Пятница, 19 Февраль 2016 12:10

Виростимо високий урожай при мінімальних затратах на придбання міндобрив і пестицидів

Виростимо високий урожай при мінімальних затратах  на придбання міндобрив і пестицидівПлоща озимого клину під урожай 2016 року на 1 млн. га менша за торішню. При цьому стан його невтішний: сходи отримано лише на 86% засіяних угідь, з них у доброму і задовільному стані – 67%, а на решті площ – сходи слабкі та зріджені. Тому навесні аграрії змушені будуть приймати неординарні рішення: розширювати клин ярих культур на площі 1-1,5 млн. га за значного здорожчання мінеральних добрив, пестицидів, паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та посилення податкового навантаження в аграрному секторі.

Зарадити у цій ситуації допоможуть біостимулятори-добрива нового покоління «Вермимаг» та «Вермийодіс».

«Вермимаг» – рідке органічне добриво-біостимулятор, виготовлене на основі «Вермистиму» з додаванням мезоелементів природного походження. До його складу входять: гумати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, рістактивуючі речовини, понад 50 різних мікро- і макроелементів та мезоелементів, у тому числі до 3% магнію (елемент, який є основою фотосинтезу), 1,5-2,5% азоту, 2,5-3,5% калію, 1,2-1,5% фосфору, а також бор, молібден, мідь, цинк, залізо, селен та спори ґрунтових організмів. Аналогів серед більшості запропонованих стимуляторів на аграрному ринку немає, а біопрепарат «Вермийодіс» містить ще й біологічно активний йод.

Застосування біостимуляторів-добрив «Вермистим», «Вермимаг», 
«Вермийодіс» та деструктора «Вермистим-Д» навіть за умов посушливого вегетаційного періоду 2015 року дало змогу покращити водно-фізичні властивості ґрунту, активізувати діяльність мікрофлори, впливати на міграцію поживних речовин, зменшувати стрес від впливу пестицидів. Обприскування рослин біостимуляторами за високих добових температур (перевищення допустимих температур на 2-4°С) сприяло підтриманню процесу їх фотосинтезу. Тобто можна оптимізувати процеси росту й розвитку рослин за умов, коли температура навколишнього природного середовища сягала понад 33-36°С, що особливо актуально в останні роки, коли відчутнішим стає глобальне потепління.

Поживні речовини, що входять до складу біостимуляторів «Вермимаг» та «Вермийодіс», нанесені на листкову поверхню рослин, швидко ними поглинаються. Відбуваються процеси синтезу, які аналогічні тому шляху елементів живлення, які надходять у рослину через кореневу систему, однак у 5-8 разів швидше.

Мікроелементи, які у хелатній формі входять до складу біостимуляторів, активізують основні процеси проростання насіння, ріст й розвиток рослин. Ці процеси сприяють розвиткові у рослин міцної і розгалуженої кореневої системи, виробленню специфічних функціональних протеїнів, які значно посилюють імунітет до таких стресових умов як посуха, токсичний вплив гербіцидів та їх післядія, ураження хворобами, шкідниками, включаючи вірусні, пошкодження вітром та градом.

У зоні кореневої системи покращуються умови розвитку необхідних для рослин еколого-трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів, зменшу-ється ураження рослин основними 
хворобами. Нагромадження цукрів у рослинах зростає на 20-25%, показники їх фотосинтетичної діяльності збільшуються на 12-30%, що забезпечує приріст врожаю на 10-35%. Встановлено високу фунгіцидну і бактерицидну активність, зумовлену наявністю бактеріостатичних білків, які виділяє сапрофітна мікрофлора кишківника дощових черв΄яків у процесі вермикультивування. Ці процеси біологізації технологій вирощування сільськогосподарських культур уможливлюють реально зменшити внесення пестицидів, поліпшити якість продукції та послабити їх негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Органічні добрива-біостимулятори «Вермимаг» і «Вермийодіс» за умов позакореневого підживлення рослин у баковій суміші з мінеральними добривами забезпечують 85-90% засвоєння азоту рослинами порівняно з 30-40-відсотковим засвоєнням його через кореневу систему з добрив, внесених у грунт. Такі елементи технології забезпечують зменшення витрат на азотні добрива у 2-3 рази.

