Четверг, 01 Сентябрь 2016 10:34

Три в одній технологічній карті

Три в одній технологічній картіДобрива Мочевин-К:

К6 – для напівсухої інкрустації насіння. Прискорює проростання на 5-7 днів, збільшує масу коренів та рослин, незалежно від заводської обробки стимуляторами.

К1 – для першого позакореневого живлення рослин. Збільшує масу коренів та рослин на 50%. Слабкі стебла рослин підтягуються до рівня сильних, листя набуває темно-зеленого кольору.

К2 – ретардант, для другого позакореневого живлення. Забезпечує значну добавку до врожаю та якість продукції.

Слід мати на увазі (з звітів наукових установ):

При інкрустації насіння К6 та підживленні рослин К1 або К2 буде наступне:

а) насіння ріпаку та гірчиці проросте майже все, 1*;

б) рослини матимуть більш розвинуту кореневу систему: 2*,3*,5*;

в) перезимівля рослин очікується краща, ніж на пару, в тому числі ячменю, ріпаку та гірчиці 95-99%, 1*;

г) сходи з’являться на 5-10 днів раніше, в порівнянні з контролем 2*.

Добрива класу МОЧЕВИН-К (К1, К2 та К6) в нормі 1 л/га – 129 грн, (без ПДВ) безпечні для флори та фауни, зменшують винос з ґрунту вологи рослинами, покращують родючість ґрунтів та якість продукції, сприяють значному збереженню (добавці) врожаю, що підтверджується не тільки численними подяками сільгоспвиробників, а також витягами із звітів наукових дослідних установ, інститутів та університетів, у т. ч.:

– Коренеутворення, потовщення стебел, зменшення виносу рослинами вологи з ґрунту вдвічі, 2*;

– Покращення якості ґрунту (в ризосфері), 3*;

– Забезпечення рослин азотом, фосфором, калієм, макро – та мікроелементами, 4*;

– Покращення якості продукції по білку, крохмалю, протеїну, масі 1000 насінин, 3*, 4*;

– Пшениці – по хлібопекарських якостях, 4*;

– Збільшення біомаси рослин (ячмінь – вдвічі) 3*,5*;

– Зміцнення імунної системи від хвороб та шкідників;

– Прискорення фотосинтезу: додає вуглеводів, хлорофілу рослинам на 20-25% та активізує водообмін між клітинами, системність – за рахунок чого покращує дію гербіцидів та засобів захисту на 20-25%; 3*, 4*, 5*.

При цьому збережений врожай становить від тонни до подвійної врожайності.

Чим гірші агрофон та погодні умови, тим більша кількість збереженого врожаю в порівнянні з контролем, 3*, 4*, 5*.

Встановлено дослідами (в повному обсязі звіти приведені на сайті: www agronayk.narod.ru), в тому числі:

1* – Інститутом землеробства ПР, виконавці: по ріпаку – к.с.н. Шаталова В.В.; по гірчиці – к.с.н. Косенцова Л.В.; 2* – Інститутом землеробства ПР, виконавець д.с.н. Макаров Л.Х.; 3* – Одеською філією державного інституту охорони ґрунтів України, к.с.н. Голубченко В.Ф.; 4* – АКСО ААН України, виконавець д.с.н. Давидова О.С.; 5*– Інститутом захисту рослин м. Київ, виконавець к.с.н. Ярошенко Л.М.

В результаті дослідів, проведених Одеською філією Інституту держохорони ґрунтів України, встановлено, що з добривом Мочевин-К прибавка врожаю озимої пшениці по стерньовому попереднику становила від 47,7% до 81,1% до контролю, а по пару 16,7-17,7% до контролю. У виробничому досліді пшениця озима сорту Магістр на варіанті з Мочевин-К дала високу прибавку врожаю на рівні 47,7% від контролю, а у поєднанні з Триходерміном БД – дуже високу: 10,7 ц/га, що становить 81,1% за досить низького врожаю на контролі – 13,2 ц/га.

В іншому польовому досліді на ділянці розмноження сорту Шестопалівка по попереднику чорний пар, повторність шестикратна, розміщення ділянок систематичне, по наступній схемі досліду:

1. Мочевин-К1 восени 2015 р. (сходи) 2. Мочевин-К1 весною 2016 р. (кущіння) 3. Мочевин-К2 весною 2016 р.(колосіння)

Таблиця 1

Результати врожайності оброблялися математично

методом дисперсійного аналізу

ВАРІАНТ ДОСЛІДУ

УРОЖАЙНІСТЬ

т/га %

ПРИБАВКА ВРОЖАЮ

т/га %

Без добрива

5,96

 
Мочевин-К

6,68

0,72 12,1

НІР

2,12 0,13

 
Дослідження ефективності К1 та К6 на озимому ріпаку проводились в Інституті землеробства м. Херсон. Нижче приводиться копія висновку по звіту:

«Сумарне водоспоживання озимого ріпаку за три роки досліджень при використанні на зелений корм становило 1272-1301 м3/га, на насіння 2243-2336 м3/га. Більш економні витрати вологи на одиницю врожаю зеленої маси – 27,1 та 827,7 м3/т насіння спостерігалося при обробці насіння препаратом Мочевин-К6.

Висновки:

Найвищу врожайність зеленої маси – 470 ц/га або 65,4 ц сухої речовини і 27,1 ц/га насіння одержано при застосуванні препарату Мочевин-К6. Приріст урожаю зеленої маси становив 46,0 ц або 4,0 ц/га сухої речовини і 5,6 ц/га насіння в порівняні з контролем.

Зимостійкість рослин ріпаку під впливом препаратів Мочевин-К1 та Мочевин-К6 збільшувалась на 37-43%.

В.В. ШАТАЛОВА, науковий співробітник

Виконавець: науковий співробітник В.В. Шаталова

Коментар від автора: 1 л К6 + вода 7 л на 500 кг

насіння (витрати всього лише 3 грн/га)

Звертайтеся до виробника за ДОБРИВАМИ МОЧЕВИН-К
ТОВ НВО «Агронауковець»
(050) 492-26-88; (067) 605-60-36
м. Херсон, Бериславське шосе
agronauk@ukr.net / kap2013@ukr.net
www.agronauk.narod.ru
Доставка добрив по Україні за рахунок виробника
Прочитано 1948 разів