• Головна
  • Статті
  • Рослинництво
  • Пропозиції ПрАТ «Селена» з підбору сортів пшениці м’якої озимої для вирощування у різних агроекологічних зонах України
Четверг, 18 Август 2016 10:50

Пропозиції ПрАТ «Селена» з підбору сортів пшениці м’якої озимої для вирощування у різних агроекологічних зонах України

Пропозиції ПрАТ «Селена» з підбору сортів пшениці м’якої озимої  для вирощування у різних агроекологічних зонах УкраїниПриватне акціонерне товариство «Селена», створене у 2000 році, відпрацювало певні принципи в формуванні сортової політики насінницького підприємства. За 16 років діяльності товариством «Селена» створено достатньо потужну насінницьку базу.

Щорічне виробництво насіння тільки озимої пшениці високих генерацій становить 3,5-5,0 тис. тонн. Важливо, що всі сорти, по яких здійснюється насінництво, характеризуються високим генетичним потенціалом продуктивності та є кращими за комплексом господарсько-цінних та біологічно цінних ознак та властивостей. У державному сортовипробуванні у різні роки при сприятливих погодних умовах та підвищених агрокліматичних фонах в різних регіонах України майже по кожному із сортів одеської селекції отримано максимальну врожайність на рівні або вище 10 т/га. На час створення і реєстрації кожного нового сорту зростає генетичний потенціал продуктивності на 3-5 ц/га і більше, що обумовлює велике значення сортозміни, як одного із найбільш важливих факторів збільшення і стабілізації виробництва зерна пшениці.

Створення вихідного матеріалу і добір генотипів в посушливих умовах Півдня України забезпечує сортам степового екотипу винятково високий рівень посухо-жаростійкості, а безсніжні з великими коливаннями температури зими сприяють виведенню сортів з достатньо високим і стабільним впродовж зими рівнем морозо-зимостійкості. Ці властивості в поєднанні зі стійкістю до основних хвороб – бурої і стеблової іржі, борошнистої роси, септоріозу та піренофорозу листя, кореневих гнилей тощо, забезпечують максимальну реалізацію генетичного потенціалу продуктивності сортів пшениці в конкретних природних і агротехнічних умовах країни.

Важливим принципом, яким керується ПрАТ «Селена» при залученні сортів у насінницьку роботу, є їх екологічна адаптація до умов конкретних агрокліматичних зон. Оперуючи переважно сортами, які створені в ПрАТ «Селена» та спільно з Селекційно-генетичним інститутом, первинним орієнтиром у цьому відношенні слугують рекомендації селекціонерів щодо придатності кожного сорту для тих чи інших регіонів.

Оскільки в межах кожної офіційно визнаної кліматичної зони України існують великі відмінності за грунтово-метеорологічними характеристиками, екологічне районування сортів уточнюється на основі даних регіональних наукових центрів системи НААН, виробничих випробувань та спеціальних демонстраційних полігонів, які закладаються в різних регіонах за єдиною методикою. На основі аналізу всіх перерахованих джерел інформації складаються рекомендації придатності сортів для конкретних агрокліматичних зон України (табл. 1). Перевага віддається сортам з широкою екологічною пластичністю – Куяльник, Зиск, Селевіта, Ліра одеська, Ера одеська, Мудрість одеська, Одеська 267, Жайвір, Наснага, Щедрість одеська. Враховуючи посилення посушливості клімату на всій території України, посухостійкі сорти пшениці м’якої озимої степового екотипу, з якими працює ПрАТ «Селена», слід розширювати в структурі сортових посівів культури в степовій зоні – до 90-100%, лісостеповій – до 35-40% і на Поліссі – до 20-25%.

Крім широкої адаптації та пластичності сорту, винятково важливим принципом є його реакція на агрофон. На основі спеціальних дослідів вивчення сортів озимої м’якої пшениці на різних агрофонах контрастних строків і норм посіву, попередників та доз внесення мінеральних добрив розроблено класифікацію сортів за реакцією на агрофон. Так, сорти Одеська 267, Пилипівка, Польовик належать до групи напівінтенсивного типу. Ці сорти доцільно використовувати при посіві по гірших попередниках на полях з невисоким рівнем родючості ґрунту та у випадках, коли з об’єктивних причин доводиться відхилятися від оптимальних строків сівби.

