть використовуватися наявні джерела поживних речовин. Рослина в оточенні повноцінного комплексу мікроорганізмів одержує необхідне кореневе живлення і, як наслідок, повніше реалізує свій генетичний потенціал щодо врожайності. Однак у більшості ґрунтів сьогодні окремі мікроорганізми, які вважались індикатором родючості, знаходяться на межі зникнення. При цьому молоде коріння рослин заселяють нетипові, патогенні мікроорганізми, які конкурують з корисними ґрунтовими бактеріями за елементи живлення. Внаслідок цього культура не формує повноцінного врожаю.

Один із засобів сприяння отримання сталого, якісного врожаю сільськогосподарських культур із збереженням та відновленням родючості ґрунту в сучасних умовах є ґрунтоцентрична технологія на основі біопрепарату комплексної дії Філазоніт, що включає корисні ґрунтові бактерії, групи вітамінів В, ауксин тощо. Цей препарат виробляється в ЄС і здобув Гран-прі у номінації «Продукт року–2013» і «Продукт року–2016» в Угорщині.

Застосування Філазоніту сприяє збільшенню врожайності на 15-40% в залежності від культури, причому с/г продукція відповідає світовим та стандартам ЄС.

Для внесення Філазоніту розроблено пристосування Phyller. З використанням Phyller можливе ефективне внесення Філазоніту: одночасно з обробкою ґрунту, без втрат; внесення в одній баковій суміші із засобами захисту рослин (крім тих, що мають бактеріальне походження); зменшується витрата паливно-мастильних матеріалів та ущільнення ґрунту від тиску силових агрегатів; зменшується кількість води та витрат з її транспортуванням; економія робочої сили (зменшується кількість осіб обслуговуючого персоналу); зменшення необхідної кількості силових та інших технологічних агрегатів.

Пристосування Phyller монтується на всі типи ґрунтообробної техніки (плуг, культиватор, дискова борона тощо) та сівалок, що дає змогу одночасно виконувати декілька технологічних операцій. Пристосування також монтується і на Енергозберігаючі складові  ґрунтоцентричної технології  на основі препарату Філазонітсилові агрегати. Причому, за використання Phyller на земельній площі 50 га або більше, його вартість окупиться вже за рік.

При внесенні в ґрунт Філазоніту одночасно відбувається руйнування целюлози, азотфіксація, фосфатмобілізація та вивільнення із рослинних решток калію. До того ж ґрунтові бактерії не тільки збагачують землю корисними елементами, але і поліпшують фізіологічні якості ґрунту, повертають оптимальне ґрунтове життя, відновлюючи необхідну кількість корисних мікроорганізмів у ґрунті.

Отже, Філазоніт служить відновленню ґрунту та отриманню сталих, якісних врожаїв.

Україна знову стає провідною аграрною державою світу. По багатьох різновидах сільськогосподарської продукції Україна входить у першу п’ятірку світових виробників: це зернові культури (пшениця, жито, кукурудза), соняшник, соя, ріпак і багато іншого. Як і будь-яке лідерство, аграрні рекорди викликають не лише гордощі, а й певні занепокоєння.

Так, дійсно, загальна площа посіву в Україні: кукурудзи – 7,2 млн га та соняшнику – 5,5 млн га. Причому деякі аграрії вирощують ці високоліквідні сільськогосподарські культури, не враховуючи закон повернення поживних елементів в ґрунт, без обґрунтованого внесення добрив та необхідних сівозмін.

Загальновідомо, що монокультурне вирощування сільськогосподарських культур викликає зменшення стійкості їх до хвороб та стресових ситуацій. До того ж як соняшник, так і кукурудза вважаються «тяжкими» попередниками через значний винос поживних речовин із ґрунту.

Виходом зі складної ситуації при вирощуванні соняшнику та кукурудзи як попередників може бути застосування ґрунтоцентричної технології на основі біопрепарату Філазоніт. При цьому обов’язковим є агрохімічний аналіз ґрунту на кислотність, вміст гумусу, основних елементів живлення (азот, фосфор, калій) та інших необхідних мікроелементів.

