Пятница, 18 Март 2016 13:23

Підживлення озимих після відновлення вегетації

Підживлення озимих після відновлення вегетаціїОсіння посівна компанія 2015 року виявилася надзвичайно складною. Ґрунтова та атмосферна посуха другої половини літа, відсутність необхідних опадів в вересні-жовтні не дозволяли провести посіви в оптимальні строки, а інколи навіть провести належним чином допосівну агротехнічну підготовку ґрунту. Пізні сходи вже не могли отримати необхідну кількість ефективних температур для оптимального розвитку, сонячної радіації для фотосинтезу, накопичення цукрів та інших запасних поживних речовин для проходження стресових умов перезимівлі. Недостача вологи, понижені температури та інші чинники не сприяли своєчасному проростанню насіння та появі дружніх сходів. Весняне відновлення вегетації ослаблених посівів вимагає від вітчизняних аграріїв гнучкого корегування системи ранньовесняних заходів по догляду за посівами, спрямованої на якнайшвидше нарощування потужної розгалуженої кореневої системи та листостеблової маси, а також контролю над хворобами.

Фахівцями НВК «Квадрат» розроблені та впровадженні в виробництво лінійки препаратів, призначених для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. Це коректори мікро- та макроелементного живлення, стимулятори росту та розвитку, антистресанти, біологічно активні речовини. Агрономічною службою компанії регулярно проводяться власні польові та лабораторні дослідження та дослідження в профільних НДІ. Зокрема ми продовжуємо дослідження з вивчення впливу позакореневого внесення мікроелементних добрив, добрив, що містять сполуки фосфору у вигляді фосфітів, кремнійвмісних добрив (Квантум-Фітофос + Квантум-АкваСил), на ріст та розвиток злакових культур. Дослідження проводилися у вегетаційних сосудах з піском у природних погодних умовах. Весняне відновлення вегетації моделювали в кліматичній камері, де автоматично піддержувався завданий температурний режим дня та ночі, а також освітлення відповідної сили та спектрального діапазону. Ґрунтове живлення на всіх варіантах дослідів було однаковим – поживні речовини вносили разом з поливною водою. Підживлення по мерзлоталому ґрунту було проведене з розрахунку 100 кг/га аміачної селітри.

Важливим фактором у підвищенні майбутнього врожаю є розвинена коренева система та кількість продуктивних пагонів (коефіцієнт кущення). Потужна коренева система сприяє оптимальному використанню наявної вологи, кращому поглинанню наявних елементів живлення з ґрунту, а відповідно – продукуванню більшої асиміляційної поверхні вегетативних органів, що сприяє виробленню більшої кількості продуктів фотосинтезу і, як наслідок, отриманню кращого та якіснішого врожаю.

На початкових етапах онтогенезу рослин, після весняного відновлення вегетації, за температури ґрунту до +14оС, наявний в ґрунті фосфор є майже недоступним (при задовільній доступності азоту та калію). Проведені дослідження показали ефективність позакореневого застосування добрив, які містять сполуки фосфору у вигляді фосфітів – Квантум-Фітофос (варіант 2/4 на фото). Варіант 2/1 – контроль, 2/2 – еталон.

Слід зазначити, що на початкових фазах розвитку рослини мають особливу чутливість до нестачі фосфору, калію та мікроелементів. Компенсувати цю нестачу додатковим внесенням на послідуючих фазах вегетації рослин неможливо, але за своєчасного проведення комплексу заходів (обробки насіння, листового підживлення) можна запобігти ризику втрат, зберегти та підвищити потенціал врожайності посівів озимих культур.

Препарат Квантум-Фітофос містить спеціальні формуляції фосфору і калію (композиція фосфітів (PO3) і фосфатів (PO4) та калію в суміші з органічними кислотами). Фосфати, поступаючи в рослину, відразу включаються в обмін речовин. Таким чином відбувається корекція фосфорного живлення в критичні фази розвитку рослин і при його недостачі. Фосфіти, маючи на один атом кисню менше, володіють унікальною мобільністю по ксилемі і флоемі, тому легко проникають у всі частини рослини, стимулюють розвиток кореневої системи, збільшуючи розміри та кількість кореневих волосків, що сприяє збільшенню коефіцієнту кущення злакових культур та їх захисту від ряду грибкових хвороб (Lowatt and Mikkelsen. 2006).

