Четверг, 16 Июнь 2016 10:18

Мікродобрива «уаРосток»® як ефективний засіб підвищення врожайності картоплі

Мікродобрива «уаРосток»® як ефективний засіб підвищення врожайності картопліВіктор ЯМКОВИЙ, кандидат с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу

Серед сільськогосподарських культур картопля займає одне з перших місць за універсальністю використання в народному господарстві. Вона широко використовується як продовольча, технічна і кормова культура, оскільки бульби та бадилля картоплі містять значну кількість вуглеводів, вітамінів, макро- та мікроелементів, різних солей тощо. Провідне значення картоплі у сільськогосподарській діяльності людини обумовлює потребу у постійному зростанні продуктивності галузі картоплярства.

Таблиця 1. Хімічний склад добрив «УАРОСТОК»®, г/л

Добриво

Вміст, г/л

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

Fe

Mn

B

Zn

Cu

Mo

РОСТОК Картопля*

80

51

43

2

15

5

14

1,5

0,15

РОСТОК Макро*

60

120

60

0,2

10

1,4

1

0,2

2,2

2,5

0,055

РОСТОК Плодоношення*100

2005

0,5

2

0,75

0,6

0,6

0,05

РОСТОК Бор100

 
РОСТОК Марганець

            100

       
РОСТОК Цинк

                100

   

Примітка: * – добрива містять 5 г – гумінових речовин та 0,4% – амінокислот
Мікродобрива «уаРосток»® як ефективний засіб підвищення врожайності картоплі


Висока продуктивність картоплі порівняно з іншими сільськогосподарськими культурами зумовлена значною її потребою в елементах живлення. Наприклад, урожаєм у 10 т/га бульб з відповідною кількістю бадилля з ґрунту виноситься в середньому 50 кг азоту, 20 – фосфору, 80 – калію, 25 – кальцію, 15 – магнію.

Проте для нормального росту, розвитку та отримання високих урожаїв бульб картоплі, крім макроелементів, рослинам необхідні в достатній кількості й мікроелементи. Зазначимо, що на формування 10 т бульб потрібно 25 г бору, 20 г міді, 70 г марганцю та 65 г цинку.

Мікроелементи сприяють синтезу в рослинах повного спектру ферментів, які дозволяють інтенсивніше використовувати енергію, воду, елементи мінерального живлення. Вони підвищують імунітет рослин, їх стійкість до несприятливих умов середовища, запобігають фізіологічній депресії. Бор, мідь, марганець, цинк та ін. є каталізаторами багатьох ферментних процесів у рослинній тканині, покращують обмін речовин і позитивно впливають на врожай та його якість. Тому сучасна ефективна система удобрення картоплі повинна бути спрямована на збалансоване забезпечення макро-, мезо- та мікроелементами.

Забезпечити рослини картоплі макро- та мікроелементами можливо за рахунок використання високоефективних хелатних мікродобрив торгової марки «УАРОСТОК»®, в яких коефіцієнт засвоєння поживних елементів сягає 95-98%.

Добрива «УАРОСТОК»® мають високий вміст поживних речовин, відносяться до малотоксичних речовин, швидко задовольняють фізіологічні потреби картоплі в макро- та мікроелементах (табл. 1). Мікроелементи, які входять до складу добрив, знаходяться в хелатній формі з ЕДТА, що гарантує їх повне, якісне та ефективне поглинання поверхнею рослин. Характерною особливістю є наявність в добриві: прилипача, гумінових речовин та амінокислот.

Позакореневе підживлення мікродобривами 
«УАРОСТОК»® рекомендується проводити в критичні фази росту та розвитку рослин картоплі.

Перше позакореневе підживлення картоплі рекомендуємо проводити у фазі стеблування (висота рослин 15-20 см). В цей період відбувається збільшення кореневої маси рослин, і як наслідок, зростає абсорбція поживних речовин з землі, результатом цього є приріст вегетативної маси, підвищення коефіцієнта кущіння, кількості квітів, плодів і насіння, а також інтенсивніший ріст та більша витривалість до несприятливих погодних умов.

З метою забезпечення рослин збалансованим мінеральним живленням, рекомендуємо у цій фазі проводити позакореневе підживлення мікродобривом «РОСТОК Картопля» (2 л/га) із додаванням добрива «РОСТОК Макро» в дозі 1 л/га.

Друге позакореневе підживлення картоплі слід проводити у фазі бутонізації, бо в цей час відбувається формування бульб. Тому проведення підживлення в цій фазі є дуже важливим для отримання високого врожаю бульб. Для забезпечення оптимального живлення в даний період, рекомендуємо вносити комплексне добриво «РОСТОК Картопля» (2 л/га) спільно з монодобривом «РОСТОК Бор» (1 л/га). Роль бору у формуванні врожаю бульб картоплі надзвичайно велика. Він забезпечує ріст меристемних тканин як кореневої системи, так і вегетативних органів та пилкових трубок при заплідненні. Сприяє обміну вуглеводів, синтезу нуклеїнових кислот.

Третє позакореневе підживлення рекомендуємо проводити після цвітіння. На даному етапі відбувається збільшення маси бульб та покращення показників їх якості. Для цього підживлення рекомендуємо застосовувати мікродобриво «РОСТОК Плодоношення» у дозі 2 л/га. Добриво містить в своєму складі багато калію, який має важливе значення під час росту бульб. Калій стимулює утворення крохмалю та збільшує стійкість бульб проти пошкоджень, знижує вміст розчинних вуглеводів, підвищує лежкість бульб.

Одночасно з добривом «РОСТОК Плодоношення» рекомендуємо застосувати добриво «РОСТОК Марганець» в дозі 1 л/га. Марганець активізує обмінні процеси, поліпшує процеси фотосинтезу, синтез білків. Знижує вміст нітратів в бульбах та підвищує в них вміст крохмалю, вітаміну С в результаті поліпшуються смакові та кулінарні властивості бульб картоплі.

Впровадивши комплексну програму позакореневого підживлення з використанням мікродобрив торгової марки «УАРОСТОК»®, ви обов’язково отримаєте кількісну та якісну прибавку врожаю картоплі.
За більш детальною інформацією щодо характеристик добрив, їх придбання та використання звертайтеся до співробітників
ТОВ «Український Аграрний Ресурс»:
тел./факс: (044)-239-27-30, або заповнивши форму на сайті www.rostok-ua.com
Прочитано 5425 разів