Понедельник, 02 Май 2016 20:26

Підвищуйте врожайність гороху і сої та родючість ґрунтів з мікродобривами «Нановіт»

Підвищуйте врожайність гороху і сої та родючість ґрунтів  з мікродобривами «Нановіт»Надзвичайна цінність зернобобових культур пояснюється унікальним поєднанням в зерні високого вмісту білка, жирів, вуглеводів та дієтичними властивостями продуктів із них – це перше. По-друге, в умовах відсутності органічних добрив та високої хімічної деградації ґрунтів, скорочення в сівозмінах парових площ – ці культури чи не єдиний спосіб збереження родючості землі.

Науково обґрунтована частка зернобобових культур у сівозмінах повинна становити не менше 20%, а за відсутності чорних парів 40%. Натепер в структурі сівозмін частка зернобобових не досягає і 10%. Горох і соя надзвичайно економічні культури, які не потребують азотних мінеральних добрив, оскільки забезпечують свої потреби головним чином за рахунок його фіксації з атмосфери бульбочковими бактеріями. На 1 га посіву гороху бульбочкові бактерії здатні фіксувати понад 150 кг азоту, а на сої – до 250 кг, що значно більше кількості споживання його цими рослинами. Отже певна кількість азоту після них залишається і для наступних культур. По гороховому попереднику, наприклад, озима пшениця в 1,5 раза перевищує врожайність після соняшника. Якщо порівняти кількість фіксованого азоту з азотними мінеральними добривами, то це рівнозначно 300-700 кг аміачної селітри вартістю 2-5 тис. грн без затрат на транспортування та внесення добрив. Зернобобові горох і соя мають високий попит і закупівельні ціни. І це усім добре відомо.

Але постає питання, а що перешкоджає розширенню посівних площ під цими зернобобовими, особливо горохом?

Перше – це не дуже сприятливі погодно-кліматичні умови – високі температури та вичерпані соняшником запаси продуктивної вологи з ґрунту, що потребує навести елементарний порядок в сівозмінах та скоротити до розумної межі площі під соняшником.

Друге – застосування традиційної консервативної технології вирощування цих культур без урахування змін тих же погодно-кліматичних умов.

Третє – це те, що багато хто з нас після деяких невдач махнули рукою на ці культури. А шкода.

Застосування сучасних технологій дозволяє отримувати високу ефективність зернобобових і в малосприятливих умовах Півдня. Для прикладу візьмемо фермерське господарство «Добробут» Кривоозерського району, що на Миколаївщині (керівник І.В. Шинкарук). За 2010-2014 роки середня врожайність гороху становить 24,6 ц/га і була в межах від 19,5 до 31,7 ц/га. В минулому, 2015, році рентабельність виробництва гороху склала 88,6%. Урожайність озимої пшениці по гороховому попереднику була понад 70 ц/га. Виручка від реалізації гороху понад 20 тис. грн/га, як і 5 тонн зерна при значно більших витратах на його виробництво. Важливим елементом в агротехнології вирощування гороху і сої – застосування мікроелементів, стимуляторів росту тощо завдяки чому управляється розвиток рослини в конкретних умовах року.

Групою вчених (А.М. Аристархов і ін.) встановлено великий вплив мікроелементів на продуктивність цих культур. Від внесення бору врожайність зернобобових збільшується на 1,2-2,4 ц/га, молібдену – на 2-5 ц/га, цинку – на 1,5-5 ц/га, марганцю – на 1,7 ц/га, кобальту – до 2,7 ц/га.

Адже завдяки мікроелементам утворюються і активуються ферменти, що забезпечують краще засвоєння та використання основних елементів живлення рослиною, а вироблені за їх допомогою фітогормони регулюють розвиток рослин, формуючи врожай.

Найбільший вплив на розвиток і продуктивність рослин має оптимальне забезпечення їх елементами живлення в критичні фази розвитку: формування кореневої системи (4-5 листків) та цвітіння (бутонізація).

Мікроелементі підживлення мікродобривами «Нановіт» у цих фазах розвитку збільшують урожайність зернобобових культур в умовах Півдня на 5-7 ц/га, а в центральних областях України на 13 ц/га.

Протягом вегетації склад та динаміка споживання елементів живлення рослиною змінюються і це потрібно враховувати при проведенні позакореневих підживлень. Відомо, що як дефіцит, так і надлишок будь-якого елемента негативно впливає на розвиток рослини та спричиняє зниження врожайності. Точно потребу в тих чи інших елементах можна визначити лабораторними методами за листовою діагностикою. Оптимізувати необхідний склад елементів живлення, що потребує рослина, можна лише тими мікродобривами, в лінійці яких є макро – та мікрокомплекси, висококонцентровані однокомпонентні хелати металів та концентрати бору, молібдену і ін.

Одним із найкращих мікродобрив для позакореневого підживлення с/г культур визнані мікродобрива «Нановіт» компаії Agrovit Group (Польща – Україна). В лінійці цих добрив макро – і мікрокомплекси, висококонцентровані хелати міді, марганцю, цинку, неорганічні концентрати бору та молібдену. Високу ефективність цих добрив забезпечує унікальний багатофункціональний хелатуючий комплекс «NANOAKTIV», до складу якого, окрім найбільш стійкого хелатуючого агента ЕДТА, входять фітогормони, стимулятори росту з властивостями антистресанта та адаптогена, гумінові речовини, амінокислоти та полісахаридний прилипач.

Завдяки таким властивостям мікродобривами «Нановіт» без проблем можна повністю забезпечити рослини необхідними елементами живлення відповідно до їх потреби.

Саме ці мікродобрива здатні мінімізувати витрати для отримання максимального ефекту.

Фахівці ТОВ «Південьнасіньсервіс» – представника компанії «Agrovit Group» виконують листкову діагностику рослин та на основі її результатів запропонують найефективнішу схему підживлення рослин мікродобривами «Нановіт», а також їх поставку, що дозволить підвищити врожайність с/г культур та родючість ґрунту.

М.Д. ІВАНЧУК,
член-кореспондент МАКНС
050 604-11-45
Підвищуйте врожайність гороху і сої та родючість ґрунтів  з мікродобривами «Нановіт»
Прочитано 4095 разів