Суббота, 15 Август 2015 23:54

Вплив регуляторів росту "Сизам нано" і "Грейнактив-С" на продуктивність пшениці озимої

Вплив регуляторів росту "Сизам нано" і "Грейнактив-С" на продуктивність пшениці озимоїВелика роль у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур належить регуляторам росту рослин. Їх застосування дає можливість спрямовано регулювати найважливіші процеси в рослинному організмі, найповніше реалізувати потенційні можливості сорту.

Позитивний спектр дії регуляторів росту рослин дуже широкий, насамперед це регуляція ростових та репродуктивних процесів рослин на різних етапах онтогенезу, підвищення врожайності, покращення якості зерна, підсилення стійкості рослин до несприятливих факторів середовища, нівелювання пестицидного навантаження. Так, створивши захисну оболонку насіння шляхом передпосівної обробки регуляторами росту рослин, забезпечуються більш сприятливі умови для початкового росту рослини – підвищення енергії проростання і польової схожості, сили початкового росту, ефективний захист від шкодочинних факторів. Не менш важливим є вплив рістрегулюючих препаратів і впродовж вегетації рослин – в період формування листового апарату та репродуктивних органів. Вчасне застосування визначених заходів дозволяє підвищити кількість та якість одержаної продукції.

Методика проведення досліджень

Експериментальну частину роботи з вивчення ефективності застосування препаратів «Сизам Нано» та «Грейнактив-С» на пшениці озимій проводили впродовж 2013-2015 років на ділянках Уманського національного університету садівництва. Агротехніка вирощування пшениці озимої загальноприйнята для умов Правобережного Лісостепу України. У досліді пшеницю озиму сорту Тронка (сильна за якістю) вирощували після зайнятого пару. Загальна площа ділянки становила 72 м², облікової – 40 м2, повторність досліду триразова, розміщення ділянок послідовне. Передпосівну обробку зерна проводили препаратом «Сизам Нано», а обприскування проводили згідно зі схемою досліду, представленою в таблицях. Норма витрати робочої рідини 200 л/га. Обприскування проводили ранцевим обприскувачем ЕРА-2.

Закладання польових дослідів, проведення спостережень та досліджень проводили у відповідності з рекомендаціями, методичними вказівками та довідниками останніх років.

Урожайність зерна визначали з кожної ділянки шляхом поділяночного обмолоту прямим комбайнуванням, з перерахунком на 14% вологість і 100% чистоту зерна. Для оцінки якості зерна пшениці озимої визначали вміст білка за ДСТУ 4117:2007, а вміст клейковини – за ГОСТ 13586.1-68.

Математичну обробку експериментальних матеріалів здійснювали методом дисперсійного аналізу однофакторного польового досліду.

Результати дослідження

Результати дослідження свідчать, що врожайність істотно змінювалась залежно від виду та способу застосування регуляторів росту (табл. 1). Передпосівна обробка насіння препаратом «Сизам Нано» забезпечувала підвищення врожайності зерна до 57,3 ц/га або більше на 6,8 ц/га порівняно з ділянками, де насіння не обробляли (50,5 ц/га). Обприскування рослин пшениці озимої цим препаратом в кінці фази кущіння підвищувало врожайність зерна на 10% або на 5,2 ц/га.

Одноразове обприскування рослин пшениці озимої регулятором росту «Грейнактив-С» сприяло підвищенню врожаю зерна на 6,2 ц/га порівняно з контролем.

Дворазове обприскування рослин пшениці озимої регулятором росту «Грейнактив-С» забезпечувало отримання 6,4 ц/га зерна або 12,7% порівняно з ділянками без обробки.

Урожайність зерна пшениці озимої та ефективність застосування препаратів змінювалась залежно від погодних умов вегетаційного періоду років досліджень. Так, у сприятливому 2015 році отримано найбільшу врожайність зерна, що змінювалась від 60,2 ц/га до 68,9 ц/га залежно від виду та способу застосування регуляторів росту. У 2014 році цей показник змінювався від 45,0 ц/га до 51,6 ц/га і в 2013 р. – від 46,4 ц/га до 52,2 ц/га залежно від варіанту досліду.


