Понедельник, 01 Август 2016 04:14

Рекомендації щодо протруєння насіння

Рекомендації щодо протруєння насінняПротруювання насіння є одним із найбільш важливих та обов’язкових заходів у технології вирощування озимих зернових культур та озимого ріпаку, що дає можливість захистити молоді проростки на ранніх етапах розвитку. Актуальність цього заходу постійно зростає, адже фітопатологічна ситуація на посівах озимих за останні роки значно погіршилася. Це зумовлено як порушенням технології вирощування, так і зміною гідротермічних умов в період вегетації, зниженням стійкості районованих та завезених закордонних сортів. Хвороби, які зустрічаються в посівах, що вирощуються за інтенсивними технологіями (борошниста роса, септоріоз, іржа), доповнилися хворобами екстенсивного типу господарювання (сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна та інші гнилі).

Погодні умови цьогорічної вегетації сприяли посиленому розвитку хвороб. Як наслідок – в насіннєвому матеріалі зберігається суттєва та навіть критична кількість збудників хвороб, крім того, ситуація значно погіршилася через тривалий збиральний період. До того ж з року в рік іде нагромадження різних видів вірусної інфекції, яка має велику потенційну загрозу.

На сьогодні в Україні для захисту зернових зареєстрований широкий спектр протруйників, які здатні контролювати комплекс хвороб, збудники яких передаються насінням, через ґрунт та рослинні рештки. Всі вони належать до системної або контактно-системної дії, містять одну чи декілька діючих речовин. Контактні фунгіциди знищують фітопатогени, які знаходяться на поверхні насінини та у ґрунті, системні – абсорбуються тканинами насіння і знищують внутрішню інфекцію.

Вибір препарату повинен базуватися:

  • на основі результатів фітоекспертизи насіння;
  • спектру фунгіцидної активності препаратів;
  • препаративних форм;
  • особливостей поширення збудників хвороб.

Протруюють насіння завчасно або перед посівом за 1-15 днів, строки обробки в першу чергу повинні визначатися видом патогенів, вибором протруйника та станом насіння. Завчасне протруювання більш ефективне для плівчастих культур, особливо проти летючої сажки, кореневих гнилей, септоріозу. Для досягнення максимального ефекту діюча речовина повинна рівномірно наноситися на рідину, що забезпечується належною технологією обробки та якістю протруювання, першочерговими умовами якого є використання насіннєвого матеріалу з високими сортовими та посівними властивостями (сортова чистота, схожість, вологість, маса 1000 зернин, натура).

Ефективність протруйників у значній мірі залежить від грунтово-кліматичних зон та метеорологічних умов, у яких їх використовують, і в першу чергу – від вологозабезпеченості. Так, препарати триазолової групи, за умов низької чи підвищеної вологості, заробки насіння на глибині більше 5 см, можуть затримувати появу сходів. Тому при використанні протруйників на основі азолів глибина заробки насіння не повинна перевищувати 3-4 см. В умовах засухи, при недостачі вологи в посівний період, необхідно застосовувати протруйники, які не тільки ефективні проти фітопатогенів, але й протистоять стресовим умовам (карбоксин, тірам).

Для протруювання насіння озимих зернових дозволено застосовувати препарати Вінцит SC 050, к.с., 2,0 л/т, Вітавакс 200ФФ, в.к.с., 2,5-3,0 л/т, Кінто Дуо, к.с., 2-2,5 л/т, Ламардор 400 FS, ТН, 0,15-0,2 л/т, Максим Стар 025 FS, т.к.с., 1,0-1,5 л/т, Раксил Ультра FS, т.к.с., 0,2 л/т, Селест Топ 312,5 FS. т.к.с., 1,3-2,0 л/т, ТМТД, КС, 3,0-4,0 л/т, Фундазол, з.п., 2,0-3,0 кг/га, та ін. Передпосівну обробку насіння озимого ріпаку «Переліком» рекомендовано проводити препаратами Акробат, з.п., 2,0 кг/т, Віспар, в.с.к., 2,0-3,0 л/т, Круїзер OSR 322 FS, т.к.с., 15 л/т, Максим XL 035 FS, т.к.с., 5,0 л/т, ТМТД, КС, 3,0 л/т, Фунабен Т 480 FS, т.к.с., 2,5 л/т.

Слід зазначити, що деякі системні препарати при дефіциті вологи в посівному шарі ґрунту проявляють ретардантні властивості та починають токсично діяти на проростки рослин. Ця дія проявляється в зниженні польової схожості протруєного насіння, яка посилюється в роки з жорсткою посухою, що призводить до формування меншої кількості рослин і пагонів та продуктивних стебел на одиницю площі, і як наслідок – до зниження врожайності. Оскільки рослини з добре розвинутою кореневою системою та надземною частиною здатні більш ефективно протистояти стресовим ситуаціям, при протруюванні насіння в робочу суспензію чи емульсію протруйника доцільно додавати регулятори росту рослин, наприклад Альбіт (30 мл/т), Агростимулін (10 мл/т), Вермистим (8-10 мл/т), Вимпел (0,26 л/т), Гумісол (15 л/т) або інші. Також проти насіннєвої інфекції на зернових культурах можна використати біопрепарати: Агат-25-К (40 г/т), Планзир БТ (1-2 л/т), Псевдобактерин-2 в.р. (1 л/т) або інші зареєстровані.

Для мобілізації важкодоступного фосфору з ґрунту доцільним є використання Альбобактерину, р. (Поліміксобактерин, р.) в нормі 150 мл/гектарну норму для зернових та 50 мл/г.н. для ріпаку.

Доречним є застосування також і мікродобрив для передпосівної обробки насіння зернових, наприклад Альфа Гроу, р., 0,12-0,25 л/100 кг, Вермибіомаг, р., 4-8 л/т, Реаком Плюс, р., 3-4 л/т та інших.

Застосування інсектицидів у ранні фази розвитку не завжди є ефективним, оскільки в цей період рослини ще не мають достатньої листової поверхні, робочий розчин за таких умов не затримується на рослинній поверхні. Тому, крім препаратів фунгіцидної дії, застосування інсектицидного захисту рослин на ранніх етапах розвитку, особливо в умовах наростання чисельності шкідників та здатністю окремих з них переносити вірусні хвороби, набуває дедалі більшої актуальності. На ринку пестицидів з’явився досить широкий вибір інсектицидних протруйників, зокрема і комплексних, що поєднують в собі фунгіцидну та інсектициду захисну дію. Токсикацію сходів озимих зернових проводять препаратами Гаучо 70 WS, з.п., 0,25-0,5 кг/т, Нупрід Макс, т.к.с., 2,5 л/т, Рубіж, к.е., 2,0 л/т, Команч WG, в.г., 4,0 кг/т, Юнта Квадро 373,4 FS, т.к.с., 1,4-1,6 л/т, озимого ріпаку – Космос 250, т.к.с., 8,0 кг/т, Круїзер 600 FS, т.к.с., 2,0 л/т, Нупрід 600, ТН, 3,0-6,0 л/т, Модесто 480 FS, ТН, 12,5 л/т, Чинук 200 FS, т.к.с., 20 л/т, Шедевр, к.с., 4,0 л/т.

В господарствах протруювання насіння проводиться механізовано на відкритому повітрі (пункти протруювання), або в спеціальних приміщеннях. Вручну протруювати насіння суворо забороняється.

А.І. ШАПОВАЛОВ,
Державна фітосанітарна інспекція
Миколаївської області
(0512) 48-37-96
Прочитано 3823 разів