Среда, 09 Март 2016 10:20

Працюємо з ґрунтом – працюємо на врожай

Працюємо з ґрунтом – працюємо на врожайВ основі ефективного господарювання – раціональне використання ґрунтових ресурсів. Близько 71 % загальної площі земель України – це землі сільськогосподарського призначення, з яких орні – понад 32 млн га. Територія країни характеризується строкатістю ґрунтового покрову і налічує понад 800 видів ґрунтів. На жаль, відбувається деградація ґрунтів України з причин повсюдної розораності, дефіцитного балансу біогенних елементів, а також недостатнього внесення органічних речовин.

Порівняння гумусованості ґрунтів за часів Докучаєва (1882 р.) із сучасним станом свідчить, що відносні втрати гумусу за цей період досягли 22% у Лісостеповій, 19,5% – у Степовій і близько 19% – у Поліській зоні України. Особливо значні втрати відбулись на початку XXI сторіччя (мінус 0,37% абсолютного вмісту). До того часу обсяги застосування органічних добрив значно зменшилися, а формування врожаю відбувалося за рахунок потенційної родючості ґрунту. За даними Держкомстату України, у 2008 році норма внесення органічних добрив становила 0,6 т/га, 
тоді як наприкінці 80-х років минулого століття – 8,6 т/га.

Поліпшити стан ґрунтового покрову сьогодні можливо лише із залученням органіки. Однак внесення традиційної органіки для більшості аграріїв стало неприпустимою розкішшю. У цих складних умовах допоможуть органічні гумінові добрива Гумісол від ТОВ «Агрофірма «Гермес». Застосування добрив Гумісол безпосередньо у ґрунт істотно змінює умови ґрунтового живлення рослин.

Систематичне внесення добрив Гумісол у ґрунт перед сівбою покращує його водно-фізичні властивості: підвищується капілярна і польова вологоємність на легких ґрунтах. Натомість важкі ґрунти набувають кращої водопроникності. Гумінова складова добрив Гумісол поліпшує їхню структуру у бік збільшення частки агрономічно цінних фракцій. Ці процеси супроводжуються підвищенням вмісту гумусу і внаслідок цього – відновленням родючості.

Таблиця 1

Результати агрохімічних випробувань ґрунтових проб на полях із локальним внесенням препарату Гумісол-супер на пшениці озимій сорту «Донецька-48»

Варіант відбору проб pH W,% Вміст, %
гумус N P2O5

K2O

Гумісол-супер 4 л/га при лока-льному внесенні 8,05±1 20,0±0,4 5,9±0,4 0,51±0,03 0,1±0,002 0,9±0,03
Контроль (без Гумісолу-супер) 7,8±1 17,9±0,4 5,1±0,4 0,45±0,03 0,052±0,002 0,6±0,03

З таблиці видно, що навіть одноразове внесення у ґрунт препарату Гумісол-супер приводить до збільшення показників ґрунтової вологи на 12% та гумусу на 15% відносно контролю. До того ж завдяки використанню добрив Гумісол відбувається заселення агрономічно корисної мікрофлори та посилення її активності як у рік внесення, так і у наступні роки. Мікрофлора добрив Гумісол активізує процеси амоніфікації, нітрифікації, фіксації атмосферного азоту і синтезу, розкладання перегною, а також клітковини, підвищує доступність сполук фосфору.

Одночасно зі збільшенням чисельності мікрофлори посилюється ферментативна активність ґрунту, що позначається на рухливості елементів живлення. До того ж добрива Гумісол збагачені мікроелементами (Cu, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, B), що представлені сполуками, які не синтезовані хімічним шляхом із солей металів, тобто не містять шкідливих хімічних домішок та побічних продуктів. Мікроелементи в добривах ТОВ «Агрофірма «Гермес» не зв’язуються у важкодоступні форми та повністю поглинаються рослинами.

Виробничі випробування із внесенням добрив Гумісол у ґрунт підтверджують позитивний вплив обробок на загальний стан вегетуючих рослин: покращується схожість, формується потужна коренева система, збільшується кількість продуктивних стебел, зменшується ураженість хворобами. Як результат – маса колосу збільшується, кількість зерен в колосі зростає, а маса зерен – підвищується. Господарство отримує істотну прибавку, заощаджує кошти за рахунок скорочення норм внесення мінеральних добрив. Технологія застосування препаратів Гумісол передбачає зниження норм останніх загалом до 30%, хоча деякі аграрії заощаджують навіть більше. Це гарантує зниження або навіть повне усунення негативного впливу стресових чинників: несприятливих погодних умов, пригнічення розвитку рослин від застосування засобів захисту рослин.

Відзначивши у 2015 році 25-річний ювілей, Гермес не зупиняється у розвитку та пропонує нові дієві та ще вигідніші добрива тим, хто працює на землі. Наприкінці 2015 року впроваджено серію Гумісол-плюс із мікроелементами для 12 видів культур, серед яких зернові, бобові, кукурудза, олійні, овочеві та інші.

Коментар
Владислав Бабаш, агроном ТОВ «Агрофірма «Гермес»:

В 2015 році ТОВ «Агрофірма «Гермес» презентувала новітній продукт Гумісол-плюс з мікроелементами. Аграрії вже встигли оцінити його переваги: доступна ціна – близько 57 грн/га, внесення у бакових сумішах, висока концентрація гумінових речовин, за якої ефективна норма становить лише 0,5 л/га. Хочу зазначити, Гумісол-плюс дає не тільки традиційну прибавку, а й зменшення витрат на вирощування. Ви маєте реальну можливість заощаджувати понад 1000 грн/га.

Багато наших клієнтів вже перейшли на скорочене внесення мінеральних добрив за рахунок застосування препарату Гумісол у ґрунт та по вегетації. Щорічне опитування користувачів, яке проводить наш агрономічний відділ, підтверджує ефективну дію Гумісолу: нижча собівартість виробництва; стабільність отриманих врожаїв, які не так сильно залежать від погодних умов; швидке зняття симптомів дефіциту основних елементів живлення; покращення стану ґрунтової родючості при систематичному застосуванні; висока якість сільськогосподарських культур.

Ви можете переконатися самі, адже використання Гумісолу не потребує великих витрат, а ми певні, результат Ви побачите!

Народ, який знищує свої ґрунти, знищує сам себе (Ф. Рузвельт)

(06264) 7-12-54, (067) 624-30-33, (096) 670-85-73, (095) 291-60-17
www.humi-plus.com hermes@humi-plus.com
Прочитано 1354 разів