Таблиця 1

Урожайність зерна пшениці озимої залежно від застосування регуляторів росту «Сизам Нано» та «Грейнактив-С», ц/га


Варіант досліду

Рік

Середнє

Приріст урожаю

2013

2014

2015

ц/га

%

Контроль (без обробок)

46,4

45,0

60,2

50,5

«Сизам Нано» (передпосівна обробка)

52,2

50,7

68,9

57,3

6,8

13,4

«Сизам Нано» (обприскування у фазу кінця кущіння)

50,6

49,4

67,1

55,7

5,2

10,3

«Грейнактив-С» (обприскування у фазу кінця кущіння)

49,7

51,2

66,4

55,8

5,3

10,4

«Грейнактив-С» (перше обприскування у фазу кінця кущіння 
та друге – у фазу кінця виходу в трубку)

50,9

51,6

68,2

56,9

6,4

12,7Пропонуємо вашій увазі звіт 2015 року науковців Уманського національного університету садівництва, що впродовж 2013-2015 років вивчали дію цих регуляторів росту рослин на продуктивність пшениці озимої – одного з основних продуктів харчування у 43 країн світу.

Найбільше на вміст білка в зерні пшениці озимої впливало застосування препарату «Грейнактив-С» у фазу кущіння та виходу рослин у трубку, що забезпечує формування цього показника на рівні 13,4% або більше на 11% порівняно з ділянками, де не проводили обробки препаратами (табл. 2).

Найменше на цей показник впливали обробка насіння перед сівбою регулятором росту «Сизам Нано» та одноразове обприскування рослин у фазу кущіння препаратом «Грейнактив-С», оскільки вміст білка становив 12,6% або більше на 4% порівняно з варіантом без обробок.

Таблиця 2

Вміст білка в зерні пшениці озимої залежно від застосування регуляторів росту «Сизам Нано» і «Грейнактив-С», %


Варіант досліду

Рік

Середнє

Приріст
до контролю

2013

2014

2015

Контроль (без обробок)

10,1

13,0

13,1

12,1«Сизам Нано» (передпосівна обробка)

11,0

13,4

13,3

12,6

3,9

«Сизам Нано» (обприскування у фазу кінця кущіння)

11,7

13,7

14,2

13,2

9,1

«Грейнактив-С» (обприскування у фазу кінця кущіння)

10,6

13,6

13,5

12,6

3,9

«Грейнактив-С» (перше обприскування у фазу кінця 
кущіння та друге – у фазу кінця виходу в трубку)

11,8

13,9

14,4

13,4

10,5Таблиця 3

Вміст клейковини в зерні пшениці озимої залежно від застосування регуляторів росту «Сизам Нано» і «Грейнактив-С», %

Варіант досліду

Рік

Середнє

Приріст 
до контролю

2013

2014

2015

Контроль (без обробок)

18,2

25,4

27,2

23,6«Сизам Нано» (передпосівна обробка)

19,2

26,3

28,0

24,5

4

«Сизам Нано» (обприскування у фазу кінця кущіння)

20,1

27,0

29,4

25,5

8

«Грейнактив-С» (обприскування у фазу кінця кущіння)

19,7

26,8

27,9

24,8

5

«Грейнактив-С» (перше обприскування у фазу кінця 
кущіння та друге – у фазу кінця виходу в трубку)

20,9

27,1

30,3

26,1

11Вміст клейковини в зерні пшениці озимої зростав з 23,6% у контролі до 26,1% у варіанті, де регулятор росту «Грейнактив-С» застосували у фазах кущіння та виходу рослин у трубку. Передпосівна обробка насіння препаратом «Сизам Нано» підвищувала вміст клейковини до 24,5% або на 4%, а обприскування регулятором росту «Грейнактив-С» – до 24,8% або на 5% (табл. 3).

Висновки. Врожайність зерна пшениці озимої змінюється залежно від виду та способу застосування регуляторів росту. Найбільше на врожайність зерна впливає передпосівна обробка насіння препаратом «Сизам Нано» та дворазове обприскування рослин регулятором росту «Грейнактив-С», ефективність яких істотно змінюється залежно від погодних умов вегетаційного періоду. Проте на вміст білка та клейковини більший вплив має обприскування досліджуваними регуляторами росту у фазах кущіння та виходу рослин у трубку.

В.В. ЛЮБИЧ,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
Уманський національний університет садівництваЗамовлення продукції:
73011, м. Херсон, вул. Робоча, 82-а, офіс 38
Старший консультант:Світлана Іванівна Шестакова.
Тел.: (0552) 38-12-43, (050) 315-04-02, (095) 272-66-74, e-mail: sizamagro@mail.ru
www.agro-lider.com
строк поставки продукції: 1-3 дні будь-якою зручною для вас кур'єрською службою доставки.
Прочитано 2122 разів