Понедельник, 18 Апрель 2016 10:03

Вирощування сої з інокулянтами – ефективний захід підвищення врожайності культури

Вирощування сої з інокулянтами – ефективний захід підвищення врожайності культуриВплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на продуктивність сої

Сучасні економічні умови змушують багатьох вітчизняних товаровиробників заощаджувати витрати на вирощуванні сільськогосподарських культур, що потребує застосування нових технологічних рішень.

Керівникам та спеціалістам господарств, а також фермерам приватного сектору, які шукають шляхів зниження собівартості зерна сої та отримання високих врожаїв, варто звернути більшу увагу на мікробні препарати на основі бульбочкових бактерій, оскільки посівні площі цієї культури в Україні щорічно зростають. Нерідко культуру вирощують на нових місцях, де в ґрунті відсутні бульбочкові бактерії сої, що, в свою чергу, впливає на результат.

Крім того, виробництво та впровадження інокулянтів є менш витратним, ніж мінеральних добрив. Інокуляція насіння є не тільки екологічно безпечним, а й економічно вигідним прийомом у вирощуванні сої. Також слід врахувати, що за рахунок біологічної азотфіксації бульбочковими бактеріями у ґрунті під наступну культуру залишається 35-55 кг азоту.

Дослідження з вивчення ефективності застосування інокулянта для передпосівної обробки насіння сої та позакореневих підживлень комплексними добривами Вирощування сої з інокулянтами – ефективний захід підвищення врожайності культурипроводили впродовж 2015 року на Кіровоградській державній сільськогосподарській дослідній станції НААН в лабораторії землеробства. Технологія вирощування – загальноприйнята за виключенням досліджуваних факторів.

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний важкосуглинковий з високим вмістом гумусу – 4,69%, низьким вмістом гідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 13,7 мг/100 г, середнім рухомого фосфору та високим обмінного калію, ступінь кислотності близький до нейтрального (рНсол = 5,9).

Попередник – ячмінь ярий. Система захисту від бур’янів передбачала внесення ґрунтового гербіциду Харнес 90% к.е. – 2,2 л/га та страхового – Хармоні 7,0 г/га. Висівали ранньостиглий сорт Медея. Інокуляцію насіння бактеріальними препаратами Різолік Топ та Сігнум проводили в день сівби.

Погодні умови періоду проведення досліджень за сприятливого температурного режиму та достатньої, а в окремі періоди (травень-липень, вересень) – надмірної кількості опадів, були сприятливими у критичні за водоспоживанням періоди сої.

В досліді інокуляцію насіння проводили бактеріальними препаратами Різолік Топ та Сігнум разом із Премакс субстанцією для захисту бактерій.

Різолік Топ (штами бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum Semia 5079 та Semia 5080) – революційний інокулянт з використанням ТОП-технології, в основі якої є бактерії, загартовані в процесі виробництва шляхом підвищення або пониження температури та кислотності в період розмноження. Тим самим стінки бактерій потовщуються, що сприяє їх кращому виживанню та покращує їх захист.

Вирощування сої з інокулянтами – ефективний захід підвищення врожайності культуриСігнум – це перший біо-індуктор на ринку інокулянтів. Він виступає генератором молекулярних сигналів, які заздалегідь активують обмінні процеси бактерії та рослини, що дозволяє прискорити та збільшити утворення бульбочок. Також завдяки використанню ТОП-технології стінки бактерій потовщуються, що покращує їх стійкість до несприятливих факторів.

Біопротектор Премакс покращує розподіл і закріплення інокулянта на насінні, підживлює бактерію для збереження її метаболізму в період від інокуляції до проростання та захищає бактерії від зовнішніх несприятливих умов.

Біопрепарати вироблені аргентинською компанією «Різобактер Аргентина».

Найбільш сприятливим періодом для функціонування бульбочкових бактерій вважається проміжок періоду вегетації від сходів до періоду цвітіння – утворення бобів. У наступні періоди рослини обмежують надходження поживних речовин до колоній бактерій, в результаті чого вони поступово починають відмирати. Тому в цей період є важливим використання мікродобрива Стармакс БМо та Олігомакс Бета від французької компанії «Агронутрісіон».

Проаналізувавши результати досліджень, ми зрозуміли, що застосування мікробних препаратів як окремо, так і сумісно з мікродобривами, що включають бор (B) та молібден (Mo), сприяє підвищенню кількості бульбочок та їх маси: в період цвітіння відповідно на 1,5-2,7 шт. (125-225%) та 0,07-0,11 г/рослину (100-157%); утворення бобів – на 1,1-4,8 шт./рослину (24-104%) та 0,23-0,44 г/рослину (92-176%).

