Четверг, 04 Февраль 2016 11:57

Барабанний зерновий сепаратор

Барабанний зерновий сепараторОлександр ВЕРЕЩИНСЬКИЙ
канд. техн. наук, ТОВ «ОЛИС»

Як зробити процес післяжнивного очищення зерна якіснішим, більш ощадним та менш травматичним? Забезпечення господарств зерноочисним обладнанням вкрай незадовільне, що спричиняє значні втрати врожаю.

Вибір способу очищення (попереднє, товарне, насіннєве) залежить від основних розрізнювальних характеристик компонентів, які потрібно відокремити. Проте у будь-якому разі зерно обов’язково має очищуватися в ситових сепараторах. Просівання зернової маси на ситах забезпечує її поділ за товщиною та шириною, що неможливо виконати іншими методами. Таким чином зерно очищають від великих і дрібних домішок, калібрують за фракціями залежно від розміру. Ситові сепаратори за конструктивним виконанням основних робочих органів поділяються на апарати з пласкими та циліндричними ситами:

● просівання на пласких ситах має особливості: щоб привести їх у коливальний рух, застосовують різноманітні коливальні та вібраційні приводи. Генеровані коливання через опори і підвіски передаються на станини сепараторів і на будівельні конструкції. Динамічні навантаження та резонансні явища, що спричиняються у такий спосіб, істотні, потребують відповідного укріплення фундаментів, колон, інших будівельних споруд, а також високого ступеня їх твердості. Дієздатність сепараторів із пласкими ситами дуже знижується під час очищення зерна з обмеженим ступенем сипучості, що характерно для вологої та засміченої невіянки. Ці сепаратори малоефективні для післязбиральної підготовки зерна;

● у сепараторах з вертикальним розміщенням ситових циліндрів для забезпечення процесу просівання, крім вібрації, застосовують дію відцентрової сили, спричиненої обертанням ситового циліндра зі значною швидкістю. У них зерно значно пошкоджується, що негативно позначається на його харчовій цінності, і особливо на посівних якостях. Тому сепаратори з вертикальними ситовими циліндрами малопридатні для очищення насіннєвого матеріалу;

● оптимальне очищення зерна досягають при застосуванні сепараторів із горизонтально розміщеним ситовим барабаном, бо перелічених недоліків машини цього типу не мають. У них невіяне зерно подається всередину обертового барабана, рухається від входу до його виходу під невеликим нахилом. Під час перекочування ситовою поверхнею зерно під дією своєї ваги просівається через сита. Зерно, яке не пройшло крізь перше сито, переміщується на друге і виводиться з барабана спуском. Коливання робочих органів для такого способу просіювання не потрібні: процес забезпечується лиш обертанням барабана навколо своєї осі на малих обертах. У таких сепараторах динамічних навантажень на робочі органи, станини, а також на будівельні конструкції немає. Вони простіші, надійніші, їх встановлюють і монтують з меншими витратами;

Обробіток зерна в барабані сепаратора «ЛУЧ ЗСО» можливий за кожною з кількох запропонованих технологічних схем залежно від конкретного завдання – попереднє, первинне, насіннєве очищення або калібрування. Надійний спосіб кріплення сит до барабана – простий і розрахований на використання звичайних перфорованих полотен стандартних розмірів без їх доробки.

Замінити всі сита, навіть на сепараторі найбільшого типорозміру, можна протягом однієї години. Проста та надійна конструкція механізму очищення ситового барабана забезпечує високу ефективність роботи сит з будь-якими отворами на очищенні зерна різного виду та якості. «ЛУЧ ЗСО» комплектуються повітряними аспіраторами із замкнутим з розімкнутим циклом руху повітря:

● у сепараторах із замкнутим циклом повітря після продування зерна та відбору легких домішок з робочої зони надходить в осадову камеру, де очищується, і подається назад, у робочу зону, вбудованим вентилятором. Повітряний потік використовується багаторазово, без викиду в атмосферу, а машина має компактний вигляд;

● у сепараторах з розімкнутим циклом повітря надходить в робочу зону ззовні, а після очищення викидається в атмосферу. В цих моделях також є осадова камера, в якій відокремлюються великі домішки.

Однак, щоб унеможливити викиди пилу, відпрацьоване повітря обов’язково проходить додаткове очищення. Ці повітряні сепаратори конструктивно простіші, але потребують додаткової установки циклона та вентилятора. У процесі виробництва очищувачів «ЛУЧ ЗСО» передбачено використання всіх підшипникових вузлів, приводів та електричних компонентів тільки від європейських виробників.

Як свідчить досвід експлуатації на багатьох підприємствах України, Росії, Польщі та Казахстану, сепаратори «ЛУЧ ЗСО» насправді є гідною заміною безлічі зерноочисних машин, що виробили свій ресурс на токах, елеваторах та інших об’єктах переробки зерна, альтернативою застарілим видам обладнання у разі створення нових виробництв.

Таблиця 1

Технічні характеристики сепараторів «ЛУЧ ЗСО»
Барабанний зерновий сепаратор* Потужність електродвигуна вказана при умові установки сепаратора із замкнутим циклом повітря ВСЗ

** Потужність електродвигуна вказана при умові установки сепаратора з розімкненим циклом повітря ВСН

Виробник ТОВ «ОЛИС»
65098, м. Одеса, вул. Стовпова, 28
тел./факс: +38(048) 721-11-28(29), 721-29-28(29)
+38 (067) 485-19-95, +38 (067) 511-29-99
е-mail: olis1@ukr.net www.olis.com.ua
Прочитано 3512 разів