В таблиці представлено вміст акумульованих в рослинних рештках кукурудзи 8 т/га та соняшнику 3 т/га поживних речовин
Енергозберігаючі складові  ґрунтоцентричної технології  на основі препарату Філазоніт
Під дією корисних ґрунтових бактерій препарату Філазоніт відбувається повернення в ґрунт поживних речовин. Прискорений розклад подрібнених рослинних залишків відбувається: колоскових за 4–5 тижнів; ріпаку за 5–6 тижнів; кукурудзи, соняшнику за 7–8 тижнів.

Необхідною вимогою задля підтримки рівноваги (балансу) між внесеними органічними поживними речовинами та синтетичним азотом є оптимальне співвідношення: на кілограм навозу 10-12 кг азоту.

До позитивної дії Філазоніту слід віднести також зміщення рівноваги в процесах мінералізації – гумусоутворення у бік утворення гумусу. Адже в ґрунт повертається 35-40% вуглецю рослинних решток, і як наслідок – відбувається відновлення родючості ґрунту і додаткова фіксація атмосферного азоту.

Окупність застосування ґрунтоцентричної технології з Філазонітом

При застосуванні 15 л/га Філазоніту (1750 грн/га), внесених на подрібнені рослинні рештки кукурудзи із заробкою в ґрунт, вноситься N – 48 кг/га, P – 
42 кг/га, K – 130 кг/га, при заробці рослинних решток соняшника відповідно N – 85 кг/га, P – 64 кг/га, K – 300 кг/га. Якщо це умовно перевести на вартість мінеральних добрив з еквівалентною кількістю NPK в д.р., то ця сума становитиме біля 6000–10000 грн/га.

При цьому збільшення врожаю, наприклад, кукурудзи в середньому на 20-25%, валовий дохід збільшиться близько на 6000 грн/га.

Отже, витрачені аграрієм кошти, за рахунок прискореного вивільнення поживних речовин з рослинних решток, збільшення врожайності, окупляться в 3-6 разів. При цьому не враховані вартість ґрунтозбереження та покращення якісних показників вирощеної продукції.

Таким чином, якщо повернути в ґрунт майже 50% засвоєних кукурудзою та соняшником поживних речовин із застосуванням ґрунтоцентричної технології на основі Філазоніту, то ці культури з категорії так званих «тяжких попередників» набувають статус максимального джерела постачання поживних компонентів для наступних сільгоспкультур. З точки зору фінансово-економічних показників, збереження та покращення родючості ґрунтів – це вигідна інвестиція в сільськогосподарське виробництво.

На основі розробок вчених ґрунтознавців наукових закладів України та ЄС, спеціалістами ТОВ «ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА» розроблена програма «Калькулятор поживних речовин», що дає змогу при наявності аналізу ґрунту, культури попередника, біопрепарату Філазоніт, представити виробнику оптимальну кількість необхідних поживних речовин для досягнення заявленого ним прогнозованого врожаю.

Ґрунтоцентрична технологія на основі препарату Філазоніт успішно застосовують в країнах ЄС (зокрема Німеччина, Угорщина, Австрія, Словаччина, Чехія, Румунія, Сербія, Хорватія і т.д.). В 2016 році ТОВ «ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА» проводила серію семінарів з ознайомлення дії даної технології та отримала позитивні відгуки українських аграріїв (по соняшнику, кукурудзі, сої, ранніх овочах, кормових культурах та у захищеному ґрунті тощо). В даному випадку теорія здійснюється на практиці, що підтверджується результатами на полях та щирою вдячністю сільгоспвиробників.

Співпраця з ТОВ 
«ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА» гарантує підняття технологічно рівня, якості та об’ємів вирощуваної продукції.

СТЕПАН САБОВ,
заступник генерального директора ТОВ «ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА»
099 752-26-16


Чи насправді «важкі» попередники соняшник та кукурудза?
сзр и удобрения

В таблиці представлено винос NPK (кг/га) в діючій речовині при середній врожайності
Енергозберігаючі складові  ґрунтоцентричної технології  на основі препарату Філазоніт
Дізнатися про препарат та технологію можна на офіційному сайті ТОВ «ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА»:
http://www.filazonit.com/index.php/ua/
Прочитано 2518 разів