Технологією передбачено одно- або дворазове обприскування рослин під час вегетації у баковій суміші з мінеральними добривами (аміачною селітрою 5-7 кг/га, або карбамідом 10-12 кг/га, або сульфатом амонію чи КАСом 10-12 кг/га), а саме:

Сільськогосподарська культура Органічне добриво-біостимулятор, л/га:
Вермимаг Вермийодіс
Озимі і ярі зернові – у фазу кущіння або виходу в трубку, повторне – початок колосіння 5-6 4-5
Соя – у фазу початок бутонізації, повторно – початок цвітіння 5-7 4-6
Ріпак – у фазу стеблування, повторно – до початку цвітіння 5-6 4-5
Гречка – у фазу бутонізації і початок цвітіння 5-6 4-5
Рис – у фазу кущіння і перед викиданням волоті 5-8 4-7
Кукурудза – у фазу 3-5 листочків, повторно – у фазу 7-12 листочків 5-7 4-6
Соняшник – у фазу 4 пар справжніх листків, повторно – на початку формування зачаткових кошиків 5-8 4-7
Цукрові буряки – у фазу 6-8 листків і в період змикання міжрядь 5-8 4-7
Картопля – одночасно з обробкою проти колорадських жуків і перед початком цвітіння 6-8 5-7
Овочеві культури – у фазу 3-4 справжніх листочків, повторно – початок цвітіння 6-8 5-7
Баштанні культури – у фазу 3-5 листочків, повторно – у фазу бутонізації 6-8 5-7
Зерняткові, плодові культури – 3-4 рази 6-8 5-7
Виноградники – 2-3 рази 6-8 5-7
Ягідники – після висаджування розсади і в період бутонізації 6-7 5-6
Квіти – два рази у фазу активного росту 6-7 5-6
Хміль – замочування садивного матеріалу перед садінням з експозицією 2-4 години, триразове обприскування рослин в період вегетації 7-10 6-8


Агропідприємствам різних форм власності

Досвід господарств Одеської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Чернігівської та інших областей свідчить, що біостимулятори-добрива забезпечили приріст урожаю зернових культур 5,4-9,2 ц/га, ріпаку 4,2-6,4 ц/га, сої, соняшнику 5,2-7,3 ц/га, кукурудзи на зерно 17,5-21,3 ц/га, рису 8,2-12,1 ц/га, овочів 70,5-120,4 ц/га.

Зокрема, в ПФ «Богдан і К» Івано-Франківської області, представлені елементи технології біологізації землеробства (допосівне оброблення насіння, одно- і дворазове обприскування рослин під час вегетації) щорічно застосовують на всій площі посіву (близько 2000 га). На всій площі озимих і ярих культур здійснювали деструкцію соломи препаратом «Вермистим-Д», у тому числі на площі 700 га – сумісно із висіванням культур на сидерат. Це забезпечило отримання приросту врожаю озимих зернових культур – 5-9 ц/га, кукурудзи на зерно – 15-18 ц/га, ріпаку, соняшнику, сої – 6-8 ц/га.

На площі 57 га сої, де восени здійснено деструкцію соломи препаратом «Вермистим-Д» (8 л/га) у баковій суміші з карбамідом (10 кг/га) сумісно з висіванням на сидерат суміші гірчиці із олійною редькою отримали по 268 ц/га зеленої маси, що разом із соломою рівнозначно внесенню 35 т/га гною. Посіви двічі обприскали біостимуляторами і, незважаючи на сильну посуху, отримали 3,45 т/га сої, або на 1,0-1,5 т/га більше, ніж у господарствах сусідніх районів, в яких не впроваджували розроблену нами технологію, хоч внесли необхідну кількість мінеральних добрив. З усієї площі 500 га зібрали понад 3 т/га сої, що за умов посушливого року на бідних ґрунтах Передкарпаття свідчить про високу ефективність технології.

Таким чином, застосування біостимуляторів-добрив «Вермимаг» і «Вермийодіс» в сучасних біологізованих технологіях забезпечує приріст врожаю сільськогосподарських культур, високу якість здешевленої продукції, дозволяє зменшити витрати на придбання пестицидів та мінеральних добривта, а також зменшити негативний вплив на навколишнє природне середовище.

І. ШУВАР,
д. с.-г. н., професор Львівського НАУ;
Н. КОЛІСНИК,
директор ПП «Біоконверсія»;
Б. ТИМОФІЙЧУК,
директор ПФ «Богдан і К»
За додатковою інформацією та консультаціями звертайтесь до ПП «Біоконверсія»:
тел.: (0342) 53-11-30; (0342) 71-62-38 моб.: (067) 34-34-527; (067) 34-22-188
e-mail: vermos2007@ukr.net
Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2
Прочитано 1543 разів