В дослідах за еталон №1 був взятий відомий інокулянт, який досить поширений на Україні. Результати досліджень наведені в таблиці 1. Найкращі результати були отримані за рахунок передпосівної інокуляції Різолік Топ + біопротектор та проведення двох листових підживлень: Стармакс БМо, 2 л/га (перший трійчастий листок) і Олігомакс Бета, 2 кг/га (третій трійчастий листок).

Як видно, застосування для інокуляції насіння препаратів Risoliq Top і Signum сприяє підвищенню азотфіксуючої активності в порівнянні з еталоном № 1 та контролем. Також інокулянти позитивно впливають на розвиток кореневої системи, а застосування по листу у відповідні фази мікродобрив з вмістом бору та молібдену забезпечує формування активного симбіозу, зростання кількості та маси азотфіксуючих бульбочок, що в свою чергу підвищує показники структури врожаю (кількість бобів і маса зерна з однієї рослини збільшуються), та сприяє покращенню якості продукції (табл. 2).

Під час обробки посівів сої мікродобривами Стармакс БМо та Олігомакс Бета ми забезпечуємо рослини елементом бор (В) – потребу в якому соя відчуває впродовж всього періоду вегетації. Бор (В) впливає на покращення запилення та на розвиток генеративних органів сої, бере участь у синтезі та транспортуванні вуглеводів, сприяє росту молодих коренів – а це в свою чергу сприяє підвищенню посухостійкості рослини. Молібден (Мо) є ключовим елементом для стимулювання розвитку та діяльності бульбочкових бактерій, впливає на азотний та фосфорний обмін, що в свою чергу підвищує ефективність використання макродобрив. Спеціально збалансований склад макро- і мікроелементів, вміст лігносульфонатів (натуральних хелатуючих агентів) роблять мікродобрива Стармакс БМо та Олігомакс Бета ефективними, а комбінація бору (В) та молібдену (Мо) в Стармакс БМо – є унікальним поєднанням важливих для сої мікроелементів.

Висновок: аналізуючи дослідження, ми розуміємо, що технологічні рішення для сої від компанії ТОВ НВФ «Агросвіт» не тільки мають високі результати, але й підвищують ефективність використання природних ресурсів.

Таким чином, за нинішньої економічної ситуації, зумовленої значним подорожчанням вартості добрив, пально-мастильних матеріалів та інших ресурсів, застосування для передпосівної бактеризації насіння сої інокулянтів Різолік Топ і Сігнум з подальшими позакореневими підживленнями мікродобривами Стармакс БМо та Олігомакс Бета дозволяють оптимізувати витрати та суттєво підвищити урожайність даної культури.

Таблиця 1
Вплив мікробних препаратів і комплексних добрив на кількість і масу бульбочок

Варіанти досліду

Цвітіння сої

Утворення бобів

кількість бульбочок,

шт./рослину

маса бульбочок,

г/рослину

кількість бульбочок,

шт./рослину

маса бульбочок,

г/рослину

Контроль (без інокуляції)

1,2

0,07

4,6

0,25

Еталон №1

1,8

0,18

4,4

0,24

Інокуляція – Risoliq Top (3,0 л/т) + біопротектор (1,0 л/т)

2,7

0,14

5,7

0,48

Інокуляція –Signum (2,0 л/т) + біопротектор (0,7 л/т)

2,9

0,14

9,0

0,45

Інокуляція –Risoliq Top + біопротектор та 2 підживлення:

1) Стармакс БМо, 2 л/га

2) Олігомакс Бета, 2 кг/га

3,9

0,18

9,4

0,69


Таблиця 2
Урожайність та біохімічний склад зерна сої залежно від мікробних препаратів та позакореневих підживлень

Варіанти досліду

Урожайність, т/га

± до контролю

Вміст в зерні, %

т/га

%

білка

жиру

Контроль (без інокуляції)

2,36

-

100,0

37,04

21,56

Еталон №1

2,40

0,04

101,7

37,35

21,13

Інокуляція – Risoliq Top (3,0 л/т) + біопротектор (1,0 л/т)

2,47

0,11

104,7

38,30

20,97

Інокуляція – Signum (2,0 л/т) + біопротектор (0,7 л/т)

2,65

0,29

112,3

38,85

19,43

Інокуляція – Risoliq Top + біопротектор

та 2 підживлення:

1) Стармакс БМо, 2 л/га

2) Олігомакс Бета, 2 кг/га

2,75

0,39

116,5

38,73

20,69Кандидат с.-г. наук О.М. Григор’єва
Начальник відділу ексклюзивних продуктів О.М. Доломанов
Вирощування сої з інокулянтами – ефективний захід підвищення врожайності культури
Прочитано 4014 разів