Вторник, 15 Сентябрь 2015 11:10

Добриво класу Мочевин-К17

Добриво класу Мочевин-К17
В.П. ШЕРЕМЕТ, директор НВО «Агронауковець» Тел.: (050) 492-26-88; (067) 605-60-36.

Відповідь на запитання: після публікації «Осінь-2015. Живлення та захист озимих» до НВО «Агронауковець» надходить багато запитань, у тому числі: «В які періоди краще вносити добрива Мочевин-К (К1, К2, К6)?»

На нашу думку, оптимальні періоди викладені нижче в звіті Одеського інституту захисту ґрунтів.

Звіт про досліди у 2015 році

Польовий і виробничий досліди з добривом Мочевин-К проводились у 2014-2015 роках у фермерському господарстві «Бор» Біляївського району Одеської області. Ґрунти фермерського господарства – чорноземи звичайні малогумусні важкосуглинкові з вмістом гумусу 3,2%.

Польовий дослід був закладений на ділянці розмноження сорту Шпалівка по попереднику чорний пар. Облікова площа ділянки 100 м кв., повторність трьохкратна.

Схема польового досліду

Без препаратів. Обробка насіння – протруювач Матадор

Обробка насіння – Мочевин-К6 – 2 л/т, протруювач Матадор.

Обприскування посіву:

Мочевин-К1 восени, фаза сходів (6.11.2014) – 1 л/га

Мочевин-К1 весною, фаза кущення (24.04.2015) – 1 л/га

Мочевин-К2 весною, фаза колосіння (15.05.2015) – 1 л/га

Обробка насіння – Мочевин-К6 – 2 л/т + Триходермін БТ – 2 л/т, без протруювача

Обприскування посіву:

Мочевин-К1 – 1 л/га + Триходермін БТ – 2 л/га, восени, фаза сходів – 6.11.2014,

Мочевин-К1 – 1л/га + Триходермін БТ – 2 л/га, фаза кущення весною – 24.04.2015,

Мочевин-К2 – 1л/га + Триходермін БТ – 2 л/га весною, фаза колосіння – 15.05.2015.

Виробничий дослід був закладений за тою ж самою схемою: загальна площа дослідної ділянки 7,36 га, облікова площа 2,2 га. Повторність трьохкратна. Обприскування проводили тракторним обприскувачем з шириною захвату 23 м. По сходах пшениці обприскування провели восени – 06.11.2014 року. Весною, у фазу виходу в трубку, 30.04.2015, провели друге обприскування, а 16.05.2015 – третє.

Результати досліджень

В зразках ґрунтів, відібраних у польовому досліду 15.05. 2015, були проведені аналізи на вміст основних поживних речовин і мікроелементів. На всіх варіантах досліду ґрунти дуже низько забезпечені цинком і занадто високо – марганцем та бором. Такий стан забезпечення ґрунтів азотом, рухомими формами фосфору і калію свідчить про активне споживання їх рослинами озимої пшениці у попередні фази росту і розвитку. Цей висновок підтверджується результатами обліку врожаю (табл. 1 і 2).

Таблиця 1

Урожайність пшениці озимої у польовому досліді

Варіант

Урожайність, ц/га

Прибавка врожаю

ц/га %

Контроль

13,2

Мк

19,5

6,3

47,7

Мк+Тд

23,9

10,7

81,1

НІР 0,5, ц/га

3,2

   

Таблиця 2

Урожайність пшениці озимої у виробничому досліді
Варіант

Урожайність, ц/га

Прибавка врожаю

ц/га %

Контроль

41,9

Мочевин-К (Мк)

48,9

7,0

16,7

Мочевин-К (Мк)+

Триходермін (БТ)

49,3

7,4

17,7

НІР 0,5, ц/га

4,6

   

У виробничому досліді пшениця озима сорту Магістр на варіанті з Мочевин-К дала високу прибавку врожаю на рівні 6,3 ц/га, або 47,7% від контролю, а у поєднанні з Триходерміном – дуже високу – 10,7 ц/га, що становить 81,1% до контролю.

Висновки

Добриво Мочевин-К виявляє високу ефективність на посівах озимої пшениці як за самостійного використання, так і за сумісної дії з біопрепаратом Триходермін, особливо в умовах наявності в ґрунтах патогенної інфекції. Прибавка врожаю у 2015 році по попереднику чорний пар склала 7,0-7,4 ц/га, що становило 16,7-17,7% до контролю, а по стерньовому попереднику, досягла 6,3-10,7 ц/га за досить низького врожаю на контролі – 13,2 ц/га.*

Головний інженер-ґрунтознавець Одеської філії ДУ «Держгрунтохорона»,
канд. с.-г. наук, доцент
В.Ф. Голубченко
тел.: (067) 871-95-95


* Коментар к. с.-г. н. О.І. Капелюш: «Це ще раз підтверджує, що добрива класу Мочевин-К працюють на богарі при запалі та рятують фермерів від банкрутства».
Прочитано 1768 разів