Четверг, 01 Сентябрь 2016 14:51

Вітчизняним аграріям – вітчизняна техніка!

Вітчизняним аграріям – вітчизняна техніка!На час закладання досліду за агрохімічними та агрофізичними показниками ґрунт дослідного поля мав щільність 1,18 г/см3, продуктивна вологість у метровому шарі ґрунту становила 190 мм. Гідролітична кислотність ґрунту становила 2,1 мг/екв на 100 ґрунту, реакція ґрунтового розчину pH (КСІ) близька до ней – тральної – 5,7. Вміст гумусу в ґрунті за Тюріним був на рівні низь – кої забезпеченості – 3,18 %. Вміст макроелементів становив: легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) на рівні низької забезпеченості – 123 мг/кг, фосфору – 146 і калію – 102 мг/кг, що за методом Чирікова на рівні підвищеної забезпеченості.

У досліді вивчаються дві польові чотирипільні сівозміни з традиційним чергуванням культур із насиченням на 50-70% зерновими і 25-50% олійними культурами. До першої сівозмі – ни включені: ячмінь ярий, соняшник соя, пшениця озима. До другої сівозміни – озима пшениця, ріпак озимий, ячмінь ярий, кукурудза. Дослідженнями передбачено застосування систем землеробства із застосуванням класичної оранки на 25-27 см, мінімального обробітку з дискуванням ґрунту на 10-12 см та систему No-till із прямою сівбою у дернину та систем удобрен – ня із внесенням добрив на запланований урожай, інтенсивної, біологізованої та спрощеної (без внесення добрив).

За результатами досліджень встановлено, що системи основного обробітку, що відрізнялись за способом – полице – ва оранка, дискування та пряма сівба у необроблений ґрунт впливали на формування агрофізичного стану 0-30 см шару чорнозему типового.

Формування мульчі на поверхні поля істотно впливало на формування запасів вологи чорнозему типового. Як свідчать дані, варіант із прямою сівбою порівняно з полицевою оран – кою мав істотну перевагу за вмістом вологи, що склала 44 % для орного шару і 35 % – для метрового шару. На дискуванні ця різниця складала відповідно 4 та 13 %.

Щодо економічної ефективності різних систем обробітку ґрунту, то тут відслідковується пряма залежність як від урожайності культур, а особливо доз внесення добрив, частка яких у загальній собівартості врожаю може досягати 60 %. Собівартість 1 т озимої пшениці за системи No-till складала 1708 грн., дискування 1944 грн., оранки 2053 грн., як середнє для всіх варіантів удобрення. Для соняшнику ці показники становили 2543 грн. для прямої сівби, 3961 грн. для мінімального обробітку, та 2440 грн. для оранки.

Технологіі No-Till зараз впроваджуются з великим успіхом у всьому світі, зростання цін на паливні матеріали, запчастин, та й найчастіше брак часу посівної кампанії, вимагають науковців та винахідників шукати альтернативу класичним обробкам ґрунту.

Про боротьбу за збереження вологи ми вже писали не один раз, з кожним роком її стає все менше і менше, і отримати добрі сходи все складніше. Технологія No-Till у боротьбі за вологу – найкраща у світі, тому можна з впевненістю сказати: майбутнє за прямим посівом і наукові досліди це підтвержують.

Дослідна станція рекомендує сівалки прямого посіву, за ними – майбутнє!

Характерною ознакою сучасного землеробства є різка зміна агротехнологій, зокрема обробітку

ґрунту. Основний акцент робиться на впровадження технологій мінімального обробітку ґрунту,

що передбачають зменшення кількості, глибини обробітків, об’єднання в одному комбінованому

агрегаті декількох технологічних операцій: суцільного чи смугового обробітку ґрунту, внесення

добрив, висівання насіння, прикочування. Крайнім проявом цього технологічного напряму є сівба у попередньо необроблений ґрунт – нульовий обробіток (No-till) або пряма сівба. Саме такі техноло-

гії вивчали в умовах стаціонарного досліду на чорноземі типовому Панфильської дослідної станції.

Рис 1.

Твердість чорнозему типового за різних систем його основного обробітку на одному з полів сівозміни через 5 років після впровадження (а – початок вегетації, б – кінець вегетації)

Примітка:

О – оранка, Д – дискування, ПС – пряма сівба

Сівалка «Сіва» СЗМ 3.6

Якщо сівалки у нас немає в наявності, термін виготовлення – 
2 місяці, можлива оплата частинами. Телефонуйте, в будь-якому випадку підемо Вам на зустріч.

Посів сівалкою «Сіва» СЗМ 3.6 No-Till technology не потребує передпосівної обробки, а це означає:

1. Економія палива.

2. Звільнення техніки.

3. Економія витрат на зарплату механізаторам.

4. Зменшення трудоміскості процесу посіву.

І так само, що є важливим чинником, ШВИДКІСТЬ ПОСІВУ, адже найчастіше буває брак часу через несприятливі погодні умови, людського фактору і т.д. і т.п.

Нескладні математичні розрахунки, засновані на аргументах, описаних вище, дозволять Вам переконатися в швидкої окупності сівалки «Сіва» СЗМ 3.6 No-Till technology.

Технічні характеристики сівалки

«Сіва» СЗМ 3.6 No-Till technology


Ширина рабоча/транспортна

3600/4600 мм

Обсяг бункера для насіння

875 л

Обсяг бункера для добрив

400 л

Кількість сошників

19

Кількість култерів

19

Глибина обробки култера

0-100 мм

Глибина загортання насіння

20-100 мм

Вага сівалки

3030 кг

Ширина міжрядь

190 мм

Мінімальна потужність трактора

80 к/с


ТОВ «Капіталпромресурс»
69065, м. Запоріжжя
вул. Електрозаводська, 3
www.siva-agro.com
тел./факс: +38 (061) 284-13-55
тех. відділ: +38 (067) 618-86-60
відділ продаж: +38 (095) 400-56-13
Прочитано 1455 разів