Понедельник, 19 Сентябрь 2016 11:41

Що таке грунтоцентрична технологія і "Філазоніт"

Що таке грунтоцентрична технологія і "Філазоніт"За думкою експертів, що аналізують міжнародні оцінки поточних і майбутніх ринків добрив, в рослинництві мікробіологічні продукти набувають все більшої популярності в усьому світі. Це пов’язано з екологізацією сільського господарства в деяких країнах, у тому числі в ЄС, та преференціями щодо розвитку органічного сільського господарства. Екологічно вироблені продукти високо цінуються на споживчому ринку, бо вони вважаються більш природними і здоровими. До того ж дбайливими землекористувачами вже визнається, що ґрунт є цінним ресурсом, який повинен бути збережений в родючому стані для нащадків. Треба зрозуміти, що корисні ґрунтові бактерії важливі для забезпечення сталої родючості ґрунту та отримання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції.

Отже, один з дієвих способів сприяння відновленню родючості ґрунту в сучасних умовах є застосування корисних ґрунтових мікроорганізмів. Це, наприклад, розпилення або інше введення в ґрунт корисних мікроорганізмів, які виробляються промисловим способом спеціалізованими компаніями. Таким є угорський препарат «Філазоніт», який здобув Гран-Прі у номінації «Продукт року-2013» та «Продукт року-2016» в Угорщині. Цей біопрепарат комплексної дії на основі корисних ґрунтових бактерій. Як відомо, ґрунтові бактерії – найважливіша ланка загального кругообігу речовин у природі, які не тільки збагачують землю корисними елементами, але й покращують фізіологічні якості ґрунту. Чим більше у складі ґрунту потрібних бактерій, тим вище його родючість. «Філазоніт» містить кілька груп бактерій, які виконують різні функції. Зокрема, азотфіксуючі бактерії, які засвоюють азот з повітря і рівномірно дозують його рослинам. Фосфатмобілізуючі бактерії перетворюють наявні в ґрунті нерозчинні фосфорні сполуки у доступні для рослин форми. Паралельно з цим покращується й засвоєння фосфорних мінеральних добрив. Третю групу бактерій складають целюлозоруйнуючі бактерії, які за 4-8 тижнів в основному розкладають рослинні рештки, вивільнюючи таким чином поживні речовини. До складу «Філазоніту» входять природні вітаміни групи В, які знижують чутливість рослин до хвороб, а також рослинні гормони, зокрема гіберелін та ауксин, що прискорюють проростання насіння та ріст рослин. Саме в консолідації позитивного впливу складових препарату «Філазоніт» полягає нова ґрунтоцентрична технологія – тобто використання корисних ґрунтових бактерій для створення оптимальних умов для розвитку рослин, збалансованого постачання поживних речовин в рослину з щонайменш рівноважним станом процесів мінералізації та утворення гумусу у ґрунті.

В результаті господарської діяльності та необґрунтованого використання агрохімікатів більшість ґрунтів має несприятливе для бактерій середовище, вони стали, за висловом вчених, «свого роду кладовищем для мертвих бактерій». Так як більшість бактерій живуть в умовах нестачі поживи або водного стресу, то вони швидко адаптуються до умов навколишнього середовища і миттєво репродукують, коли поживний та водні режими оптимальні. При використанні препарату «Філазоніт» в ґрунт повертається та збільшується кількість тих корисних мікроорганізмів, які зникли внаслідок незбалансованого використання агрохімікатів. «Філазоніт» покращує ґрунтове життя та його структуру, засвоєння мінеральних добрив, збільшує кількість та доступність поживних речовин, розкладає рослинні рештки, сприяє утворенню гумусу. Разом з цим покращується температурний, повітряний та водний режим ґрунту, значно поліпшуються його фізичні та хімічні показники та біологічна продуктивність. У результаті цього підвищується родючість ґрунту.

При застосуванні біодобрива «Філазоніт» зменшується потреба агрохімікатів, що призводить до зниження додаткових затрат. Завдяки біодобриву зменшується кількість шкідливих та патогенних мікроорганізмів, вирощені рослини стають менш чутливими до хвороб, краще переносять стрес. Більш пухкий ґрунт вимагає менше затрат при обробці. При систематичному застосуванні ґрунтоцентричної технології на 20-30% зменшуються витрати на паливо.

Варто окремо відзначити, що «Філазоніт» рекомендується для екологічного, органічного та біовиробництва.

Багаторічними дослідженнями доведено, що бактеріальне добриво «Філазоніт» має переваги застосування перед традиційними добривами, а саме: він сприяє утворенню потужнішої кореневої системи, яка може транспортувати більше поживних речовин та води; сильнішого стебла, яке більш стійке до погодних умов; розвитку більших, стабільніших надземних частин рослин з темно-зеленим забарвленням листків; розвиваються однорідні рослини, які здоровіші та сильніші; покращується водний баланс рослини; збільшується врожайність на 15-40% в залежності від культури та покращується якість продукції; поліпшується структура ґрунту, відновлюються процеси утворення гумусу, температурний та водний баланс; зменшується ефект підкислення ґрунту мінеральними добривами; здійснюється природозахисна функція; використання препарату «Філазоніт» зменшує обсяг робіт та витрат виробника; зменшується собівартість продукції.

На даний час особливо важливою і актуальною є дія препарату «Філазоніт» при розкладанні рослинних решток – деструкторизації.