Сорти Куяльник, Епоха одеська, Ліра одеська, Зиск, Ера одеська, Щедрість одеська, Мудрість одеська, Селевіта, Жайвір, Наснага, Ужинок належать до універсального типу, мають високий генетичний потенціал врожайності (10 т/га і вище), який реалізується при вирощуванні пшениці за інтенсивною технологією і в роки із сприятливими погодними умовами та на зрошенні. Особливістю цих сортів є те, що вони мають відносно високий поріг врожайності при несприятливих погодних умовах чи відхиленнях в технологіях вирощування. На сьогодні сорти універсального типу представлені у ПрАТ «Селена» найбільш чисельною групою.

У зв’язку із змінами в структурі посівних площ на користь економічно «вигідних» ліквідних культур, таких як соняшник, ріпак, кукурудза на зерно, став актуальним підбір сортів для таких попередників. Із асортименту ПрАТ «Селена», за даними виробничих випробувань, на попереднику соняшник кращі результати показали такі сорти, як Ліра одеська, Епоха одеська, Жайвір, Куяльник, Зиск, Одеська 267 і Пилипівка. В цьому відношенні слід особливо виділити новий сорт Селевіта, який з високим потенціалом врожайності 9,8-11,4 т/га при вирощуванні на попереднику соняшник і ріпак формує достатньо високий і стабільний урожай4,8-6,2 т/га якісного продовольчого зерна.

Всі сорти універсального типу мають високі показники якості зерна. Водночас виділяється група сортів з винятково високою якістю зерна надсильних (екстрасильних) пшениць – Куяльник, Епоха одеська, Ера одеська, Мудрість одеська, Зиск.

Таким чином, науково обґрунтована сортова політика, добір для кожного господарства трьох-чотирьох сортів різних типів дозволить на 15-20% підвищити продуктивність пшеничного поля.

В наявності є високоякісне насіння вищезгаданих сортів: супереліта, еліта.

При придбанні насіння безпосередньо у ПрАТ «Селена» Ви отримуєте ряд переваг:

1. насіння від селекціонера, безпосередня консультативна допомога при вирощуванні;

2. наше насіння належить до сортів провідних українських науковців, створених на підставі глибоких знань і інноваційного підходу;

3. характеризується адаптивністю до різних умов вирощування; виробляється під ретельним контролем селекціонерів на всіх етапах розвитку;

4. насіння обробляється на сучасному насіннєочисному обладнані фірм Cimbria та Petkus;

5. має необхідні дозвільні документи, за потреби – сертифікати ISTA і OECD;

6. реалізується досвідченими менеджерами, що виключає будь-які проблеми із документальним оформленням;

7. забезпечення укладення ліцензійного договору.

Таблиця 1
Рекомендації з еколого-географічного розташування сортів пшениці м’якої озимої, які знаходяться в насінництві ПрАТ «Селена»

Область

Сорти

Степ південний

Одеська, Миколаївська, Херсонська,

південні райони Запорізької

Епоха одеська, Ліра одеська, Зиск, Щедрість одеська, Ера одеська, Пилипівка, Мудрість одеська, Гарантія одеська, Селевіта, Одеська 267, Куяльник, Жайвір, Наснага, Польовик, Ужинок

Степ центральний та східний

Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська

Епоха одеська, Ліра одеська, Щедрість одеська, Мудрість одеська, Гарантія одеська, Селевіта, Одеська 267, Куяльник, Жайвір, Наснага, Польовик, Ужинок, Пилипівка

Лісостеп центральний

Вінницька, Кіровоградська, Черкаська

Епоха одеська, Ліра одеська, Щедрість одеська, Мудрість одеська, Селевіта, Одеська 267, Куяльник, Жайвір, Наснага, Польовик, Ужинок, Зиск, Пилипівка

Лісостеп північний

Харківська, Сумська, Полтавська, Київська, південні райони Житомирської

Епоха одеська, Ліра одеська, Щедрість одеська, Мудрість одеська, Селевіта, Одеська 267, Пилипівка, Жайвір, Наснага, Польовик, Ужинок

Полісся північне

Житомирська, Чернігівська

Епоха одеська, Ліра одеська, Щедрість одеська, Наснага, Пилипівка, Зиск, Жайвір, Селевіта

Полісся західне

Волинська, Рівненська

Ліра одеська, Щедрість одеська, Селевіта, Зиск, Наснага, Пилипівка, Епоха одеська

Захід

Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Закарпатська

Ліра одеська, Щедрість одеська, Пилипівка, Зиск, Наснага


Із заявками на придбання насіння цих сортів 
звертайтесь за адресою:
ПрАТ «Селена» – м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3.
Тел.: (0482) 37-23-81, 050 490-45-61, selena-odessa@ukr.net
Кваліфіковану консультацію можна отримати 
за тел. (050) 41-56-106 – Микола Миколайович
Прочитано 1626 разів