Вторник, 02 Июнь 2015 12:55

Роль гумату калію у формуванні мікробного ценозу та у відтворенні родючості ґрунту

Роль гумату калію у формуванні мікробного ценозу та у відтворенні родючості ґрунтуСтан ґрунту – це не тільки агрохімічна оцінка, а й мікробіологічний контроль за формуванням та функціонуванням мікробного ценозу як одного з чутливих діагностичних критеріїв оцінки родючості ґрунту. Адже мікробні групи формуються на певному агрофоні, і будь-яке хіміко-техногенне навантаження ґрунту може супроводжуватися змінами його структурно-функціональних особливостей, збідненням видового складу, зниженням або випадінням із ценозу агрономічно корисних груп мікроорганізмів. У цьому випадку мікробіологічне діагностування ґрунту дає можливість визначити реакцію окремих популяцій мікроорганізмів на несприятливі умови та обґрунтувати доцільність усіх заходів, спрямованих на відтворення ґрунтової родючості.

Наприклад, збереження рослинних решток, на противагу їх традиційному спалюванню, допомагає збагатити хімічну складову ґрунту органікою та слугує живленню й активізації діяльності біоти. Саме органічні залишки і є матеріалом для утворення гумусу. Найактивнішу роль у цьому відіграють мікроорганізми, які здатні продукувати ферменти, що руйнують лігнін, целюлозу, клітковину, білки рослинних решток. Завдяки цьому вони отримують енергію для життя та матеріали для побудови своїх тіл. В оптимальних умовах за рік у ґрунті накопичується до 5 тонн мікробної маси, яка теж збагачує органікою ґрунт. Гумус та продукти розкладання органіки перетворюються знову ж таки мікроорганізмами у розчинні у воді та доступні для рослин речовини. Крім того, мікроорганізми активно мобілізують, тобто переводять у розчинну форму, мінерали ґрунту: фосфор, магній, кальцій, сірку, залізо, бор, молібден, цинк, залізо та інші. Трансформація органічної речовини мікроорганізмами зумовлює підвищення біологічної активності ґрунту: амоніфікатори збільшуються в 1,5-2,3, целюлозоруйнуючі – в 1,7-2,8, нітрифікатори – в 1,8 – 2,7 разів, збільшуються доступні форми азоту, фосфору, калію, інших макро- та мікроелементів.

Таблиця 1.Результати деструкції на рештках різних сільськогосподарських культур після обробки їх гуматом калію

Післяжнивні

рештки

с/г культур

Ступінь деструкції, %

Кількість м/о у ґрунті

Контроль

(без обробки)

Після

обробки

через 3 місяці

Контроль

(без обробки)

Після

обробки

через 3 місяці

Пшениця

34,5

88,5

3,6×106

1,9×107

Соняшник

282

81,4

4,7×106

2,3×107

Азот також постачається у ґрунт мікроорганізмами-азотфіксаторами, які залежно від своєї специфіки можуть фіксувати, тобто перетворювати молекулярний атмосферний азот в аміачний, від 70 до 200 кг/га. Мікроорганізми далі можуть переробляти аміачну форму у більш корисну для рослин – нітратну. І чим більше азотфіксаторів у ґрунті, тим активніше працює ця ланка.

Це підтверджено самою природою: незаймані людиною ліси, луки без внесення азотних та інших добрив з року в рік накопичують велику рослинну біомасу. У ґрунтах, які роками піддавалися хімізації та руйнувалися під дією важкої механізації, вона порушена. Негативно впливають на мікробну активність і несприятливі кліматичні умови. Завдання аграріїв – повернути родючість ґрунтам, беручи приклад з природи, у зв’язку з чим рекомендуємо постійно підтримувати активний фон корисної мікрофлори ґрунту обробкою його та рослинних решток біодеструктором стерні.

Що це за препарат і яке його призначення?

Це комплексний за складом та дією мікробний препарат, до складу якого входять:

  • активні ґрунтові мікроорганізми – продуценти
  • целюлаз та інших ферментів;
  • бактерії-антагоністи патогенних для рослин грибів та бактерій;
  • фосфатмобілізуючі та азотфіксуючі бактерії;
  • продукти життєдіяльності вказаних мікроорганізмів (біофунгіциди, фітогормони, эферменти, вітаміни, амінокислоти).

Призначення гумату калію (деструктора стерні) – обробка стерні та ґрунту після збирання врожаю злаків, кукурудзи, сорго, бобових, овочевих та інших культур, а також сидератів безпосередньо перед дискуванням або оранкою для пришвидшення розкладання поживних, сидеральних та інших рослинних решток, підвищення родючості ґрунту та оздоровлення його за рахунок пригнічення розвитку збудників рослинних хвороб.

Характерною особливістю препарату є ще й те, що частина мікрофлори, яка входить до його складу, при несприятливих погодних умовах здатна тривалий час зберігати свою життєдіяльність завдяки спороутворенню. При настанні сприятливих умов (достатня вологість, оптимальний температурний режим) мікроорганізми оживають і процес біодиструкції ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ.

Досліди, проведені в степових умовах, показали ефективність використання гумату, як біодеструктора стерні в рекомендованих дозах при обробці стерні та рослинних решток соломи, соняшнику і кукурудзи.

Як же відбувається дія препарату? Щоб краще це зрозуміти, нагадаємо, що ґрунт – це складна система хімічних, фізичних та біологічних факторів. І тільки функціонування і взаємодія кожного з них може забезпечити родючість ґрунту і майбутній урожай будь-яких культур.

Хімічні фактори – це наявність гумусу, макро- і мікроелементів тощо. Фізичні фактори – це щільність ґрунту, вологоємкість та повітряна проникність, а це тісно пов’язане з хімічним складом ґрунту, біологічні – це мікрофлора, водорості, гриби, корені рослин, хробаки, інша біота, продукти їх життєдіяльності.

Використання гумату дає можливість покращити показники кожного з наведених вище факторів!

Таблиця 2.Рекомендовані норми витрат деструктора стерні

Сільськогосподарська культура

Гумат

калію, л/га

Аміачна селітра*

або сечовина, кг/га

Вода,

л/га

Кукурудза, соняшник

(суха маса)

2,0-4,0

15,0

300,0

Зернові (пшениця, жито,

ячмінь, овес, просо),

суха маса

2,0-3,0

15,0

250,0

Бобові (квасоля, горох,

боби, соя тощо), суха маса

1,5-2,2

5,0

250,0

Сидерати: гірчиця,

редька олійна, бобові,

зерново-бобова суміш

2,0

10,0-3,0-5,0

250,0


Обробка гуматом активізувала мікробний ценоз ґрунту, підвищила загальну кількість мікроорганізмів та його окремих угрупувань: продуцентів целюлозоруйнівних та інших ферментів, які покращують деструкцію рослинних решток, а також природних антагоністів збудників хвороб.

ООО «АгроТайм»
Телефон: (067) 302-20-05 (095) 523-81-99 Сергей Анатольевич
www.agrotime.in.ua
Прочитано 2486 разів