Вторник, 01 Декабрь 2015 12:32

Високопродуктивні сорти та гібриди буряків цукрових та пшениці озимої

Високопродуктивні сорти та гібриди буряків цукрових та пшениці озимоїІванівська дослідно-селекційна станція - одна з найстаріших серед дослідних установ України. Заснована вона в 1897 році на базі дослідного поля, відомого в ті роки цукрозаводчика Павла Івановича Харитоненка. Саме заснування Іванівської дослідно-селекційної станції й поклало початок створенню вітчизняних сортів цукрових буряків, а згодом і злакових культур.
Більш ніж за віковий час свого існування станція відіграє важливу роль в науковому забезпеченні виробництва цукрових буряків і зерна у східному регіоні України. Гібриди цукрових буряків і сорти озимої пшениці, рекомендації науковців з питань землеробства  широко впроваджуються в господарствах нашої держави.

За цей час науковцями станції створено 20 сортів і гібридів цукрових буряків, 23 сорти озимої пшениці та два сорти м'якої ярої пшениці, а також написано і видано понад 1000 наукових праць, 35 наукових видань.

До складу Іванівськоі станції входять науковий та науково-виробничий підрозділи. У свою чергу: науково-виробничий підрозділ включає в себе - цех рослинництва та цех тваринництва; науковий підрозділ: лабораторію селекції стерильних форм цукрових буряків, лабораторію селекції пшениці озимої і насінництва зернових та зернобобових культур, лабораторію управління продукційними процесами вирощування цукрових буряків, сектор технології вирощування біоенергетичних культур у Східному Лісостепу, сектор захисту цукрових буряків та біоенергетичних культур від хвороб, сектор оптимізації режиму живлення рослин, наукову бібліотеку. Науковий та науково-виробничий підрозділи тісно пов'язані між собою, оскільки в науковому підрозділі створюються високопродуктивні сорти і гібриди, а у науково-виробничому підрозділі ці сорти і гібриди розмножуються та доводяться до посівних кондицій і реалізуються господарствам.

Основними напрямами і видами наукової і господарської діяльності станції є:

  • створення та впровадження у виробництво високопродуктивних сортів та гібридів цукрових буряків та озимої пшениці, які відповідають вимогам інтенсивних технологій;
  • розробка і освоєння у виробництві інтенсивних технологій та нових технологічних процесів, які забезпечують стале виробництво цукрових буряків та передбачають раціональне використання земельних ресурсів;
  •  проведення теоретичних досліджень для вирішення основних науково-технічних проблем, направлених на підвищення техніко-економічного рівня виробництва цукрових буряків, а також інших культур;
  • виробництво базисного насіння цукрових буряків та інших культур (озимих, ярих) в обсягах, які забезпечують підтримку та прискорену сортозміну і сортооновлення;
  • реалізація базисного насіння цукрових буряків, озимої пшениці, ярих, багаторічних трав та інших культур;
  • організація курсів, практичних занять, стажувань, для підвищення рівня професійних знань працівників, що розробляють і здійснюють освоєння науково-технічних досягнень.


На сьогоднішній день до Реєстру сортів рослин України занесено 10 гібридів цукрових буряків (Олександрія; Резольд, Геракл, Ромул, Рамзес, Злука, Кварта, ІЦБ 0801) та сорт м'якої озимої пшениці - Охтирчанка ювілейна. В Державному сортовипробуванні вивчається 2 гібриди буряків цукрових і 4 сорти м'якої озимої пшениці.


Прочитано 4083 разів