У країнах Євросоюзу із розвиненим сільськогосподарським виробництвом більшість післяжнивних решток застосовують як добриво, і лише незначну – спалюють. У Німеччині спалюють 5% соломи, 45% – застосовують як органічне добриво, у Франції – 12%, решта застосовується в тваринництві або заробляється у ґрунт. Аналогічна тенденція у Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі. В результаті розкладання соломи та інших рослинних решток до ґрунту надходить не лише певна кількість необхідних для рослин мінеральних сполук, а й вуглекислий газ (до 25% від загальної маси соломи). Вступаючи в реакцію з водою, він утворює вуглекислоту, яка сприяє переходу в розчинну форму певної кількості поживних елементів ґрунту, поліпшуючи кореневе живлення і повітряний режим. Оскільки вміст сухої органічної речовини у соломі майже 85%, у підстилковому гноєві – 20, у зеленому добриві – 10, рідкому гноєві – 3%, то вона має важливе значення у регулюванні балансу органічної речовини, що надходить до ґрунту. До негативних властивостей соломи належить її депресивна дія на культуру, під яку її безпосередньо вносять як добриво. Встановлено, що, крім широкого співвідношення С:N, її депресивна дія пов’язана з наявністю розчинних форм деяких органічних сполук. Велике значення в усуненні депресивного ефекту соломи на рослини має азот. Його підвищені дози мінімізують депресивний вплив витяжки із соломи. Детоксикація свіжої соломи відбувається за рахунок стимуляції азотом мікробіологічного комплексу ґрунту. Тому після розкидання соломи вносять 10–12 кг діючої речовини азоту на 1 тонну соломи, після чого поле обробляють дисковою бороною на 8–12 см. Біодеструктори стерні на біологічній основі, які в даний час пропонуються сільськогосподарським товаровиробникам України, в більшості випадків не мають в своєму складі азотфіксуючу групу бактерій. Тому для забезпечення ефективної роботи цих препаратів при загортанні в ґрунт соломи додатково необхідно внести азотні та фосфорні мінеральні добрива. Так, якщо врахувати процент використання поживних речовин з добрив, а саме: азоту – 50%, фосфору до 40%, то додаткові витратити на внесення близько 200 кг/га нітроамофоски та 100-150 кг/га аміачної селітри становлять 2700–2800 грн/га.

При внесенні на подрібнену солому та стерню пшениці одночасно із дискуванням біодобрива «Філазоніт» відбувається фіксація препаратом «Філазоніт» з повітря близько 60 кг/га азоту та 60 кг/га фосфору, тобто запобігається ефект пентозану – поглинання азоту при розкладі рослинних решток. Крім того, при прискореному руйнуванні целюлози з рослинних решток вноситься в ґрунт 60-300 кг д.р./га калію в залежності від культури. Варто відмітити, що вартість біопрепарату «Філазоніт» становить до 50% вартості мінеральних добрив, що необхідні для оптимального процесу розкладу соломи іншими препаратами-деструкторами, не враховуючи їх ціни.

Підрахуємо інвестиційні переваги ґрунтоцентричної технології на основі біопрепарату «Філазоніт». Сумарна кількість елементів, яка потрапляє при її використанні у ґрунт становить: N – 120 кг д.р./га, Р2О5 – 120 кг д.р./га К2О – 60 кг д.р./га. Якщо цю кількість основних елементів внести у вигляді мінеральних добрив, то затрати будуть становити орієнтовно 6400 грн/га. За внесення 15 л/га препарату «Філазоніт» із заробкою в ґрунт затрачується лише 2220 грн/га (базова ціна 1 літру біодобрива «Філазоніт» – 4 євро в т.ч. ПДВ на умовах франко-склад покупця), це в 2,9 раза менше, ніж вартість мінеральних добрив, тобто маємо економію 4180 грн/га.

При застосуванні ґрунтоцентричної технології на площі 100 га економія коштів становить 418 000 грн. Пристосування Phyller для одночасного внесення біодобрива при обробці ґрунту дає можливість економії ПММ та забезпечує гарантовану ефективну дію ґрунтових бактерій при будь-якому температурному режимі (+5-40°С), на відміну від більшості біодеструкторів, які рекомендують вносити при температурах (+5-10°С). Таким чином, при внесенні в ґрунт біопрепарат «Філазоніт» одночасно виконує руйнування целюлози, азотфіксацію, фосфатмобілізацію та вивільнення із рослинних решток калію.

Наукові дослідження препарату «Філазоніт», що понад 10 років проводять ексклюзивні імпортери в Україні ТОВ «ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА» та ПП «Елікс Кун», дійсно доводять, що природні процеси в ґрунті прискорюються і поліпшуються. Препарат сприяє покращенню структури ґрунту, збільшенню рухомості поживних речовин, біофіксації азоту, деградації пестицидів, кращій адаптації до стресових ситуацій, справляє стимулюючу дію на ріст кореневої системи рослин, покращення водного балансу рослин, і як наслідок – отримання високих якісних врожаїв. Немаловажним чинником для товаровиробника є економічна ефективність від дії препарату «Філазоніт».

Застосування ґрунтоцентричної технології при посіві озимих культур

Запрошуємо до співпраці!
Степан САБОВ, заступник генерального директора
ТОВ «ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА»
(099) 752-26-16
Прочитано 4468 разів