Вторник, 03 Май 2016 09:01

Здешевлення банківських кредитів

Здешевлення банківських кредитівПорядок та умови проведення конкурсу з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення банківських кредитів

1. Цей Порядок визначає процедуру організації конкурсного відбору та проведення засідань конкурсної комісії з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення банківських кредитів.

2. Порядок та умови проведення конкурсу розроблено на підставі пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (далі – Порядок).

3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики).

4. Завданням конкурсної комісії є визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими виключно на умовах, визначених Порядком, кредитами.

5. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке скликається головою конкурсної комісії або його заступником (у разі відсутності голови комісії).

6. Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день публікації даного порядку, а закінчують за сім робочих днів до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії. Засідання конкурсної комісії проводяться у разі потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 10 грудня. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

7. Обов’язки щодо підготовки матеріалів до розгляду конкурсною комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря конкурсної комісії.

8. Претенденти на отримання фінансової підтримки подають до конкурсної комісії заявку за формою, встановленою Мінагрополітики, та такі документи:

  • копії кредитного договору та додатково укладених договорів між позичальником та банком-кредитором, посвідчені мокрою печаткою банку-кредитора;
  • довідку про банківські реквізити позичальника;
  • виписку банку-кредитора про отримання позичальником кредиту;
  • копії фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід);
  • довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;
  • копії документів про оплату товарів, робіт, послуг, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (рахунки на оплату, платіжні доручення про оплату, прибутково-видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, надання послуг), посвідчені мокрою печаткою підприємства.
  • довідку банку про нарахування відсотків за користування кредитом у 2016 році з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів;
  • довідку банку про суму фактично сплачених відсотків за користування кредитом за відповідний період 2016 року з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів;
  • копії платіжних доручень про сплату відсотків за користування кредитом, посвідчені мокрою печаткою банку;
  • копію ВИПИСКИ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

1. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів та оформляється протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні. Член конкурсної комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

2. Конкурсна комісія розглядає подані підприємствами документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку їх черговості реєстрації.

У разі відмови в наданні права на компенсацію підприємству надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

У разі прийняття позитивного рішення, конкурсна комісія визначає суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу, видає претенденту довідку про прийняте рішення щодо надання компенсації та включає його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами. Реєстр компенсаційних виплат щомісяця до 10 числа подається до Мінагрополітики.

1. Мінагрополітики на підставі реєстрів компенсаційних виплат здійснює розподіл коштів між регіонами в межах виділених асигнувань пропорційно визначеній потребі в компенсаційних коштах.

Розглянуто та затверджено на засіданні конкурсної комісії (протокол № 1 від 26.04.2016 р.)

Миколаївська облдержадміністрація доводить до відома всіх суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області, що з моменту опублікування даного оголошення, відповідно до умов постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів», розпочинає роботу конкурсна комісія з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу – юридичних осіб для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення банківських кредитів.

Документи надавати за адресою:
м. Миколаїв, вул. Спаська, 1, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, кімн. 23.

Телефон для довідок: (0512) 37-74-02, 
37-78-05.
Прочитано 2325 разів