Вторник, 02 Февраль 2016 12:20

Кукурудза по «No-Till»: високі врожаї в умовах системи нульового обробітку ґрунту

Кукурудза по «No-Till»:  високі врожаї в умовах системи нульового обробітку ґрунтуСьогодення українського землеробства свідчить про зміну спеціалізації господарств та поширення системи нульового обробітку ґрунту – No-Till в сучасній системі землеробства країни.

No-Till характеризується повним незастосуванням механізованих прийомів обробітку ґрунту та природними факторами накопичення і збереження ґрунтової вологи – метеорологічними (атмосферні опади, температура повітря) та біологічними (стерньові та кореневі рештки попередників, ґрунтова мікро – і макробіота). Більшість фахівців сільського господарства характеризують наведену вище технологію як дуже економну, використання якої має наступні переваги: запобігає водній та вітровій ерозії ґрунтів, значно краще зберігає воду, збільшує вміст органічних речовин, азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію, підвищує поглинаючу ємність ґрунту, покращує структуру ґрунту, збільшує чисельність ґрунтової біоти – мікроорганізмів, земляних черв’яків, членистоногих тощо.

В той же час, незважаючи на наведені вище переваги, у деяких українських товаровиробників виникають серйозні сумніви щодо можливості використання No-Till при вирощуванні зернових культур, зокрема кукурудзи. При цьому, сумніви стосуються як реальної можливості вирощування кукурудзи в умовах No-Till, так і економічної ефективності використання наведеної вище технології (застосування великої кількості гербіцидів, що значно здорожчує вартість виробленої продукції).

Наведені вище сумніви повністю спростовуються на прикладі фермерського господарства «Анастасія», що знаходиться в селі Вільне Синельниківського району Дніпропетровської області, яке очолює Андрій Петрович Усов.

Андрій Петрович розповідає, що фермерське господарство «Анастасія» було створено у 1992 році й досить довгий час використовувало традиційну систему обробітку ґрунту. Проте з роками стало зрозуміло, що використання традиційної системи обробітку ґрунту призведе до негативних наслідків – погіршення родючості ґрунтів. З огляду на вказане, було прийнято рішення про застосування системи нульового обробітку ґрунту – No-Till, яка повинна покращити родючість землі, забезпечуючи її збереження для наступних поколінь.

Фермерське господарство використовує No-Till вже четвертий рік поспіль на площі близько 2500 га, забезпечуючи непорушність землі, природній шлях процесів, що відбуваються в землі, так як наслідок – повний захист від повітряної та ґрунтової ерозії.

А. П. Усов зазначає, що система нульового обробітку ґрунту повністю пристосована до вирощування таких зернових культур як кукурудза, пшениця, ячмінь та соняшник. Як вже було сказано вище, ФГ «Анастасія» веде господарську діяльність на території Синельниківського району Дніпропетровської області, який добре відомий недостатньою кількістю опадів та, іноді, катастрофічною нестачею вологи в землі. Зважаючи на вказане, голова ФГ «Анастасія» зауважує, що система No-Till є вкрай важливою для регіону, де знаходиться його господарство, оскільки застосування вказаної системи дає змогу зберегти гумус у кількості, необхідній для того, щоб забезпечити рослини вологою, створити сприятливі умови для біоти та, як наслідок, отримати високий врожай.

Андрій Петрович вказує, що за загальною думкою, ефект від застосування No-Till стає очевидними та вагомим десь після п’яти років його використання, проте на прикладі власного господарства зауважує: ефект від застосування No-Till відчувається вже сьогодні – як економічний, що знаходить своє втілення у високих врожаях, так і екологічний, що підтверджується покращенням ґрунтів.

На питання: який саме економічний ефект господарство отримує від використання системи No-Till, Андрій Петрович Усов наводить конкретні цифри: врожайність кукурудзи у 2015 році на території його господарства становила в середньому 65 ц/га, а на деяких полях (по кращих попередниках) – 90 ц/га! При цьому голова господарства наголошує, що такі показники врожайності забезпечило поєднання вищенаведеної системи обробітку ґрунту з використанням якісного посівного матеріалу гібридів кукурудзи вітчизняної фірми «Селекта», з якою тривалий час співпрацює ФГ «Анастасія».

Андрій Петрович вказує, що під час впровадження No-Till спочатку перевагу було надано вітчизняним гібридам кукурудзи – саме за ознакою їх доступної ціни. Й саме це ставало вирішальним під час обрання виробника насіння кукурудзи. Проте в подальшому погіршення кліматичних умов та тривала екстремальна посуха спонукали до обрання тих гібридів кукурудзи, які вирізнялись не лише «приємною» ціною, але й мали такий набір якісних характеристик як посухостійкість, жаростійкість, стійкість до вилягання.

Саме за наведеними вище ознаками й було обрано ТОВ НВКФ «Селекта», яке на сьогоднішній день вигідно вирізняється з-поміж інших товаровиробників насіннєвого матеріалу кукурудзи – як українських, так й іноземних, оскільки гібриди кукурудзи вказаної фірми найбільш пристосовані для вирощування в умовах системи нульового обробітку ґрунту, а відтак поєднання якісного насіннєвого матеріалу та розумної ціни забезпечує довготривале та успішне партнерство.

На думку Андрія Петровича Усова, особливістю гібридів кукурудзи ТОВ НВКФ «Селекта» є не тільки їх високий потенціал врожайності, а їх посухо – та жаростійкість. У 2015 році господарство вирощувало три гібриди кукурудзи ТОВ НВКФ «Селекта» – Полтаву, Лювену та ТАР 349 МВ, серед яких найкращим себе зарекомендував гібрид кукурудзи Полтава, що є найбільш жаро – та посухостійким, пластичним до української посухи та найбільш високоврожайним у своїй групі стиглості, що в сукупності забезпечує отримання господарством гарних врожаїв та високих прибутків.

Таким чином, підсумовуючи викладене вище, хочеться зауважити, що система нульового обробітку ґрунту – No-Till захистить український ґрунт, а запорукою отримання високих врожаїв кукурудзи під час застосування наведеної вище технології є гібриди ТОВ НВКФ «Селекта», які гарантують врожай за умов екстремальної української посухи.

З питань співпраці та консультацій 
звертатись за телефоном
(050) 361-66-65
Прочитано 4474 разів