На варіантах 2/3 та 2/5 для вегетаційної обробки рослин використовували препарати Квантум-АкваСил та Квантум-Фітофос + Квантум-АкваСил відповідно. Препарат Квантум-АкваСил містить 20% кремнію, 8-10% калію та 1% гумінових речовин. Однією із важливих функцій активних форм кремнію є стимуляція розвитку кореневої системи (Кудинова, 1975; Adatia, Besford, 1986), а коли активні форми кремнію потрапляють в ґрунтовий розчин, вони збільшують доступність для рослин фосфат-аніонів в 3-4 рази (Матиченков, 2008).

Дослідження багатьох вчених на різних культурах показали, що при покращенні кремнієвого живлення рослин збільшується кількість вторинних і третинних корінців на 20-100% і більше. Дефіцит кремнієвого живлення служить одним із лімітуючих факторів розвитку кореневої системи рослин. Встановлено, що оптимізація кремнієвого живлення сприяє підвищенню стійкості молекул хлорофілу (Matichenkov et al., 2004; Іванов та ін., 2005) і самої концентрації хлорофілу (Wang S.Y. та ін., 1998).

Погано розвинені з осені та ослабленні перезимівлею рослини після початку відновлення вегетації знаходяться під впливом низки стресів (дисбаланс та недостача живлення, температурний стрес та інші). Гормональний дисбаланс, що виник в результаті стресу, призводить до блокування надходження продуктів фотосинтезу до кореневої системи, гальмування її розвитку та відмирання. Це призводить до зниження врожайності культур. Контролюючи стрес, ми маємо можливість контролювати проблему зниження врожайності. Саме гормони визначають, які органи рослинного організму потрібно формувати – коріння, стебла, листки, квітки, плоди тощо. За сприятливих умов вирощування культур, їхнє виробництво продуктів фотосинтезу проходить нормально, що забезпечується фітогормональним балансом.

Залежно від того, у якій фазі росту та розвитку культури зазнають впливу фітостресантів, зниження їх врожайності може становити від 5 до 70%. Проте науковими дослідженнями доведено, що обробка культур амінокислотами – проліном, аргініном, аспарагіновою чи глютаміновою, а також олігосахаридами, поліамінами, моно- та дисахаридами, янтарною кислотою та іншими біологічно активними речовинами підсилює їх захист до фітостресів.

Практично всі амінокислоти є попередниками або ж активаторами фітогормонів.

Ключем у подоланні різного роду стресів сучасних сортів та гібридів є застосування спеціального добрива-антистресанта КВАНТУМ-АміноМакс та інших препаратів для збалансованого мінерального живлення. Зволікання з підживленням культур, які піддалися стресу, дуже позначається на їх урожайності та може знизити її до 40%. Застосовуючи підживлення мікроелементами, фосфітами та амінокислотами ще на початку стресів, або заздалегідь, ми допомагаємо рослинам швидко подолати стреси за рахунок підвищення їх генетичної експресії, яку можна підвищити до 30%.

Такі підживлення на ранніх фазах росту та розвитку сільськогосподарських культур дозволяють:

  • розвинути потужну кореневу систему та листостеблову масу;
  • отримати розвинуту асиміляційну поверхню, продукувати більшу кількість продуктів фотосинтезу;
  • сформувати більшу кількість продуктивних пагонів та генеративних органів.

Вищенаведені фактори сприяють отриманню більш високих та якісніших урожаїв.

А.І. КОВБЕЛЬ, В.Й. ПОБЕРЕЖНИК та інші, агрономічна служба НВК «Квадрат»
Будемо раді відповісти на ваші запитання та зауваження
НВК «Квадрат»
(050) 320-24-66, (057) 736-03-43
s-p-p@i.ua
Прочитано 2485 разів